.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Основи роботи з Internet 


Основи роботи з Internet

План

І. Вступ ......................................................................................................... 3
ІІ. Аналіз навчальної програми з інформатики ........................................ 6
ІІІ. Добірка завдань для практичних робіт в Інтернет .............................13
- Електронна пошта ...................................................................................13
- Пошук інформації в Інтернет .................................................................14
- Спілкування в Інтернет ...........................................................................23
IV. Висновок ................................................................................................ 28
V. Додаток .................................................................................................... 29
VІ. Література .............................................................................................. 31

I Вступ

У наш час, коли достатньо широкого поширення набули інформаційні технології актуальним постає питання про уміння людини шукати потрібну їй інформацію. Враховуючи спрямування нашої системи освіти на взірці західного способу навчання, ми маємо навчити дітей шукати і знаходити потрібну їм інформацію. На відміну від історичної традиції, що йде від союзних часів, коли основним завданням вчителя було: дати дітям якомога більше знань і до того ж з різних галузей науки. Виходило так: знаємо багато, але всього потрошку. Західні канони освіти дещо відрізнялися від наших. Основним завданням їх вчителя було: навчити дитину конкретних знань, потрібних для певної професії, що теж доходило іноді до абсурду. Наприклад: якщо вивчили лікаря-спеціаліста по лівій руці, то він є асом в своїй спеціальності, але по правій руці він не знає абсолютно нічого.
Зараз, як у нас, так і в цивілізованому світі, до питання освіти підійшли ще краще і ще радикальніше: навіщо людина буде забивати собі голову різноманітними знаннями, якщо є місце, де ці знання при потребі завжди можна почерпнути? Так можна зекономити собі місце в голові, зберегти час, нерви та фінанси, які могли бути потрачені на книги, наприклад. Враховуючи те, що наша система освіти обрала саме такий курс розвитку, з’явилася потреба у методичних матеріалах, присвячених саме питанню роботи у всесвітній інформаційній мережі Інтернет.
У зв’язку з тим, що методичної літератури такого плану недостатньо, вчителям доводиться працювати творчо і вигадувати завдання і задачі для цього матеріалу самостійно. Більшість матеріалу не є важким для сприйняття, особливо цьому сприяє те, що для роботи в Інтернет не потрібно великої кількості теорії. Проте, на жаль, така бажана практика теж обмежена – лише три практичних заняття безпосередньо в мережі, не враховуючи занять по створенню Web-сторінок.
Таким чином основним постає завдання: розробити цикл завдань і задач, присвячених саме роботі в Інтернет, які дали б можливість не лише перевірити рівень засвоєння знань учнів, а і могли би бути самі посібником по вивченню роботи з мережею, адже найкращий спосіб вивчення роботи з Інтернет – це практична робота в Інтернет .
Кожна серйозна ділова людина, чи то вона фаховий програміст чи системний користувач, не може уявити собі повноцінну роботу без використання такого потужного, оперативного і зручного сполучення як звичайна телефонна лінія, модем та комп’ютерна мережа. У ті часи як перші дві складові усього лише технічні сторони нової організації інформаційного обміну між користувачами. Комп’ютерна мережа – це та глобальна ідея, що об’єднує розрізнених власників комп’ютерів і модемів, що систематизує й управляє хаотично запропонованими вимогами і запитами по швидкому інформаційному обслуговуванню, моментальною опрацюванням комерційних пропозицій, послугами особистого конфіденційного листування і т.д.
Зараз, в умовах швидко зростаючих щороку інформаційних потоків, уже практично неможливо уявити чітку взаємодію банківських структур, торгових і посередницьких фірм, державних заснувань і інших організацій без сучасної обчислювальної техніка і комп’ютерних мереж. У противному випадку прийшлося б містити гігантський штат оброблювачів паперових документів і кур’єрів, причому надійність і швидкість функціонування такої системи все рівно була б значно нижче наданим модемним зв’язком і комп’ютерними мережами. А адже кожна хвилина затримки в пересилці важливих інформаційних повідомлень може вилитися в дуже суттєві грошові втрати і іміджевий крахи.
Електронний лист, відправлений по електронній пошті у будь-яку точку земної кулі, дійде до адресата менше, ніж за дві години. Ми можемо помістити яке оголошення або рекламу в систему телеконференції вашої мережі електронної пошти і про цію інформацію через добу дізнається весь світ.
Дана курсова робота має на меті познайомити читачів з циклом практичних занять, розроблених автором, які призначенні чисто для вивчення основ роботи з мережею, без всякого там програмування та Web-дизайну. Таким чином завдання, розроблені тут будуть призначені лише для освоєння таких тем, як: „Створення, відправлення та одер¬жання електронного повідомлення”, „Пошук інформації в Інтернет” та окрема тема „Спілкування в Інтернет”. Це пояснюється тим, що питання створення Web- сторінок не є обов’язковими для кожної людини, на відміну від проблеми з практичною роботою безпосередньо в мережі. Це пояснюється тим, що створення  Web-сторінок не є обов’язковим навиком при роботі в мережі, на відміну від проблеми безпосередньої роботи в Інтернет.

