.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Адміністративна відповідальність неповнолітніх 


Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Під адміністративною відповідальністю неповнолітніх треба розуміти негативну реакцію держави в особі уповноважених нею органів чи посадових осіб на протиправну поведінку підлітків віком від 16 до 18 років через застосування до них стягнень і заходів впливу, передбачених чинним адміністративним законодавством.
Інститут адміністративної відповідальності непов-^ нолітніх має свої особливості, з-поміж яких доціль-* но вирізнити такі:
1. Адміністративні заходи, що застосовуються до підлітків, мають профілактичний характер і спрямовані, передусім, на досягнення морально-виховної мети. Умовно їх доцільно поділити на дві групи.
До першої групи необхідно віднести заходи громадського впливу, що не пов'язані з ужиттям заходів адміністративного стягнення. Зокрема, до неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень можуть бути застосовані такі заходи впливу: зобов'язання публічно чи в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; застереження; догана чи сурова догана; передача неповнолітнього під нагляд батькам чи особам, які їх заступають, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.
Другу групу складають заходи, які передбачають ужиття до осіб віком від 16 до 18 років заходів адміністративного стягнення за вчинення ними окремих видів адміністративних правопорушень, що за змістом мають небезпечний характер і вимагають особливої реакції держави на їх попередження та припинення в майбутньому. До цієї групи законодавець відносить такі склади адміністративних правопорушень: незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів


або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; дрібне розкрадання державного чи колективного майна; порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки чи мотошоломами; експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, та підроблення номерів агрегатів транспортних засобів; перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення правил перевезення людей та інших правил дорожнього руху; участь водіїв мотоциклів та інших транспортних засобів у групових пересуванні, зупинці чи стоянці; невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди; перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів; порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів; порушення водіями Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових споруд чи іншого майна; ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам; інші порушення Правил дорожнього руху; керування транспортними засобами особами, які не мають права керування, або водіями, які не мають при собі чи не подали для перевірки відповідних документів; порушення Правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами, возіями та іншими особами; керування транспортними засобами особами у стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння, а так само ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння, а також повторне допущення протягом року аналогічних порушень; дрібне хуліганство; стрільба з

вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку; злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку, військовослужбовця; порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам чи продажу вогнепальної, холодної або пневматичної зброї; порушення громадянами правил зберігання, носіння чи перевезення вогнепальної, холодної або пневматичної зброї та бойових припасів; порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної або пневматичної зброї та правил узяття її на облік; ухилення від реєстрації вогнепальної, холодної або пневматичної зброї та бойових припасів; порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної або пневматичної зброї та бойових припасів; порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання чи перевезення вогнепальної, холодної або пневматичної зброї та бойових припасів.
За вчинення зазначених порушень особи віком від 16 до 18 років підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах, тобто на них поширюються всі види адміністративних стягнень, передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення. Цей перелік є повним і розширеному тлумаченню в разі накладення адміністративного стягнення не підлягає.
З урахуванням учиненого правопорушення та особи правопорушника до неповнолітніх можуть бути застосовані заходи впливу, зазначені в першій групі, за винятком підлітків, які вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони


громадського порядку, військовослужбовцеві, на яких поширюється дія тільки адміністративних стягнень.
2. Важливим чинником у притягненні неповнолітніх до адміністративної відповідальності виступає їхня обмежена деліктоздатність. Деліктоздатність, як складова адміністративної дієздатності, передбачає здатність неповнолітнього нести відповідальність за вчинене ним адміністративне правопорушення та бути обмеженим у його правах і свободах.
Однією з суб'єктивних передумов деліктоздатнос-ті є вік порушника. Зокрема, згідно з чинним законодавством адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент учинення адміністративного правопорушення 16-річного віку. Рівночасно законодавець передбачає окремі види адміністративних правопорушень, за вчинення яких особи віком від 16 до 18 років не підлягають адміністративній відповідальності, тобто не є делікто-здатними. Так, адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, за порушення митних правил, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння настає лише з 18 років.
Недотримання вікових обмежень під час притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності є порушенням законності й тягне за собою настання юридичної відповідальності.
3. Адміністративне законодавство передбачає також спеціальний склад правопорушення за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Зокрема, ст. 180 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлює норму, за якою доведення неповнолітнього до стану сп'яніння його батьками, особами, які їх заступають, або іншими особами тягне за собою накладення на них штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отже, адміністративне законодавство встановлює спе-

