.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Монтаж електропроводок 


Монтаж електропроводок

Вихідні дані до розрахункової частини письмової екзаменаційної роботи:
1.    Номінальне навантаження Рн=90 кВт;
2.    Номінальна напруга високої сторони Uвн= 6 кВ;
3.    Номінальна напруга низької сторони Uвн= 0,4 кВ;
4.    Коефіцієнт завантаження трансформатора  Кз= 0,95;
5.    Кількість трансформаторів п = 1;
6.    Коефіцієнт потужності електроустановки cos =0,9;
7.    Силові лінії Рл=34 кВт;
8.    Силова ел. установка:
А) кількість електродвигунів з найменшою потужністю №3;
Б) номінальна потужність електродвигунів
Рдв.мах. 18,5 кВт,
Рдв.міn. 4 кВт;
В) синхронна частота обертання 3000 об/хв.;
Г) умови роботи двигунів =1,6;
Д) температура навколишнього середовища t 0C=40;
9.    Освітлювальна електроустановка:
Л1=13 кВт;
Л2=10 кВт;
UН=0,23 кВт;
КС=0,8.

ПЕРЕДМОВА
Типова однотрансформаторна підстанція широко використовується для розподілення електроенергії.
Трансформаторна підстанція має розподільчий пристрій 6-10 кВ, в якій входять збірні шини секціоновані роз’єднувачем типу РВ 10/400. на кожну секцію розподільчого пристрою 6-10 кВ можна приєднати чотири лінії напругою 6-10 кВ (2 вхідних і 2 вихідних фідера). Розподільчий пристрій високої напруги складається з камер типу КСО, в яких встановленні вимикачі навантаження ВН-16 або ВН-17. кожна з секцій шин високої напруги, при виконанні на її ревізій та ремонтних робіт заземлюється з допомогою роз’єднувачів.
Силові трансформатори під’єднані до шин 6-10 кВ через вимикачі навантаження ВНП-16 або ВНП-17, з високовольтними запобіжниками ПК 6-10 кВт. З боку низької напруги 0,4-0,23 кВ встановленні рубильники з запобіжниками, або автоматичні вимикачі. Розподільчий щит 0,4-0,23 кВ має на кожній лінії рубильник з запобіжником, установочні автомати, або пакетні вимикачі з запобіжниками. З боку низької напруги між секціями встановлений секційний автомат. Схема передбачає нормальний режим роботи при вимкненому секційному роз’єднувачеві на шинах 6-10 кВ і вимкненому секційному автоматі на шинах 0,4-0,23 кВ.


ВИБІР ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЇ
Вибір потужності силових трансформаторів проводять на основі техніко-економічних розрахунків, виходячи з повного розрахункового навантаження споживачів:
Рн=90 кВт
Uвн=6 кВ
cos =0.9
На основі цих даних знаходимо повне навантаження  . Тоді потужність силових трансформаторів повинна бути:
для  однотрансформаторної підстанції     Sн.трS*Кз
Sн.тр100*0,95=95 кВА
100 кВА>95 кВА
По таблиці 18 [Л-4] приймаємо двохобмоточний трифазний трансформатор з масляним охолодженням типу ТМ 100/10.

Тип    Номінальна потужність, кВА    Напруга обмоток, кВ
ВН    НН
ТМ-100/6    100    6    0,4-0,23

Вимикач навантаження не розрахований на відключення струмів короткого замикання, але може виключати й включати робочі струми ліній, трансформаторів та інших електроспоживачів.
Визначаємо розрахунковий струм, який буде проходити через вимикач навантаження  .
По таблиці 2-21 [Л-1] приймаємо вимикач навантаження типу ВМП-16 з приводом ПРА-12 та вимикач навантаження ВН-16 з таким же приводом. По тому ж значенню розрахунковому струму приймаємо високовольтний запобіжник з струмом плавної вставки 20 А по таблиці 2-58 [Л-1]. Приймаємо патрон високовольтного запобіжника з Іп=30 А з Uн=6 кВ.