ІІ Аналіз навчальної програми з інформатики

Вивчення Інтернет в школі розпочинається із основних понять:  мережа Інтернет, інформаційний зв’язок в Інтер¬нет, сервер та робоча станція, апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет, ресурси Інтернет, ідентифікація комп'ютерів у ме¬режі, адресація в Інтернет, протоколи передавання інформації, принципи функціонування мережі. Усі ці поняття даються оглядово, лише для ознайомлення дітей з принципами роботи та із структурою мережі. Ці знання дають можливість учням зрозуміти принципи функціонування мережі і таким чином краще і швидше навчитися працювати в ній. В принципі цього для початку було б достатньо, якби на це давалося достатньо часу, але ми маємо те, що маємо і дітям доводиться давати знання дещо обрізані і неповні, чим робимо ситуацію ще гіршою, ніж вона є. В цілому це є чиста теорія, яка майже не потребує практичного підкріплення і тому не потребує цей урок і окремих практичних занять.
Після вивчення основних питань теорії настає черга інформації, яка потрібна для під’єднання до мережі Інтер¬нет, тощо. Розглядаються: поняття провайдера, різні способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі, основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування, програмне забезпечення для роботи в глобальної мережі Інтернет. На відміну від попереднього матеріалу, цей вже постає перед учнями, як більш привабливий, так як він дає можливість побачити, чого саме можна добитися від Інтернету. Цей матеріал уже можна описати деякими конкретними практичними завданнями, які могли б дати можливість учням краще зрозуміти виучуваний матеріал. Прикладом цього завдання може бути прохання: „Встановіть будь-ласка з’єднання з Інтернет за допомогою модему.” Крім цього даний урок присвячений і такому питанню, як програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі. Тут можуть бути розглянуті різні програми, призначені для зручнішої роботи в Інтернет: цикл програм-броузерів Internet Explorer, Opera, Modzilla, MSN Explorer,  різні програми для скачки інформації з мережі, програми для роботи із файловими архівами та інше. Тут можна надати можливість учням попрацювати з різними броузерами та навчитися працювати з іншими програмами. Завданням практичного плану до цього матеріалу може служити завдання демонстрації роботи в Інтернет, використовуючи різноманітні доступні програми. До того ж це заняття присвячене питанню спілкування в мережі (теоретичні аспекти проблеми). Тут розглядається лише теорія цього питання, а також основні правила спілкування в мережі. Крім того можна звернути увагу на деякі основні проблеми і питання у Інтернет-спілкуванні. Конкретні методи і способи будуть розглянуті на практичному занятті, присвяченому цій проблемі. Там же будуть наведені деякі моменти, з якими доводилось стикатися у мережі авторові.
Після цих, дещо загальних питань приходить черга більш конкретної роботи в Інтернет, як то, наприклад, електронна пошта. Враховуючи виняткову важливість цієї послуги для сучасної людини, на це питання дається три уроки: пояснення теоретичного матеріалу, принципи роботи з електронною поштою і власне робота з нею поштою безпосередньо в мережі. На теоретичному уроці висвітлюються такі питання: електронна пошта в глобальній мережі, принципи функціонування, поштові стандарти, електронна адреса. А також значна увага надається основним можливостям поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створенню електронного повідомлення, відправленню повідомлення, відправленню копій, приєднанню файлів до повідомлень, одержанню повідомлення. Окремим питанням розглядається адресна книга та робота з нею. Теоретичний урок дає підґрунтя для наступного практичного заняття, присвяченого безпосередньо роботі з електронною поштою. На ньому учні практично закріплюватимуть усі свої знання і навички. Практичні завдання для цього заняття будуть подані пізніше у відповідному розділі.
Починаючи з цього уроку діти занурюються в мережу, де починають стикатися з величезною кількість проблем і запитань. Головне завдання вчителя у цей час – навчити учнів більш-менш самостійно вирішувати свої проблеми, не очікуючи постійних вчительських порад.
