.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Кримінальна відповідальність та її підстави 


Кримінальна відповідальність та її підстави

Кримінальна відповідальність — вид юри¬дичної відповідальності, що встановлюється держа¬вою в кримінальному законі, накладається судом на осіб, які винні у вчиненні злочину, та мають нести зобов'язання особистого, майнового чи організаційно¬го характеру.
Звідси, по-перше, кримінальна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, що встановлю¬ється державою в кримінальному законі. Отже, тіль¬ки Кримінальний кодекс установлює кримінальні покарання, дає вичерпний перелік покарань, перед¬бачає підстави, порядок, межі їх призначення.
По-друге, кримінальна відповідальність застосо¬вується лише судом і лише до особи, винної у вчи¬ненні злочину.
По-третє, кримінальна відповідальність — це обов'язки злочинця особистого (позбавлення волі), майнового (конфіскація майна) чи організаційного (позбавлення права мати певну посаду) характеру.
У ст. З КК України передбачено підстави кримі¬нальної відповідальності. У ній зазначено, що кри¬мінальну відповідальність і покарання несе тільки особа, винна у вчиненні злочину, тобто особа, яка умисно чи необережно вчинила діяння, що передба¬чене кримінальним законом як суспільне небезпеч¬не. Сукупність ознак, що визначають діяння як злочин, має назву "склад злочину". Тому часто стверджують, що єдиною підставою кримінальної відповідальності є наявність складу злочину.

Search:
????????...

Витоки української культури

штучні супутники землі реферат

основи вибору способу реалізації експортних квот в україні

Музична культура 17 18 століття

вузькоспеціальні терміни

cкачати конспект уроку з економіки

скласти хронологічну таблицю життя тараса шевченка

професіоналізми

риси характеру Гобсека у розповіді про графиню де Ресто

роль фізики в житті людини?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010