.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Хуліганство  


Хуліганство

Хуліганство  є  одним  із  найпоширеніших злочинів.
Хуліганством називається грубе порушення гро¬мадського порядку (громадського спокою, громад¬ської моральності), що вчинюється з хуліганських мотивів і виражає явну неповагу до суспільства.
Основним об'єктом хуліганства є громадський по¬
рядок.    "
Залежно від конкретних хуліганських проявів до¬датковими факультативними об'єктами можуть бу¬ти: недоторканність особи; гідність громадянина; здоров'я громадянина; недоторканність житла; влас-. ність індивідуальна, державна, колективна.
Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, які грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства. Грубістю в зазначеному контексті буде порушення, яке завдає істотної шкоди суспільним відносинам, правам і за¬конним інтересам громадян. Явна неповага — оче¬видне зневажливе ставлення до суспільства і правил сумісного життя. Центральною, головною ознакою хуліганства є його мотив — прагнення особи до са¬моствердження, самовиразу себе в зухвальстві, непо¬вазі до інших. Якщо в діях суб'єкта немає хуліган¬ського мотиву, не буде й хуліганства. Якщо злочин скоюється з мотивів особистих взаємин, то це може бути, залежно від обставин: завдання тілесних уш¬коджень, побоїв, умисне знищення майна та ін.
Другою характерною особливістю хуліганства є вчинення його з незначного, неістотного приводу, як явно невідповідна реакція на поведінку потерпілого чи інших осіб.
; І Третя специфічна особливість хуліганства поля¬гає в тому, що безпосередня причина злочинного ді¬яння завжди внутрішня, вона — в самому діючому суб'єктові, в його намірах, проявах його волі. Ця причина внутрішня в тому розумінні, що вчинені діїзовсім не викликані збігом конкретних обставин, ло¬гічно не обгрунтовані та не зумовлені цими обстави¬нами. Хуліганство переважно скоюється у громад¬ських місцях: на підприємстві, в установі, у клубі, кінотеатрі, гуртожитку. Але хуліганство може вчи-нятись і не в громадських місцях: у квартирі, в лісі.
Обов'язкова ознака хуліганства — його публічний характер, тобто дії винного зачіпають громадський інтерес, обурюють громадян. Наприклад, Н. уночі в безлюдному місці на стіні будинку написав нецен¬зурні висловлювання, намалював непристойні ма-люнки. Вдень багато громадян їх побачили. Склад злочину формальний. Хуліганство вважається закін¬ченим від моменту скоєння певних дій. Настання конкретної шкоди при цьому не обов'язкове. Суб'єк¬тивна сторона хуліганства характеризується замі-, ром. Суб'єктом хуліганства може бути будь-яка осо-І ба, якій виповнилося 16 (ч. 1 ст. 206) або 14 (части-] ни 2, 3 ст. 206) років.
Частина 2 ст. 206 КК передбачає відповідальність^ за злісне хуліганство, якщо воно: за своїм змістом визначається винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю; пов'язане з опором представникові вла¬ди чи представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи ін¬шим громадянам, які кладуть край хуліганським ді¬ям; вчинено особою, раніше судимою за хуліганство.
Для наявності складу злочину достатньо однієї з наведених ознак. Частина 3 ст. 206 КК передбачає відповідальність за особливо злісне хуліганство за наявністю ознак, вказаних у частинах 1, 2 ст. 206 КК, якщо воно вчинене з застосуванням чи спробою застосування: вогнепальної зброї; ножів; кастетів чи іншої холодної зброї; інших предметів, спеціально пристосованих для завдання тілесних ушкоджень.
Застосування вказаних предметів означає, що злочинець із їх допомогою вчиняє тілесні ушко¬дження. 
Спроба застосування цих предметів означає, що особа здійснює такі дії, щоб застосувати ці предме¬ти, — зброя приводиться в бойову готовність, де¬монструється оточенню.
Спеціально пристосованими предметами вважаю¬ться такі, що були заздалегідь пристосовані для завдання тілесних ушкоджень (загострені тощо). Спеціально пристосованими предметами вважати¬муться і такі, що не оброблялися, а були взяті вин¬ним заздалегідь із собою.

Search:
????????...

образ грицька в романі хіба ревуть воли як ясла повні

міщанин шляхтич мольєр повний текст

Чого навчає Жан Батіст Мольєр

лексичні засоби роману хіба ревуть воли як ясла повні

текст про осінь

Порівняльна характеристика Чіпки і Грицька за повістю "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

малюнки компютерна графіка вікіпедія

відомі твори Бальзака

письмовий твір на тему Українська ментальність гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті Кайдашева сімя

коменський класно урочна система?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010