Так склалося, що принципи роботи з електронною поштою зокрема, як і з мережею в цілому досить прості і їх можливо освоїти практично самостійно, постійно працюючи в Інтернеті. Вміння приходить з практикою. Враховуючи те, що структура Інтернету дуже проста і, в принципі, більшість його послуг по принципах роботи дуже схожі – кожен має можливість з легкістю освоїти цей такий важливий навик. Тому дуже важливо навчити дітей розв’язувати свої проблеми самостійно – це значно допоможе їм у майбутньому житі. Це не означає, що вчитель не повинен слідкувати за роботою учнів і допомагати їм при потребі, але все повинно бути в міру. Мабуть, усі стикалися з явищем, коли діти абсолютно нічого не роблять, очікуючи лише підказки вчителя. І таким чином вони звикають до того, що їм постійно хтось допомагає, обмежується самостійність та ініціативність їх мислення.
Як бачимо, робота в Інтернеті, як і будь-яка інша пізнавально-творча діяльність потребує обдумування та наполегливості.
Останній урок перед першим практичним заняттям присвячено конкретно роботі з електронною поштою, а саме: створення, відправлення та одержання електронного повідомлення. Тут розглядаються практичні аспекти питання, відбувається демонстрація основних кроків при роботі з електронною поштою. Учні здобувають можливість побачити на власні очі, як створюються, відправляються і одержуються електронні листи. Після цього вони мають уже достатній багаж знань для самостійного створення таких повідомлень, до чого і приступлять на наступному практичному занятті.
Після електронної пошти надходить черга телеконференцій, або груп новин. Цей урок присвячено вивченню таких понять: телеконференції, програмне забезпе¬чення та конфігурація телеконференцій, різні групи телеконференцій, правила організації i проведення телеконференцій, пошук потрібних груп но¬вин та їх передплата, відправлення повідомлень у телеконференції. Вивчення цієї послуги дає можливість учням відчути себе частиною світової інформаційної системи, ознайомитися із світовою ситуацією та з принципами роботи у телеконференціях.
Ідея телеконференції полягає в тім, що будь-який користувач, що бажає Щось висловити, посилає в мережу повідомлення. Це повідомлення стає доступним для всіх користувачів мережі і кожний може його читати. Щоб читачу легше було орієнтуватися в потоці повідомлень, усі повідомлення розбиваються на групи по темах. Такі групи називаються групами новин. На кожнім повідомленні, що посилається на телеконференцію, автор вказує, до якої групи новин воно відноситься. Імена груп новин складаються з декількох слів, розділених крапками. Перше слово позначає широку область, до якої відноситься група, а кожне наступне уточнює тему. Наприклад, в імені групи Комп'ютер. Мова. Бейсик перше слово позначає, що тема цієї групи зв'язана з комп'ютерами, друге слово — з мовами програмування, а третє слово визначає конкретну мову програмування. Для того, щоб одержувати повідомлення тієї чи іншої групи, читач повинен на неї підписатися. Підписка полягає в посилці на сервер груп новин спеціального повідомлення, у якому вказуються групи новин, на які підписується користувач. Після підписки користувач може читати всі повідомлення групи. Він може також посилати свої повідомлення в групу новин. При необхідності можна відмовитися від підписки на будь-яку групу. Для підтримки телеконференцій використовуються спеціальні програми, що реалізують протоколи обміну новинами. У деяких мережах для обміну повідомленнями груп новин використовується поштова служба.
Користувач мережі може підписатися на одержання новин на визначену тему, йому будуть доступні всі повідомлення на дану тему, що посилаються в мережу. Користувач може також посилати в мережу повідомлення на задану тему. Це повідомлення висвітлюється на електронній дошці оголошень і поширюється серед передплатників даної групи новин. У Internet існують тисячі груп новин і їхній склад постійно змінюється. Оскільки в служби груп новин немає керуючого центра, список груп новин складають самі користувачі і розсилають по мережі. Служба груп новин для передачі повідомлень використовує протокол NNTP (Network News Transport Protocol). Найбільш відомою програмою, що реалізує сервіс груп новин, є програма Usenet. Цей сервіс надають і програми Microsoft Exchange та Outlook Express.
