.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Співучасть у вчиненні злочину 


Співучасть у вчиненні злочину

Співучасть — умисна спільна участь двох
чи більше осіб у вчиненні злочину (ст. 19 КК).
Тобто: .
1. Співучасть є тільки там, де у вчиненні злочину беруть участь хоча б дві особи.
2. Співучасть — це спільна діяльність.
3. Всі особи, які беруть участь у злочині, діють
УМИСНО.    -,-,-..:
Можливі такі форми об'єднань співучасників* проста співучасть; складна співучасть.
Проста співучасть буває тоді, коли всі співучас¬ники є виконавцями злочину. Наприклад, дві особи напали на третю і грабують її.

Складна співучасть буває тоді, коли співучасни¬ки виконують різні ролі: один організує злочин, ін¬ший виконує його і т. д. Скажімо, один організував крадіжку, інший безпосередньо бере майно зі скла¬ду, третій — перевозить його.
За стійкістю навмисності розрізняють три форми співучасті:
1. Співучасть без попередньої домовленості, де ді¬яльність одного співучасника поєднується з діяль¬ністю інших у процесі вчинення злочину. Приміром, коли до злодія, який краде, приєднується особа, котра обіцяє придбати крадене.
2. Співучасть за попередньою домовленістю існує в елементарній формі та у формі організованої гру¬пи. У першому випадку має місце змова про вчинен¬ня одного злочину. Організована група — стійка група, яка здійснює певні злочини, наприклад, ви¬магання.
3. Злочинна організація — особливо стійка група осіб із розподілом ролей, наприклад, банда.
Залежно від функцій, покладених на співучасни¬ків злочину, розрізняють: виконавця, організатора, підмовника, підсобника.
Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин.
Організатор — особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням.
Підмовник — особа, яка схилила виконавців до вчинення злочину.
Підсобником визнається особа, яка сприяла вчи¬ненню злочину порадами, вказівками, наданням за¬собів або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, сліди злочи¬ну або предмети, добуті злочинними діями.
На ступінь і характер участі кожного зі співучас¬ників у вчиненні злочину зважає суд, розглядаючи справу.

Search:
????????...

я така яка є роздум

характеристика попелюшки

яку роль відіграє історія русів в розвитку українського національного руху

родинне дерево зразок

хиба ревуть воли як ясла повнi характеристика чипки

конспекти уроків за творчістю панаса мирного

Над чим примусив мене замислитися роман "Хіба ревуть воли,як ясла повні

"Шлях Чiпки вiд правдошукача до злочинця

Алгоритми

аналiз вiрша Тичини?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010