Тип вимикача напруги    Номінальна напруга, кВ    Найбільша робоча напруга, кВ    Номінальний струм, А    Найбільший струм вимикання, А    Тип запобіжників
ВН-16    6    6,9    400    400    —
ВНП-16    6    6,9    400    400    ПК

Тип запобіжника    Номінальна напруга, кВ    Номінальний струм патрона, кА    Номінальний струм вимикання, кА    Струм плавкої вставки, А
ПК6/30    6    30    20    20

По таблиці 2-41 вибираємо роз’єднувач типу РВ-6/400 трьохполосний для внутрішньої установки.
Тип з’єднувача    Номінальна напруга, кВ    Номінальний струм, А    Тип проводу
РВ-6/10    6    400    ПР-2

По таблиці 2-45 [Л-1].
Для трансформаторної підстанції вибираємо вимірювальні трансформатори струму на стороні низької напруги для приєднання струмових котушок електровимірювальних приладів.
Визначаємо розрахунковий струм на стороні низької напруги  .
Остаточно приймаємо для встановлення трансформаторів струму типу ТНШ-0,5 з номінальним первинним струмом 300 А.
Таблиця 28-38 [Л-5].
Тип трансформатора струму    Номінальна робоча напруга, кВ    Номінальний первинний струм, А    Розрахунковий первинний струм, А    Кількість вторинних обмоток
ТНШ-0,5    0,5    300    225    1


РОЗРАХУНОК СИЛОВОЇ МЕРЕЖІ

При визначеному робочому струмові вибираємо трифазний рубильник з запобіжниками на стороні низької напруги. Для установки приймаємо рубильник з боковою рукояткою, з переднім приєднанням проводів.
По таблиці 45 [Л-4] вибираємо рубильник типу РПБ 32.

Тип рубильника    Вид проводу    Приєднання проводів    Число полюсів    Номінальний струм, А
РПБ-32    бокова рукоятка    переднє    3    250
Вибрані рубильники комплектуємо запобіжниками типу ПН-2. Таблиця 35 [Л-4].


Приймаємо стандартну плавку вставку Івставки =150А.
По заданій потужності та числу обертів по таблиці 44 [Л-4] приймаємо електродвигуни єдиної серії 4А.
Тип електро-двигуна    Номінальна потужність, кВт    Синхронна частота обертів за хв..    Кількість електро-двигунів    При номінальному навантаженні
Струм двигуна, А    ККД%    Cos     Кратність пускового струму І/Іп
4А160М2У3    18,5    3000    1    34,6    88    0,92    7,5
4А100S2У3    4    3000    3    7,9    86    0,89    7,5

Для управління електродвигунами приймаємо магнітний пускач з тепловим реле, а для захисту від коротких замикань – запобіжники.
Визначаємо загальний струм електромережі двигунів:
Ірозр=Ін.дв.мах.+n*Ін.дв.тіл.=Ірозр.=34,6+3*7,9=58,3 А
Ін.пуск.Ірозр.
По таблиці 49 [Л-4] приймаємо магнітний пускач серії ПА 400 з тепловим реле ТРН-40.
Знаходимо струм плавкої вставки запобіжника в полі електродвигунів:  .

.
Остаточно приймаємо для встановлення запобіжник типу ПН-2 з Іпатр.=400А, Івст.=300А.
Для приєднання електродвигунів до мережі, вибираємо силовий кабель з алюмінієвими жилами, пластмасовою ізоляцією в поліхлорвініловій оболонці, голій (без броні) типу АПВГ, поперечним перерізом, щоб Ідоп.Ірозр.
АПВГ – 3*16+1*10
Ідоп.=60 А > Ірозр.=58,3 А

