.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Модулі. Структура модуля 


Модулі. Структура модуля

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1.    Структура модуля у BORLAND PASCAL
2.    Директива під’єднання include.
3.    Директиви asm, assembler, extrernal.
4.    Зв’язок з процедурами на інших мовах програмування
5.    Створення модуля на BORLAND PASCAL (на прикладі програми з лабораторної роботи)

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1.    Створити модуль DATE_TODAY, який містить в собі структуру для опису дати та  функції SETDATETODAY, DAY_TODAY, MONTH_TODAY, YEAR_TODAY для встановлення відповідно поточної дати, отримання числа, місяця та року з поточної дати.
2.    Створити модуль FIN, який містить функції PROCENT_SIMPLE, PROCENT_COMPLEX, AMORT_SIMPLE, AMORT_COMPLEX для нарахування банківського простого та складеного проценту, амортизації за простим та складеним методом. Простий процент нараховується на суму за таким правилом: „До початкової суми додається відсоток за пройдений рік.” Складений процент нараховується на суму за таким правилом: „Відсоток за рік додається до поточної суми. Ця сума використовується для нарахування у наступному році”. Амортизація простим методом нараховується на суму за таким правилом: „Від початкової суми віднімається відсоток за пройдений рік.” Амортизація складеним методом нараховується на суму за таким правилом: „Відсоток за рік віднімається до поточної суми. Ця сума використовується для нарахування у наступному році”.
3.    Створити модуль MATEM, який містить в собі структуру для опису комплексного числа, функції IS_SIMPLE (перевірка чи є число простим), IS_FIBONACHI (перевірка чи є дане число числом Фібоначчі) та процедури ADD_COMPLEX, SUB_COMLEX, MULT_COMPLEX, DIV_COMPLEX (додавання, віднімання, множення, ділення двох комплексних чисел).

ЛІТЕРАТУРА
1. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0 Начальный курс. М.: „НОЛИДЖ”, 1999. – 616 с., ил.

Search:
????????...

війна 2 світової в запоріжжі

відносна вологість повітря

твір на тему: конфлікт між батьками та дітьми в повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я"

схема для бази даних Фонд соціального страхування

Твiр на тему : Зображення закрiпачення Украiни в романе Панаса Мирного " Хiба ревуть воли як ясла повнi"

сценарій шкільний осінній бал

визначення відстані у фізиці

конспект уроку розвиток звязного мовлення

Твыр Кайдашеві звички у повсякденному житті

чіпка-борець за справедливість?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010