ціальну форму відповідальності за одне з найнебез-печнішних йорушень, що пов'язане з утягуванням дорослими особами неповнолітніх в антигромадську діяльність.
Цей вид адміністративного правопорушення передбачає певні дії, за якими адміністративна відповідальність трансформується в кримінальну. Зокрема, це випадки, коли неповнолітній знаходився у службовій залежності від дорослої особи або в разі систематичного доведення нею підлітка до стану сп'яніння.
4.   Характерною   особливістю   адміністративної
відповідальності  неповнолітніх  є її  перекладення
за певних обставин на батьків чи осіб, які їх засту-г
Іїають.    І
Так, ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає, що вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на батьків чи осіб, які їх заступають, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, цією статтею передбачається адміністративна відповідальність батьків чи осіб, які їх заступають, за вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. На зазначених осіб накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У зазначених випадках за неправомірні діяння неповнолітніх адміністративну відповідальність несуть не вони особисто, а їхні батьки чи особи, які їх заступають, котрі, звісна річ, правопорушень не скоювали. Тут адміністративна відповідальність, через

певні обставини, перекладається з однієї особи на іншу, тобто основу адміністративної відповідальності складає не безпосередня протиправна дія, що формує склад проступку, а незабезпечення належного контролю з боку батьків чи осіб, які їх заступають, за неповнолітніми, які вчинили конкретні адміністративні правопорушення.
5. Особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх полягає в тому, що за вчинені ними правопорушення може бути застосоване обмежене коло адміністративних стягнень. Це пов'язано насамперед із фізичним і психічним станом неповнолітнього та формуванням і розвитком його особистості. З огляду на ці та інші обставини до неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи адміністративного стягнення:
• попередження — захід адміністративного стягнення, що передбачає порядок роз'яснення неповнолітньому його протиправної поведінки. У разі повторного здійснення протиправних дій його буде притягнено до суворішого адміністративного примусу. Цей захід є адміністративним стягненням лише в тому разі, коли його належним чином оформлено в письмовій формі у вигляді спеціальної постанови;
• штраф — грошове стягнення, що накладається на особу віком від 16 до 18 років за адміністративні правопорушення у випадках і в розмірі, що встановлені Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими законами України;
• виправні роботи. Застосовуються до особи віком від 16 до 18 років строком до двох місяців із відбуванням їх за основним місцем постійної роботи і з відрахуванням до 20% її заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються районним (міським) судом (суддею);
• адміністративна конфіскація — примусове безоплатне вилучення предмета в неповнолітнього, що

став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на користь держави. Слід зазначити, що конфіскації підлягає лише той предмет, який є особистою власністю неповнолітнього, якщо чинним законодавством не передбачено інших випадків;
• сплатне вилучення предмета. Полягає у примусовому вилученні в неповнолітнього предмета, що став знаряддям учинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, і в наступній його реалізації з передачею певної суми особі, в якої його було вилучено,, з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета;
• адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення, згідно з чинним адміністративним законодавством, не застосовується до осіб, які не до-сягли 18-річного віку.
Такими є основні особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, а також інших похідних заходів впливу на зазначену категорію осіб.

Search:
????????...

твир про Геракла

Знаряддя письма

Ключові поняття до теми "англійське відродження"

титульна сторінка реферату крок

Інформатика опрацювання об'єктів робота з графіками

КОЛИ ВИНИКАЄ СИЛА ПРУЖНОСТІ?

Чому Чіпка Варениченко став пропащою силою?

вікіпедія "пристрій терези

уславлений герой грецького народу

батько горіо скорочено?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010