.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Масиви. Опис масивів. Алгоритми пошуку та сортування масивів 


Масиви. Опис масивів. Алгоритми пошуку та сортування масивів

Масиви являють собою обмежену упорядковану сукупність однотипних величин.  Кожна окрема величина називається компонентом масиву. Тип   компонентів може бути кожним,  прийнятим у мові ПАСКАЛЬ, крім файлового типу. Тип компонентів називається базовим типом.
Уся сукупність компонентів визначається одним ім'ям.  Для позначення окремих компонентів використовується конструкція,  названа змінною  чи індексом :
A[5]     S[k+1]     B[3,5].
Як індекс може бути використаний вираз. Тип індексів може бути тільки інтервальним чи що перелічується.   Дійсний  і цілий типи неприпустимі.  Індекси інтервального типу, для якого базовим є цілий тип,  можуть приймати негативні,  нульове  і позитивні значення. В операторній частині програми один масив може бути привласнений іншому, якщо їхні типи ідентичні . наприклад:
R1:=Z.
Для  введення виведення масиву в список чи виведення висновку міститься змінна з індексом,  а оператори чи уведення  висновку  виконуються  в ициклі.
Перший індекс  визначає  номер  рядка,  другий - номер стовпця.
Двовимірні масиви зберігаються в пам'яті ЕОМ по рядках.
Ініціалізація масивів (присвоєння початкових значень усіх  компонентів масивів) здійснюється двома способами.
Перший спосіб - з використанням типізованих констант,   наприклад:
type Dim10= Array[1..10] of Real;
const
raM10: Dim10 = ( 0, 2.1, 4, 5.65, 6.1, 6.7, 7.2, 8, 8.7, 9.3 );
При ініціалізації двовимірних масивів значення компонент кожного з вхідних у нього одномірних масивів записується в дужках:
type Dim3x2= Array[1..3,1..2] of Integer;
const
iaM3x2: Dim3x2= ( (1, 2)
(3, 4)
(5, 6) );
Другий спосіб ініціалізації - використання різновиду процедури FillChar:
FillChar( var V; NBytes: Word; B: Byte );
Ця процедура заповнює ділянку пам'яті однобайтовим значенням. Наприклад, для обнулюння масиву A[1..10] of Real можна записати:
FillChar(A, 40, 0); чи  FillChar(A, SizeOf(A), 0);
ЗАВДАННЯ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ
1.    Дано натуральне число n, дійсна матриця розміру n9. Знайти середнє арифметичне кожного рядка.
2.    Дана дійсна матриця розміру 18n. Знайти значення найбільшого за модулем елемента матриці, а також індекси якого-небудь елемента за знайденим значенням модуля.
3.    Дана дійсна матриця розміру mn. Знайти суму найбільших значень елементів її рядків.
4.    Дана дійсна матриця розміру mn. Переставити рядки матриці за зростанням сум елементів рядків.
5.    Дана дійсна матриця розміру mn. Переставити стовпці матриці за спаданням значень перших елементів стовпців.

Search:
????????...

Козатство на початку 17 ст Петро Сагайдачний

геракл улюбленний

геракл улюбленний

Основні положення класичної електронної теорії провідності

доповіді публічних людей

значення Бібліі в житті людини

західноєвропейська філософія нового часу

братства в україні в 16 столітті фото картинки

Перша допомога при утопленні в картинках

дитячі композиції?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010