.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Адміністративна відповідальність: поняття та особливості 


Адміністративна відповідальність: поняття та особливості

Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної відповідальності.

Під адміністративною відповідальністю  зуміти застосування уповноваженим оргаіом чи посадовою особою адміністративного стягне?ння особи, яка вчинила правопорушення, що за рактером не тягне за собою відповідно до законодавства кримінальну відповідальність'
Адміністративній відповідальності притаме1111.1 °3' наки, що властиві й юридичній відповідально5011'

До особливостей, що характеризують адміністративну відповідальність і водночас відмежовують її від інших видів юридичної відповідальності, необхідно віднести викладені нижче.
Адміністративна відповідальність установлюється законами й підзаконними актами чи їхніми нормами про адміністративні правопорушення. У цих актах визначаються склади адміністративних правопорушень і санкції, а в деяких випадках — і порядок їх застосування. На відміну від цього, кримінальна відповідальність установлюється виключно законами; дисциплінарна — законодавством про працю, а також іншими законами, підзаконними актами, що встановлюють особливості становища окремих категорій працівників; матеріальна відповідальність — законодавством про працю, цивільним законодавством, а в окремих випадках — і нормами адміністративного права.
В основі адміністративної відповідальності лежить адміністративне правопорушення, кримінальної відповідальності — злочин, дисциплінарної — дисциплінарний проступок, матеріальної — спричинення матеріальної шкоди.
Суб'єктами адміністративної відповідальності виступають як фізичні особи, так і колективні утворення, а за кримінальної відповідальності — тільки фізичні особи.
Особливість адміністративної відповідальності полягає в тому, що адміністративні стягнення накладаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади і посадовими особами чи суддями; кримінальне покарання накладається виключно судами.
Між суб'єктом адміністративного правопорушен
ня та особою, яка накладає адміністративне стягнен
ня, відсутні службові стосунки. За цією ознакою ад
міністративна відповідальність відрізняється від
Дисциплінарної, для якої наявність таких взаємин є
необхідною умовою.   


На відміну від кримінального покарання, яке автоматично тягне за собою наявність судимості, застосування адміністративної відповідальності таких наслідків не передбачає. Адміністративне стягнення згідно з чинним законодавством діє протягом року з моменту його застосування.
Заходи адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства, що регламентує провадження у справах про адміністративні правопорушення. Кримінальні справи розглядаються згідно з кримінально-процесуальним законодавством.
Отже, адміністративна відповідальність має особливості, що вирізняють її з-поміж інших видів відповідальності. Причому основна особливість — це те, що необхідною підставою для її застосування є наявність адміністративного правопорушеннями заходом впливу має бути адміністративне стягнення.

Search:
????????...

виховна година чорнобиль

виховна година чорнобиль

розпорядження вру у адміністративного права

книжка 10 класу о.п глазова

розширений план-конспект уроку фізичної культури

сюжет хіба ревуть воли

ідейні джерела християнського вірування

схема плану-конспекту уроку з англ мови

реферат про чорнобривці

створення ліги націй?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010