.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Засоби індивідуального захисту людей 


Засоби індивідуального захисту людей
План
1.    Призначення та класифікація засобів індивідуального захисту населення.
2.    Стисла характеристика засобів захисту органів дихання і шкіри.
3.    Найпростіші засоби захисту органів дихання і шкіри.

 
Індивідуальний спосіб захисту.
Індивідуальний спосіб захисту передбачає застосування індивідуальних засобів захисту органів дихання, шкіри, а також медичних засобів захисту. Цей спосіб широко застосовують у мирний час в умовах радіоактивного забруднення, в зонах, заражених сильнодіючими ядучими речовинами, осередках біологічного зараження, районах стихійних лих. У воєнний і мирний час всі заходи, які передбачається застосовувати для захисту населення, включають застосування засобів індивідуального захисту.
Індивідуальні засоби захисту призначені для захисту людей від радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин, а також бактеріальних засобів. За призначенням засоби індивідуального захисту поділяються на засоби органів дихання і шкіри.
За принципом захисту вони бувають фільтруючі і ізолюючі.
Фільтрація полягає в тому, що повітря, яке проходить в захисту органів дихання через фільтруючі елементи, шар активного вугілля, звільняється від шкідливих домішок і надходить в організм людини чистим.
Індивідуальні засоби захисту ізолюючого типу за допомогою матеріалів, непроникних для зараженого повітря, повністю ізолюють організм людини від навколишнього середовища.
За способом виготовлення індивідуальні засоби захисту поділяються на виготовленні промисловістю і найпростіші, або підручні, які виготовлені населенням із підручних матеріалів.
Засоби індивідуального захисту є табельні, забезпечення якими передбачається табелями (нормами) оснащення залежно від організаційної структури формувань ЦО, і не табельні, як доповнення до табельних або для їх зміни.