РОЗРАХУНОК ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Визначаємо розрахункову потужність з врахуванням коефіцієнту запиту Кс=0,8
РУ.Л-1=13 кВт
РУ.Л-2=10 кВт
Ррозр. = РУ.Л-1 * КС + РУ.Л-2 * КС=18,4 кВт
По визначеній сумарній потужності знаходимо розрахунковий струм, який буде однаковим для лінії живлення 1 та лінії живлення 2.
, де UH=0,23 кВ
По таблиці 10 [Л-3] вибираємо силовий кабель з алюмінієвими жилами, гумовою ізоляцією, поліхлорвініловою оболонкою, не броньований, прокладаємий в кабельних каналах перерізом Sмм2=35 з Ідоп.=90 А.
АВРГ – 3*35+1*25
Ідоп.=90А>Ір.=80А
Таким чином вибираємо силовий кабель та провода для інших ліній.
Вибранні дані заносимо в таблицю.Назва та номер лінії     Навантаження, кВт    Розрахунковий струм, А    Комунікаційний або захисний апарат    Силовий кабель
Тип апарата    ІН апарата    ІВСТАВКИ (роз’єднувача)    Тип    Переріз, мм2    ІДОП., А
Лінія живлення 1    18,4    80    РБ-31    100    —    АВГР    3*35+1*25    80
ПР-2    100    100           
Лінія живлення 2    18,4    80    ПР-2    100    100    АВРГ    3*35+1*25    80
Лінія живлення 3    10,4    45    ПР-2    60    60    АВРГ    3*16+1*25    80
Лінія освітленості 1    8,3    36    ПР-2    60    —    АВРГ    3*16+1*25    60
ПР-2    60    45           
Лінія освітленості 2    10,4    45    А-3113    50    50    АПР    2*10    45


Электрической воздушной линией называться устройство, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным к различным опорным конструкциям. Воздушные линии электропередачи делятся на две основные категории воздушных линий напряжением до 1000 В и выше 1000 В (3, 6, 10 кВ) и выше по шкале стандартных напряжений.
Воздушные линии электропередачи широко распространены и отличаются:
    необходимостью выполнения, как правило, незначительного объёма земляных работ при постройке воздушных линий;
    простотой эксплуатации и ремонта воздушных линий;
    возможностью использовать опор воздушных линий напряжением до 1000 В для подвешивания на них проводов радиосети, местной телефонной связи, наружного освещения, телеуправления, сигнализации;
    более низкой стоимостью сооружения воздушной линии по сравнению со стоимостью сооружения кабельной линии такой же протяжённости.
При сооружении воздушных линий должны учитываться местные климатические условия, возможность гололёдных образований на проводах, а также высоту размещение проводов от поверхности земли.
Высота подвешивания проводов над поверхностью земли должна быть в населённых пунктах не меньше – 6 метров, в ненаселённых пунктах – 5 метров, и в тяжело доступной местности не меньше 4 метров.
Разбивка трассы воздушной линии и рытьё котлованов под опоры.
Разбивкой трасы воздушной линии называют комплекс робот по определении на местности проектных направлений линии и мест установки опор.
Трасса должна быть проложена на местности так, чтобы после сооружения линии обеспечивались нормальные условия движения транспорта и пешеходов; удобства эксплуатационного обслуживания и ремонта всех элементов линии.
Таблица расстояния от опор и проводов к различным подземным коммуникациям и надземным сооружениям:

Наименование объекта сближения    Наименьшее расстояние, м
Подземные трубопроводы, канализационные люки и кабели    1
Пожарные гидранты, водоразборные колонки, колодцы (люки) подземной канализации    2
Бензинораздаточные колонки    5

