.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Втягнений неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 208 КК) 


Втягнений неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 208 КК)

Суспільна небезпечність цього злочину поля¬гає у згубному впливові на підростаюче покоління, заподіяння шкоди його моральному благополуччю. Об'єкт злочину — нормальний моральний розвиток неповнолітніх. Неповнолітніми у кримінальному праві вважаються особи віком від 14 до 18 років.
Малолітні (до 14 років) кримінальної відповідаль¬ності не несуть.
Об'єктивна сторона злочину полягає у втягненні неповнолітніх у: злочинну діяльність; пияцтво; за¬няття жебрацтвом; заняття проституцією; заняття

азартними іграми; використанні неповнолітніх для цілей паразитичного існування.
Втягнення у злочинну діяльність слід розуміти як дії, спрямовані на готування неповнолітнього до участі у скоєнні злочинів, підбурювання його до ско¬єння злочинів.
Способи втягнення можуть виражатись у фізич¬ному або психічному впливові: побоях; залякуванні; підкупі; підмові; обмані; розлитті з неповнолітнім спиртних напоїв.
Втягнення в пияцтво — дії дорослого з система¬тичного приваблення неповнолітнього до вживання спиртних напоїв.
Під втягненням у заняття азартними іграми розу¬міється підбурювання неповнолітнього до система¬тичної гри на гроші.
Під втягненням неповнолітнього у заняття жеб¬рацтвом розуміється підбурювання його до система¬тичного випрошування у сторонніх осіб грошей.
Втягнення у заняття проституцією означає, що доросла людина ставить неповнолітню дівчину в такі обставини, які змушують її до заняття проститу¬цією.
Використання неповнолітніх для цілей парази¬тичного існування полягає в тому, що доросла люди¬на повністю або частково отримує надходження для прожиття за рахунок злочинної чи іншої антигро¬мадської діяльності неповнолітнього.
Злочин — формальний, тобто вважається закінче¬ним з моменту здійснення винним дій, спрямованих на втягнення неповнолітнього у злочинну або іншу антигромадську діяльність, незалежно від того, вчи¬нив чи ні неповнолітній злочин або інші правопору-шення. Суб'єктивна сторона злочину — прямий намір.
Суб'єкт — особа, якій виповнилося 18 років.
Якщо неповнолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, а скоїв суспільно не¬безпечне діяння, то доросла людина, яка втягнула

підлітка у скоєння злочину, відповідає як викона¬вець злочину. Покарання — позбавлення волі до 5 років.

Search:
????????...

реферат на тему українська греко-католицька церква як чинник національного відродження в другій половині 19 століття

сковорода концепція спорідненої праці і

навчальні заклади україни

Внесок Драча в Драматургію

Які ввічливі вчинки є

абсолютна ідея канта

співвідношення понять людина індивід індивідуальність особистість

порівняльна характеристика чіпки і грицька

типи Недосконалої конкуренції

порівняльна характеристика чіпки і грицька?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010