Засоби захисту органів дихання.
Для захисту органів дихання людей у системі ЦО є протигази. Вони захищають органи дихання, обличчя і очі людини від радіо активних речовин, небезпечних хімічних сполук і бактеріальних речовин, що знаходяться в повітрі.
За принципом роботи протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі.
Фільтруючі протигази є основними і найбільш поширеними для захисту органів дихання.
Для дорослого населення призначені фільтруючі протигази  –  ГП-4У, ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В; для дітей – ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7.
Протигази  ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В комплектуються фільтрувально-поглинальною коробкою малого габариту і шолом-маскою. До комплекту протигазу ГП-5М входить шолом-маска з мембраною коробкою, у коробці розміщений переговорний пристрій.
Протигаз ГП-7 фільтрувально-поглинальну коробку, за конструкцією аналогічну коробці ГП-5, але з поліпшеними характеристиками. Лицева частина маски цивільного протигазу МЦП об’ємного типу з наголовником у вигляді гумової пластини. На протигазовій коробці є гідрофобний трикотажний чохол, який захищає від зараження, снігу, пилу і вологи.
До комплекту протигаза ГП-7В входить лицева частина МЦП-В, аналогічна лицевій частині МЦП, але додатково під переговорним пристроєм є пристосування для прийому води – це гумова трубка з мундштуком і ніпелем, за допомогою спеціальної кришки можна приєднувати до фляги.
Протигаз ПДФ-Ш – для дітей віком від 1,5 до 7 років. Ці протигази комплектуються фільтрувально-поглинальними коробками ГП-5 і лицевими частинами МД-3 або ШМ-62У.
Камера захисна дитяча КЗД призначена для захисту дітей віком від 1,5 років від РР, ОР, БЗ. Фільтруючі протигази не захищають від окису вуглецю (чадного газу), тому для захисту від нього застосовують гопкалітовий патрон, який приєднується до протигазової коробки.
Ізолюючі протигазу є спеціальними засобами захисту органів дихання, очей, обличчя від усіх небезпечних речовин, що містяться у повітрі. Застосовують їх, якщо фільтруючі протигази не забезпечують захист, а також коли у повітрі недостатньо кисню. В ізолюючих протигазах ІП-4, ІП-46, ІП-46М, ІП-5 та ізолюючих приладах КІП-5, КІП-7, КІП-8 необхідне для дихання повітря збагачується киснем у регенеративному патроні, де знаходиться перекис і надперекис натрію. Такі протигази складаються з лицевої частини, дихального мішка, каркасу і регенеративного патрона.
Промислові протигази в сільському господарстві та деяких галузях промисловості застосовуються для захисту органів дихання і очей від шкідливих газів, пилу.
Проведені в останні роки дослідження дали можливість розширити застосування цивільних протигазів для дорослих і дітей з метою захисту від СДОР.
До протигазів ГП-5, ГП-5М, ГП-7 і дитячих ПДФ-Д(А), ПДФ-Ш(А), ПД-2Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-7 розроблені комплекти додаткових патронів ДПГ-1 і ДПГ-3. Крім цього, протигази ГП-7, ПДФ-2Д і ПДФ-2Ш комплектуються фільтрувально-поглинальною коробкою ГП-7К, що дає можливість застосовувати для захисту радіонуклідів йоду та його органічних сполук.
У комплекті з протигазом патрон ДПГ-3 захищає від аміаку, хлору, диметиламіну, нітробензолу, сірководню, сірковуглецю, синильної кислоти, тетраетилу свинцю, фенолу, фосгену, фурфуролу, хлористого водню, хлористого ціану і метилмеркаптану, а ДПГ-1, крім того, від двоокису азоту, метилу хлористого, окису вуглецю і окису етилену. Зовнішнє повітря очищається у фільтрувально-поглинальній коробці від аерозолів і парів СДОР, надходить у патрон, де очищається від шкідливих домішок і через з’єднувальну трубку потрапляє в півмаску. У середині патрона ДПГ-1 два шари шихти-спеціальний поглинач і гопкаліт, а в ДПГ-3 – тільки один шар поглинача. Патрони мають гарантійний термін зберігання – 10 років в упаковці підприємства.
Час дії від СДОР (при обсязі легеневої вентиляції 30 л/хв.) для цивільних протигазів ГП-5М, ГП-5, ГП-7 у комплекті з додатковими патронами ДГП-1, ДГП-3 наведено в таблиці 1. Для дитячих протигазів час дії від СДОР (при обсязі легеневої вентиляції 15 л/хв.) не менше ніж у два рази більший вказаного у таблиці. Всі дані наведені для відносної вологості повітря 75% і температурі навколишнього середовища від -30 до +40 0С. Для окису вуглецю, окису метилу і метилу хлористого – від -10 до +40 0С.
Від хлору і сірководню при концентрації 5 мг/л цивільні протигази захищають і без додаткових патронів протягом 40 хв., а дитячі – 80 хв.
Таблиця 1.
Тривалість захисної дії протигазів у комплекті з ДПГ-1 і ДПГ-3 від СДОР, хв.
СДОР    Концерн-трація СДОР, мг/л    ДПГ-1    ДПГ-3    СДОР    Концерн-трація СДОР, мг/л    ДПГ-1    ДПГ-3
Аміак     5,0    30    60    Етил-меркаптан     5,0    120    120
Диметиламін     5,0    60    80    Окис етилену    1,0    25    
Хлор     5,0    80    100    Метил хлористий     0,5    35    
Сірководень     10,0    50    50    Окис вуглецю     3,0    40    
Соляна кислота     5,0    30    30    Нітробензол     5,0    70    70
Тетра-етилсвинець     2,0    500    500    Фенол     0,2    800    800
Двоокис азоту    1,0    30        Фурфурол     1,5    400    400