Разбивку трассы воздушной линии начинают с того, что при помощи теодолита определяют направление первого прямолинейного участка линии, а также по этому направлению устанавливают две вешки: одну в начале участка, а другую на расстояние 200-300 м от неё. По полученному направлению в местах размещение опор размещения опор, указанных в проекте, устанавливают временно вешки, которые визируют с концов участка лини для проверки правильности расположения их в створе сооружаемой воздушной линии, а затем эти вышки удаляют, заменяя пикетными знаками. На каждом пикетном знаке указывают его номер, а также проектный номер опоры, подлежащий установке в этом месте. Пикетные знаки располагают в центре будущих котлованов.
Рытье котлованов под опоры воздушной линии должно производится механизированным способом, а рытьё котлованов под опоры в ручную может быть допущено при небольшом объеме земляных робот и в случае невозможности применения соответствующих механизмов. Котлованы бурят автобуром в несколько приемов. Углубив бур на 0,4-0,5 м, его поднимают вместе с грунтом и увеличивая число оборотов бура, разбрасывают грунт. Затем бур повторно опускают в котлован и углубляют его на 0,4-0,5 м.
Эти операции проводят до тех пор, пока не будет вырыт котлован требуемой глубины. При установке опор на участках затапливаемых подземными водами, опоры должны быть укреплены путем подсыпки земли и устройства вокруг опоры отмостки из булыжного камня. Котлованы в месте установки опор следует рыть, соблюдая меры предосторожности, особенно после достижения глубины 0,4 м, вследствие опасности повреждения находящихся в земле коммуникаций или сооружений.
Для сооружения воздушных линий напряжением до 1000 В, применяются деревянные и железобетонные опоры. Для изготовления деревянных опор, используют древесину хвойных деревьев. Диаметром сосновых бревён для основных элементов опор воздушной линии до 1000 В должен быть не меньше 14 см, а для вспомогательных деталей не меньше 12 см. Увеличения строка службы деревянных опор в 3-4 раза достигается путем обработки их различными химическими веществами. Перед сборкой всех деталей тщательно осматривают: у них не должно быть таких дефектов, как разрушение защитных покрытий, повреждение резьбы и шпилек, глубоких раковин на металлических хомутах и бандажах.
Составные опоры образуют прочную конструкцию, применение которых повышает надежность роботы воздушной линии и срок её службы.
По своему назначение и месту установки опоры воздушные линии делятся:
Промежуточные – это опоры которые устанавливаются на прямых участках трассы воздушной линии и служат для поддержания проводов и тросов;
Анкерные – на них провода и тросы имеют жёсткое крепление и сами они принимают на себя всю тяжесть проводов и тросов в случае их разрыва;
Угловые – устанавливаются в местах поворота трассы воздушной линии и бывают промежуточными и анкерно-угловыми;
Концевые – устанавливают их в начале и конце линии и принимают на себя полное одностороннее тяжение проводов и тросов;
Специальные – это опоры разнопланового характера;
Ответвительные – на которых делают ответвления для новой линии.
Соединение стойки опоры с приставками осуществляется бандажами или хомутами. Бандаж накладывают на опору следующим образом. Загибают конец бандажной палатки на длине 3 см под прямым углом и вбивают в деревянную приставку (стойку опоры), а затем намотав и плотно уложив необходимое количество витков, раздвигают их по середине и вставив их специальный ломик, с загнутым концом, скручивают все витки. Вместо скрутки для стягивания бандажа может быть применён болт с фигурной головкой, шайбой и гайкой. Оснастку опор производят при изготовлении их на строительных завода, но не редко, чтобы избежать повреждения изоляторов и арматуры при транспортировке, непосредственно в месте сооружения воздушной линии. Работы по оснастке опор включают в себя разметку мест расположения крюков, сверления в опоре отверстий под крюки и установку в них крюков с изоляторами. Места установки крюков на опоре изготавливают при помощи шаблона, изготовленного из куска алюминиевой шины, толщиной 3-4 мм. Шаблон коротким изогнутым концом накладывают на вершину опоры, сначала с одной стороны, а затем с другой её стороны, помечая места установки крюков, соответственно по чётным и нечётным отверстиям шаблона. Отверстия в опоре сверлят при помощи електрофицированного инструмента или же специальных инструментов. Крюк должен быть ввернут в тело опоры всей своей нарезкой частью, плюс 10-15 мм. Крюки ввертываются в отверстие при помощи ключа.
Изоляторы крепят на арматуре. На изоляторах не должно быть трещин, сколов фарфора, стойких, не поддающихся очистке загрязнений и других дефектов.
Подъем и установка опор в котлованы должны производиться с применением подъемных кранов или специальных механизмов. При подъеме и установке одностоечных опор, кран устанавливают в 3-4 м от оси трассы воздушной линии. Опору в собранном виде укладывают около котлована и укрепляют к ней подъемные стропы, несколько выше ее центра тяжести, а к голове опоры – верёвочные оттяжки, необходимые для следующей выверки ее.
При подъеме железобетонных опор их стойки захватывают в двух местах. Опору поднимают краном до вертикального положения и с помощью оттяжек, устанавливают в котловане на необходимой отметке.
При отсутствии механизмов, допускается установка в ручную небольшого количества одностоечных опор, при условии соблюдения мер предосторожности, исключающих возможность падения опор и несчастных случаев с работающими. Для подъема одностоечной опоры в ручную, ее предварительно поднимают на руках на столько, чтобы вершина находилась на высоте 2,5-3 м от земли, после чего ее начинают поддерживать баграми и ухватами, опору поднимают, при этом комель опоры, скользя по вертикально установленной в котловане доске, опускается в котлован. Когда комель опоры встанет на дно, ее выравнивают по вертикали, проверяют находиться ли она в створе линии, направлены ли вдоль линии плоскости соединений стоек с приставками и нет ли выступающей кривизны опоры.

