.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Злочин: поняття та ознаки 


Злочин: поняття та ознаки

Злочином за КК (стп. 7) визнається суспіль¬на небезпечне діяння ( дія чи бездіяльність), що пося¬гає на суспільний лад України, його політичну та економічну системи, власність, особу, політичні,

трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше, передбачене кримінальним законом суспільна небезпечне діяння, яке посягає на право¬порядок. Ознаками злочину є суспільна небезпека, кримінальна протиправність, винність і караність діяння.
Суспільна небезпека — оцінна категорія, що ха¬рактеризується певними діями чи бездіяльністю, завдає шкоди чи створює загрозу спричинення такої шкоди об'єктам, що охороняються кримінальним законом.
Ступінь суспільної небезпеки визначається всією сукупністю ознак злочину:
• цінністю того блага, на яке посягає злочин;
• шкідливістю наслідків, що настають через учи¬нення злочину;
• способом діяння;
• мотивами діяння, формою та ступенем вини.
Згідно з КК України (ст. 7) не є злочином дія чи бездіяльність, що формально має ознаки будь-якого злочину, передбаченого кримінальним законом, але не є суспільне небезпечною.
Друга ознака злочину — кримінальна протиправ¬ність — указує, що лише діяння, прямо передбаче¬не кримінальним законом як злочин, може вважати¬ся злочином.
Третя ознака — винність — указує, що діяння вважається злочинним, якщо воно здійснене умисно чи з необережності. Там, де нема вини, нема злочи¬ну. Діяння може бути суспільно небезпечним, але якщо нема вини — це не злочин.
Караність, як ознака злочину, вказує, що за будь-які злочини в законі існують певний вид і тер¬мін покарання.
Є різні позиції щодо відмежування злочинів від інших правопорушень. Одна з них базується на ви¬значенні ступеня суспільної небезпеки. Злочином Уважають найбільш суспільно небезпечні правопору¬шення

Search:
????????...

План-конспект уроку з Вільної боротьби

пряма і точка в площині

фіз.хвилинки

план-конспект уроку українська мова лексикологія

переказ по укр мові для 10 класу

твір Геракл улюблений грецький герой

Вольтер Хронологічна таблиця

як запысуються и форматуються дыскы

ввічливість по-японськи

твир гомера одиссей мое перше враження вид зустричи з одиссей?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010