.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Органи (посадові особи), у уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 


Органи (посадові особи), у уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Систему органів, що розглядають справи про
адміністративні правопорушення, визначено Кодек
сом про адміністративні правопорушення.   
До них належать:                                                        
• адміністративні комісії при виконавчих коміте
тах районних, міських, районних у містах, селищ
них, сільських рад; виконавчі комітети селищних,
сільських рад;
• районні (міські) суди (судді

• органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на те цим Кодексом.
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, що віднесені до відання інших органів (посадових осіб).
Виконавчі комітети сільських, селищних рад депутатів, судді районних (міських) судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення до їх відання.
Адміністративні комісії утворюються відповідник ми радами депутатів у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах рад депутатів є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій регулюється законодавчими актами України.
Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визначається законодавчими актами України.
Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків, і

Search:
????????...

земельні ресурси франції

політичні погляди гетьманів

ділення дробів

план до характеристики Мартим Боруля

двобій ахілла і гектора

юридична відповідальність неповнолітніх

тромбоцити

Що таке реостат

цитати до образу Чіпки

чіпка борець чи злочинець?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010