Монтаж проводов воздушных линий.
Для воздушных линий напряжением до 1 кВ применяют преимущественно алюминиевые, сталеалюминевые и стальные провода, основные характеристики которых приведены в таблице.

Марка провода    Диаметр провода, мм    Маса 1 кг провода, кг    Строительная длина провода, м
А-16    5,1    44    6000
А-25    6,3    68    5500
А-35    7,5    95    4500
А-50    9,0    137    3500
А-70    10,6    188    2500
А-95    12,4    266    2000
А-120    14,0    323    1500
АС-16    5,4    62    3000
АС-25    6,6    92    3000
АС-35    8,3    128    4500
АС-50    9,9    183    3000
АС-70    11,6    296    2000
АС-95    13,9    431    1400
АС-120    15,0    524    1400
ПС-25    6,8    194   
ПМС-25           
ПС-35    7,8    296   
ПМС-35           
ПС-50    9,2    396    1500-3000
ПМС-50           
ПС-70    11,5    632   
ПМС-70           
ПС-95    12,6    755   
ПМС-95           
ПСО-4    4    99    500
ПСО-5    5    154    240
ПСО-6    6    222    230
В комплекс работ по монтажу проводов воздушной линии входят: раскатка на трассе воздушной линии и соединение проводов, подъем регулирование стрелы провеса и крепленных проводов на изоляторах.