Для захисту від парів і аерозолів таких СДОР як хлор, фосген, синильна кислота, хлорпікрин, етилмеркаптан, можна застосувати цивільні протигази з часом захисної дії в 2,5-3 рази меншим ніж вказано для промислових протигазів. Такі протигази комплектуються лицевими частинами від цивільних протигазів і протигазовими коробками, які спеціалізовані за призначенням. У протигазових коробках розміщені один або кілька поглиначів і аерозольний фільтр.
Коробки різного призначення відрізняються кольором  і літературним позначенням. При користуванні протигазом з горобкою марки Г необхідно вести обліки часу роботи кожної коробки. Через 100 і 80 годин коробки відповідно марок Г без ПАФ і Г з ПАФ вважаються відпрацьованими і підлягають заміні новими.
Коробки марок М і СО при збільшенні маси відповідно на 35 і 50 г порівняно з початковою масою (на корпусі вона вказана) вважаються відпрацьованими і повинні замінятися новими.
Таблиця 2.
Характеристики промислових протигазів.
Марка коробки     Тип коробки,
 розпізнавальне фарбування    Шкідливі речовини від яких захищає коробка
А, А8    Без проти аерозольного фільтра (ПАФ), коричнева.     Пари органічних речовин (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, креол, сірковуглець, спирти, ефіри, анілін, газо- і органічні сполуки бензолу та його гомологів, тетраетилсвинець), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати.
А    З ПАФ коричнева, з білою вертикальною смугою.     Те саме, а також пил, дим і туман.
В, В8    Без ПАФ жовта.    Кислі пари і гази (сірчаний газ, сірководень, синильна кислота, хлор, окис азоту, фосген, хлористий водень), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати.

В    
З ПАФ жовта з білою вертикальною смужкою.    
Теж саме, а також пил, дим і туман.
Г, Г8    Без ПАФ чорна і жовта по вертикалі.    Пари ртуті, ртуть, органічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду.
Г    З ПАФ чорна і жовта з білою вертикальною смужкою     Теж саме, а також пил, дим і туман, суміш парів ртуті і хлору.
Е, Е8    Без ПАФ чорна.    Миш’яковистий і фосфорний водень.
Е    З ПАФ чорна з білою вертикальною смужкою.     Теж саме, а також пил, дим і туман.
КД, КД8    Без ПАФ сіра    Аміак, сірководень та їх суміші.
КД    З ПАФ сіра з білою вертикальною смугою.    Теж саме, а також пил, дим і туман.
М    Без ПАФ червона.    Оксид вуглецю в присутності органічних парів (крім речовин, які практично не сорбуються, наприклад, метану, бутану, етану, етилену та ін.), кислих газів, аміаку, миш’яковистого і фосфористого водню.
М    З ПАФ червона з вертикальною білою смугою.    Теж саме, а також пил, дим і туман.
БКФ    З ПАФ, зелена з білою вертикальною смугою.    Кислоті пари і гази, пари органічних речовин, миш’яковистого і фосфористого водню.
СО    Без ПАФ, біла.    Оксид вуглецю.

Респіратори застосовують для захисту органів дихання від радіоактивних речовин, ґрунтового пилу, бактеріальних засобів та різних шкідливих аерозолів. Такі респіратори як Р-2, ШБ-1, „Лепесток”, широко застосовуються після Чорнобильської аварії і добре себе зарекомендували, РУ-60М, „Астра-2”, РПГ-67, У-2К, Р-2Д (для дітей).
Респіратор промисловий У-2К ідентичний респіратору Р-2, прийнятому на оснащенні ЦО.
Таблиця 3.
Захисні властивості респіратора фільтруючого протигазового РПГ-67.
Марка патрона     Марка респіратора     Шкідливі речовини, від яких захищає респіратор.
А    РПГ-67А    Пари органічних речовин (бензин, гас, сірковуглець, ксилол, толуол, ацетон, спирти, ефіри, бензол), хлор- і фосфорорганічні отрутохімікати.
В    РПГ-67В    Кислі гази (сірчистий газ, сірководень, хлористий водень), пари хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів.
КД    РПГ-67К    Аміак, сірководень та їх суміші.
Г    РПГ-67Г    Пари ртуті та ртутьорганічні сполуки.

