.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Рядкові величини 


Рядкові величини

Рядкові змінні – це одномірні масиви символів, для опису яких у TURBO PASCAL введений тип String.
Наприклад, якщо рядок містить до 30 символів,  її тип буде визначений як type s= String[30];
Довжина рядка не може містити більш, ніж 255 символів.
У TURBO PASCAL визначене поняття рядка змінної довжини,  у цьому випадку її опис задається як type  s= String;
Тип String без вказівки довжини сумісний з усіма типами рядків.
Особливістю рядкових змінних є те, що до них можна звертатись як до скалярної змінної, так і до масивів. В іншому випадку застосовується конструкція "змінна з індексом", що забезпечує доступ до   окремих символів рядка. При цьому нижня границя індекса дорівнює 1. Окремий символ рядка має тип Char.
У пам'яті ЕОМ рядок займає кількість байтів, на одиницю більше її довжини. Нульовий байт рядка містить її довжину.
Для рядків визначені операції присвоювання, злиття (конкатенації) і порівняння.
Для порівняння рядків застосовуються всі операції відношень.  Порівняння рядків відбувається посимвольно,  починаючи з першого символу. Рядки рівні, якщо мають однакову довжину і посимвольно еквівалентні.
Рядки можуть бути елементами списку введення - виведення, при цьому записується ім'я рядка без індексу.
При введенні  рядкових змінних кількість символів, що вводяться, може бути менше,  ніж довжина рядка. У цьому випадку символи, що вводяться, розміщуються з початку рядка, а байти, що залишилися, заповнюються пробілами. Якщо  кількість  символів, що  вводяться,  перевищує  довжину  рядка, зайві символи відкидаються.
Ініціалізація рядків може вироблятися як за допомогою типізованих констант:
const sName: String[9]= 'IBM PC/AT';
так і з використанням другого різновиду функції FillChar:
FillChar( var V; NBytes: Word; C: Char );
наприклад:
FillChar(A, SizeOf(A), '0');
Для роботи  з  рядками в TURBO PASCAL включені процедури і функції, що забезпечують редагування і перетворення рядків Copy, Concat, Delete, Insert, Length, Pos.
ЗАВДАННЯ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ
1.    Дано символи S1,…, Sn. Видалити з даної послідовності всі групи букв виду abcd.
2.    Дано символи S1,…, Sn. Перетворити послідовність S1,…, Sn, замінивши в ній всі знаки оклику крапками.
3.    Дано символи S1,…, Sn. Підрахувати скільки разів серед даних символів зустрічається символ “+” і скільки разів символ “*”.
4.    Дано символи S1,…, Sn, серед яких є двокрапка. Підрахувати всі символи, розміщені після першої двокрапки.
5.    Дано символи S1,…, Sn. Перетворити послідовність S1,…, Sn, видаливши кожний символ “*” і повторивши кожен символ, відмінний від “*”.

Search:
????????...

психолінгвістика дошкільнят реферат

пристрої введення інформації

аналіз роману "Хіба ревуть воли,як ясла повні"?

задачі на логіку для дорослих

аналіз віршів бориса грінченка

Чіпка

життя це сон твір

Історичні типи філософії та методології

план конспекту українська література євген плужник

хронологічна таблиця "Людської комедії" бальзака?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010