Раскатка проводов.
Раскатку проводов производят по обеим сторонам установленных опор вдоль линии. Для раскатки бухт проводов служат конусные вертушки или переносные станки, а проводов доставленных на трассу в барабанах – разборный барабанный подъемник. При длине линии не более 0,5 км и сечении проводов до 50 мм2 устанавливают вертушку станок или барабан с проводом на барабаноподъёмнике у первой опори в начале линии и, захватив конец провода, протягивают его до последней опоры. При большой протяжённости линии эти приспособления располагают на кузове машины с опущенным задним бортом и по мере продвижения машины вдоль опор, разматывают провод и одновременно с этой работой следят нет ли на проводе дефектов. Если же дефекты есть их отмечают краской, а затем устраняют до подъема проводов на опору. Перед началом движения машины, конец сматываемого провода  с барабана прикрепляют к анкерной опоре, от которой и производят раскатку провода к последующим по направлению трассы воздушной линии опорам. Для соединения проводов воздушной линии до 1 кВ применяют: скрутку, бандажирование, соединение в овальном соединителе (гильзе) с последующей опресовкой и сваркой концов проводов в петеле; сварку встык концов проводов и последующей опресовкой их в месте с шунтом в двух стальных соединительных гильзах. Соединение голых многожильных проводов, может осуществляться при помощи болтовых зажимов.
Скрутка является наиболее простым способом соединение одно-проволочных стальных и биметаллических проводов, при котором накладывают в нахлестку концы проводов на длине 180-200 мм, а затем, зажав их пассатижами по середине участка соединение навертывают один провод на другой (слева и справа от пассатижей), укладывая витки плотно друг к другу.
Бандажирование применяет при соединении одно-проволочных проводов. Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80-120 мм в зависимости от их сечения. Далее наматывают на один из соединяемых проводов 5-6 витков мягкой оценкованой проволоки диаметром 1,5 мм и переходят этой проволокой на бандажирование участка соединения. Покрыв витками проволоки весь участок соединения, делают 5-6 витков на втором из соединенных проводов. Для увеличения прочности соединения медных проводов в больших прольотах, бандаж пропаивают припоем ПОС-30 или ПОС-40.
Соединение в овальной гильзе применяют для многопроволочных алюминиевых проводов. Сначала вводят провода в овальною гильзу, подобранную по сечению проводов и проталкивают их в перед навстречу друг другу так, чтобы концы проводов вышли з противоположных (выходных) отверстий гильзы. Затем гильзу спрессовывают, а свободные концы проводов сваривают в стык в петле.
При раскатке проводов воздушной линии, нередко возникает необходимость пересекать железнодорожные пути, шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта, а также линии связи, роботу которых нельзя прерывать даже на непродолжительное время. В таких случаях для раскатки проводов сооружают временные переходные устройства. В близи действующих воздушных электрических сетей, контактных сетей, электрофицированого транспорта и открытых подстанций, провода следует раскатывать с соблюдением особых мер предосторожности, исключающих возможность случайного прикосновения монтируемых поводов к токоведущим частям этих электроустановок.
Раскатанные вдоль линии провода, поднимают шестами и забрасывают на крюки опор. Чтобы не спутать провода, рекомендуется поднять и натянуть сначала один (самый верхний) провод, а затем поочередно и остальные. При подвешивании проводов необходимо соблюдать определённый порядок их размещения на опорах воздушной линии. Это требование вызвано тем, что при изменении температуры окружающей среды стрелы провеса проводов из разных материалов изменяются не одинаково: наибольшее изменение стрелы провеса при минимальной и максимальной температурах свойственно алюминиевым проводам; наименьшее – стальным. Поэтому при наиболее неблагоприятных условиях, алюминиевый провод, расположенный в пролёте ниже медного или стального провода, приблизится к ним на опасно близкое расстояние к ним на опасно близкое расстояние и даже может коснутся этих проводов.
Чтобы исключить возможность нарушения нормируемых расстояний необходимо при вертикальном расположении на опоре проводов из разных материалов, алюминиевый провод помещать выше всех проводов, а стальную проволоку ниже других. При вертикальном расположении на опорах воздушной линии проводов из одного и того же метала, может быть применен любой порядок их размещения, так как стрелы провеса при любых изменениях температуры окружающей среды будут изменятся в равной степени.
Провода натягивают отдельно в каждом пролёте, то есть между опорами анкерного типа, к которым относятся также угловые и концевые опоры. Один конец провода закрепляется глухой петлёй на изоляторах концевой или анкерной опоры, а другой конец провода захватывают (лягушкой) или монтажным болтовым зажимом, в котором сделаны канавки для проводов различных сечений. Наиболее совершенным устройством для натягивания проводов является универсальный монтажный зажим. Провода сечением более 50 мм2 и при большой длине анкерного пролёта натягивают при помощи лебедки с ручным или электродвигательным приводом.
Стрелы провеса всех проводов анкерного пролета должны иметь одну величину. При подвесе проводов разных сечений, стрелу провеса принимают по проводу, имеющему наибольшее сечение. Величина монтажной стрелы провеса проводов определяется по кривым или таблицам стрел провеса для различных температур воздуха в момент монтажа.
Величины стрел провеса алюминиевых проводов воздушных линий до 1 кВ.

Длина пролёта, м    Стрела провеса, см
Для сечения проводов, мм2, при +10 0С    Для всех сечений
До 25    35    50    70    95    При +25 0С белее на, см    При –10 0С менее на, см
30    40    50    60    80    90    8    15
40    50    60    70    80    100    10    20
50    70    70    90    100    120    15    25

