.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 


Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Відповідно до ст. 10 КК кримінальній відпо¬відальності підлягають особи, яким до вчинення зло¬чину виповнилося 16 років.
Особи, які скоїли злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивство, навмисне заподіяння тілесних ушко¬джень, що спричинили ушкодження здоров'я, зґвал¬тування, крадіжку, розбій, злісне чи особливо злісне

хуліганство, умисне знищення чи пошкодження державного, колективного майна чи індивідуального майна громадян, що спричинили тяжкі наслідки, а також за навмисні дії, які можуть викликати аварію поїзда.
Якщо суд установить, що виправлення особи, яка у віці до 18 років вчинила злочин без значної сус¬пільної небезпеки, можливе без використання кри¬мінальної відповідальності, він може застосувати до неї примусові засоби виховного характеру, які не є кримінальним покаранням:
• передачу винного під нагляд батьків чи осіб, які їх заступають;
• передачу винного під нагляд громадських орга¬нізацій чи трудового колективу за їхньою зго¬дою, а також окремих громадян за їхньою зго¬дою;
• направлення винного у спеціальний навчально-виховний чи лікувально-виховний заклад для дітей та підлітків. Як зазначалося вище, до осіб, котрі не досягли 18-річного віку, не може бути застосована смертна кара; строк позбавлення во¬лі не може перевищувати 10 років. Слід зазначити, що згідно з чинним законодав¬ством (ст. 40 КК) вчинення злочину неповнолітнім є обставиною, що пом'якшує відповідальність.

Search:
????????...

твір на тему помилки й прозріння Жульєна Сореля

Будова світлового мікроскопа

цитатна характеристика Гобсек

прислiв я про людськи якости та вчинки

Структура і зміст консультативного процесу

Мистецтво скоморохів

кінематика обертального руху

Біда від ніжного серця

українські землі 14-16 сторіччя під владою іноземних держав

українське козацтво ppt?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010