Респіратор фільтруючий протигазовий РПГ-67 захищає органи дихання від впливу парів шкідливих речовин. Залежно від умов, у яких доводиться працювати, респіратор комплектують патронами різних марок. Марка респіратора відповідає марці фільтруючого патрона.
Респіратори випускають з напівмасками трьох розмірів 1, 2, 3. Дозволяється працювати в середовищах де гранично допустимий коефіцієнт не перевищує 15.
Респіратор фільтруючий газопилезахисний РУ-60М захищає органи дихання від впливу шкідливих речовин присутніх у повітрі одночасно у вигляді парів, газів і аерозолів (туман, газ, пил). Залежно від призначення укомплектовують фільтруючими патронами марок А, В, КД, Г, як і РПГ-67. Тому захищає він від таких самих речовин, але й додатково у всіх випадках від диму, пилу і туману.
Забороняється застосовувати респіратор для захисту від високотоксичних речовин типу синильної кислоти, миш’яковистого, фосфористого і ціанистого водню, тетраетил свинцю, низькомолекулярних вуглеводів (метан, етан), а також від речовин, які в пароподібному стані можуть проникати в організм через пошкоджену шкіру.
Протигазові газопилезахисні респіратори надійно захищають органи дихання, якщо вони правильно підібрані і зручно надіті.
Найпростіші засоби захисту органів дихання – проти пилова тканинна маска (ПТМ-1) і ватно-марлеві пов’язки (ВПМ) – можуть захищати органи дихання від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів. Кожна людина може їх виготовити.
Засоби захисту шкіри
Засоби захисту шкіри за призначенням поділяються на спеціальні (табельні) і підручні. Спеціальні засоби є фільтруючими і ізолюючими.
Ізолюючі засоби захисту шкіри виготовляють із прогумованої тканини і застосовують при тривалому перебуванні людей на зараженій або забрудненій місцевості, для захисту від радіоактивних речовин, опромінення ?-променями, отруйних і СДОР та бактеріальних засобів. Вони призначені тільки для формувань ЦО.
До ізолюючих засобів шкіри належать: легкий захисний костюм Л-1, захисний комбінезон і ЗЗК.
Фільтруючі засоби захисту шкіри – комплект захисного фільтруючого одягу ЗФО, який захищає шкіру людини від отруйних і СДОР, що перебувають у пароподібному стані, а також від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів у вигляді аерозолів. Для тимчасового захисту шкіри від радіоактивного пилу, хімічно-небезпечних речовин і бактеріальних засобів при відсутності табельних ЗІЗ можна використовувати, особливо населенню, звичайний одяг і взуття. Плащі, накидки, куртки, пальта із прогумованої тканини, шкіри із хлорвінілу, поліетилену або цупкої вовняної тканини, гумове і шкіряне взуття, рукавиці служать захисним засобом протягом 5-10 хвилин; а вологий одяг –протягом 40-50 хвилин. З метою посилення захисних властивостей звичайного одягу проти небезпечних хімічних речовин можна просочити його миючими засобами ОП-7, ОП-10 або мильно-масляною емульсією.
Медичні засоби захисту.
Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги запобігання або значного зниження ступеня ураження, підвищення стійкості організму до вражаючого впливу радіоактивних, отруйних речовин, СДОР і бактеріальних засобів.
До медичних засобів захисту належать радіозахисні препарати, засоби захисту від впливу отруйних речовин (антидоти), протибактеріальні засоби – сульфаніламіди, антибіотики, вакцини, сироватки та ін.
Для надання першої медичної допомоги існують санітарні сумки і медичні аптечки санітарного поста, індивідуальні перев’язочні пакети та індивідуальні протихімічні пакети.
 Аптечка індивідуальна АІ-2 укомплектована засобами, призначеними для надання самодопомоги і взаємодопомоги при пораненнях, опіках, для зниження впливу отруйних речовин, бактеріальних засобів та іонізуючого випромінювання. У комплекті аптечки є інструкція. На внутрішньому боці кришки нанесена схема розміщення препаратів у аптечці.

 
Список використаної літератури.
1. Єгоров П.Т., Шихов І.А., Мабін М.І. Цивільна оборона. – М.: Вища школа. – 1977. – 302 с.
2. Захист від зброї масового ураження. За ред. В.В.Мяслікова. – М.: Воєн. видав. – 1989. – 371 с.
3. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. – К.: Урожай. – 1994. – 360 с.


Search:
????????...

конспекти уроків з алгебри

Людина починається з родини

писаний англійський алфавіт

історична роль богдана хмельницького

критика твору , Хазяїн,,

Антична натурфілософія шпаргалки

електричні пристрої, в яких використовують залежність опору провідника

дзвінкі приголосні таблиця

характеристка марусі кайдашихи

писаний англійський алфавіт?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010