Стрелы провеса требуемой величины можно добиться различными способами, однако наиболее простым и часто применяемым является непосредственное визирование. Что бы установить заданную величину стрелы провеса, укрепляют на двух соседних опорах по одной рейке с делениями, а затем электромонтажник поднявшись на опору, дает команду натягивать провод до момента, когда его нижняя точка совпадает с линией визирования.
При вертикальном расположении проводов на опоре, стрелу провеса начинают регулировать с верхнего провода, а при горизонтальным – со средним. По окончанию регулирования, провод вязальной проволоки крепят к изоляторам. Вязальная проволока должна быть однородной с материалом провода.
Стальные провода привязывают мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 1,5-2 мм, а алюминиевые и сталеалюминевые – алюминиевой проволокой диаметром 2,5-3,5 мм. Алюминиевые и сталеалюминевые провода в местах крепления, предварительно обматывают алюминиевой лентой для предохранения их от повреждения.
На промежуточных опорах провод крепят преимущественно на головке изолятора, а на угловых опорах – на шейке, располагая его с внешней стороны угла, образуемого проводами линий. Провода на головке изолятора крепят двумя кусками вязальной проволоки. Проволоку закручивают вокруг головки изолятора так, чтобы концы ее, разной длины, находились с обеих сторон шейки изолятора, а затем два коротких конца обматывают 4-5 раз вокруг провода, а два длинных конца переносят через головку изолятора и тоже прикручивают к проводам.
При креплении провода на шейке изолятора, вязальная проволока охватывает петлёй провод и шейку изолятора, а затем один конец вязальной проволоки обматывают вокруг провода в одном направлении (сверху вниз), а другой конец – в противоположном направлении (снизу вверх).
На анкерных и концевых опорах, провод крепят заглушкой на шейке изолятора. В местах перехода воздушной линии через железнодорожные дороги и трамвайные пути, а также на пересечении с другими силовыми линиями и линиями связи, применяют двойное крепление проводов.
Монтер, выполняющий крепление проводов, должен быть в головном уборе, прочно стоять на монтерских когтях и быть надежно пристегнутым к опоре цепью монтерского пояса. Запрещается при креплении проводов на угловой опоре, стоять внутри угла, образуемого проводами линии.
В сетях заземлённых нейтралью арматура железобетонных опор воздушных линий до 1000 В, должна быть надежно соединена с заземленным нулевым проводом.
По окончанию монтажа линии, проводят маркировку его опор, указывая на каждой опоре номер линии и год установки опор. Цифры наносятся на опоры черной краской, на высоте 3-4 м со стороны наиболее доступной для чтения их.
Вновь монтируемая воздушная линия должна быть сдана в эксплуатацию. При сдачи линии в эксплуатацию проверяют: все элементы линии (путем осмотра с земли); прочность крепления траверс, подкосов, пасынков, изоляторов и проводов (верхний осмотр); глубину зарытия опор (выборочно), но не менее 10 %; величину стрелы провеса проводов; наименьшее расстояние от наинизшей точки провисания проводов до земли; габариты проводов в местах сближения и пересечения.

Безпека праці.
Безпека праці складає частину загального комплексу заходів по охороні праці, забезпечуючи здорові раціональні та безпечні умови праці на виробництві. В повний комплекс по охороні праці, крім того, входять виробнича санітарія та трудове законодавство. Сюди відносяться норми освітленості на робочих місцях, вентиляція, розміри проходів між працюючим обладнанням, будова шаф для зберігання спеціального одягу, душові і умивальники, та інші умови покращення праці на виробництві.
Повна безпека працюючих забезпечується і протипожежними заходами котрі передбаченні окремими правилами та вимогами.
Електромонтажники повинні твердо знати правила техніки безпеки при виконанні різних видів робіт. Їм доводиться працювати в умовах, коли мостові крани переміщують великі та важкі вантажі, вони знаходяться в безпосередній близькості від електроустановок, в цехах де можливі виділення токсичних парів, або з підвищеною пожежною безпекою.
Робітники поступивши на виробництво повинні пройти інструктаж по загальних правилах безпеки праці, правила електробезпеки, поведінки на робочому місці при монтажі електрообладнання, правилам внутрішнього розпорядку. Забороняється знаходитись під піднятим вантажем, або на шляху його переміщення проходити, або перебігати з переді рухаючихся автокар, вагонеток, візків, перелазити через конвеєри, рольганги, або підлізати під них, заходити за огородження машин і механізмів, торкатись рухомих частин обладнання.
У вечірній та нічний час проходи і робочі місця повинні бути добре освітленими. В небезпечних зонах слід вивішувати попереджувальні та забороняючи плакати.
Електроустановки та пристрої повинні бути у повній справності, для чого у відповідності з правилами експлуатації їх необхідно періодично перевіряти. Не струмопровідні частини, на яких може з’явитись напруга в результаті пошкодження ізоляції повинні бути добре заземленні. Не дозволяється торкатись електропроводки, затискачів, корпусів працюючих машин, апаратів, електрошаф.
Забороняється проводити роботи, або випробування електрообладнання та апаратів, чи їх вузлів, які знаходяться під напругою, при відсутності або несправності захисних засобів, блокування огороджень, або заземляючих кіл.
Для місцевого переносного освітлення повинні використовуватися переносні світильники з лампами, напругою 12 В. Користуватись несправним або неперевіреним електроінструментом (електросверлильні машини, паяльники, зварювальні та інші трансформатори) забороняється.
В приміщеннях з підвищеною небезпекою враження електричним струмом роботи повинні виконуватися з особливими застереженнями.
Велике значення приділяється захисним засобам. До них відносяться діелектричні рукавиці, боти, колоші, килимки, ізолюючі підставки, інструмент з ізолюючими ручками.
При монтажі силових електроустановок необхідно виконувати такі основні вимоги правил техніки безпеки:
А) транспортування і розвантаження електричних машин і деталей до них, складання і встановлення їх пускозахиної апаратури, виконуються при допомозі механізмів та пристроїв;
Б) забороняється скидати обладнання при розвантажуванні, незалежно від заходів, які вжиті для запобігання пошкодженню обладнання і безпеки людей;
В) строкування обладнання потрібно виконувати за рим-болти, які призначенні для цього, а при їх відсутності за раму, або несучу конструкцію;
Г) забороняється виконувати будь-які роботи на деталях машин у піднятому стані;
Д) переміщати електромашини і апарати вагою до 300 кг – тільки за допомогою лебідок, талей, кранів, автонавантажувачів та інших механізмів;
Є) чистка та промивання частин машин і апаратів спиртом, бензином та гасом, а також покриття обмоток машин лаком, необхідно виконувати при наявності вентиляції або на відкритому повітрі. Під час цих робіт поблизу робочого місця забороняється користуватись вогнем;
Ж) перед встановленням електромашин та апаратів, необхідно перевірити міцність фундаментів і конструкцій на яких вони будуть встановленні. Роботи по встановленню на низькі фундаменти невеликих машин, або апаратів вагою до 50 кг можуть встановлюватись вручну, але не менш ніж двома робітниками;
З) після підняття та встановлення машин і апаратів, їх необхідно одразу ж закріпити на фундаменті чи конструкції. Залишати їх незакріпленими забороняється;
І) перед пробним пуском машин, необхідно перевірити кріплення фундаментних гвинтів, та інших елементів обладнання, відсутність сторонніх предметів всередині обладнання, наявність заземлення, та огорож рухомих частин;
Ї) якщо під час випробування виявилося, що необхідно усунути якісь дефекти чи неполадки, електродвигун повинен бути вимкнутий, а на вимикаючих апаратах вивісити плакат “Не вмикати – працюють люди”.

Література
1.    П.Л. Світличний “Довідник енергетики”.
2.    А.Л. Єрмолов “Як виконувати заводські підстанції”.
3.    В.П. Бондаренко “Довідник по монтажу кабельних мереж”.
4.    С.М. Рожевський “Довідник електрика”.
5.    А.А. Федоров “Довідник по електропостачанню промислових підприємств”.
6.    В.А. Семенов “Лабораторні і практичні роботи по спецтехнології для електромонтажників”

Search:
????????...

таблиця косинусів та синусів

порівняльна характеристика чіпки і грицька

Цитати характеристики Чіпки

вплив спадковості

уроки української мови 2 клас конспекти

Структури інформаційної системи Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера

Від чого залежить сила індукційного струму?

Проблема батьків і дітей Нечуй-Левицький

таблиця косинусів та синусів

назва девіз?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010