Зрозумівши основні поняття телеконференцій та принципи роботи з ними, учні можуть переходити до виконання практичних завдань з теми уроку, що відбудеться на наступному занятті, яке буде практикумом. Там учні зможуть застосувати свої знання у конкретному напрямку, взяти участь у різних телеконференціях, перевірити свій рівень спілкування на зазначені теми. Це дасть можливість їм краще почувати себе безпосередньо у мережі, що допоможе їм у вивченні наступного навчального матеріалу, а також, безумовно, у майбутній трудовій і культурній діяльності в суспільстві.
Після розгляду двох попередніх послуг Інтернет відбувається перехід до, безумовно, найголовнішої послуги – пошуку інформації. Для цього спочатку відбувається пояснення основ  роботи з гіпертекстовими сторінками — World Wide Web (WWW — всесвітня павутина). Дається поняття про організа¬цію інформації, принципи навігації, поняття про формат гіпертекстових документа, про WWW-сервери., адреси Web-сторінок, правила роботи та налагодження, використання різноманітних сторінок кодування, файлові ресурси в Інтернет. Так склалося уже історично, що „хто володіє інформацією, той володіє світом”, тобто інакше кажучи, володіння інформацією дає можливість нам почуватися в цьому світі більш-менш вільно. Тому зараз кожен намагається знайти для себе якомога більше каналів інформації, разом з тим намагаючись тримати її завжди під рукою. Дуже гарним помічником у цій справі стає Інтернет. Саме тому важливим є питання навчити учнів шукати потрібну їм інформацію і, крім того, робити е швидко та якісно. Найпершим завданням вчителя є: навчити дітей працювати з  Web-сторінками, вільно переміщатися по них, повністю освоїти навігацію по Інтернет, навчити використовувати різноманітні сторінки кодування, допомогти освоїти принципи роботи з файловими ресурсами Інтернет. Таким чином учні зможуть призвичаїтись до особливостей роботи з інтернет-сторінками і здобудуть відповідні навики роботи.
Після загальних відомостей по World Wide Web відбувається перехід до власне освоєння пошуку інформації в мережі. Тут потрібно пояснити, що власне означає пошук інформації  в Інтернет і як його здійснювати. Також відбувається знайомство з найпоширенішими пошуковими серверами. Учні вчаться працювати з ними і ефективно використовувати їх у своїх цілях. Під час пояснення цього матеріалу потрібно навчити дітей користуватися різними способами і методами пошуку інформації. Відбувається пояснення різниці між окремими пошуковими системами, вказуються відмінності у принципах їх функціонування.
Після теоретичного підґрунтя настає черга застосування отриманих знань на практиці. Це і відбувається на практичному занятті присвяченому пошуку інформації в Інтернет. На ньому учні матимуть можливість відпрацювати свої теоретично засвоєні навички у „бойових умовах”.  Таким чином це допоможе їм ефективніше користуватися своїми знаннями у потрібний момент життя.
І, нарешті, відбувається перехід до вельми цікавої для учнів теми при вивченні роботи в Інтернет – „Спілкування в мережі”. Враховуючи те, що в мережі люблять гуляти різноманітні особистості, спілкування з ними може приносити досить гарний навчальний та пізнавальний ефект. Воно сприяє розвитку в учнів самостійності мислення, його гостроти і швидкості, допомагає підняти свій інтелектуальний рівень та і просто є цікавою розвагою, якою користуються часто не лише молоді люди, але і люди середнього і старшого віку. Але, як і завжди, потрібно знати міру і у використанні цієї послуги Інтернет, тому що надто часте використання її може призвести до особливого виду наркотичної залежності – Інтернет-наркоманії. Проте, якщо користуватися таким способом спілкування із розумом і в міру, можна багато чому навчитися і багато чого дізнатися. Для пояснення учням основ цієї послуги потрібно познайомити їх з двома основними явищами у цьому виді людського спілкування: чати і форуми.
Слід вказати на різниці між цими двома послугами, розповісти про основні правила роботи з ними та з правилами поводження в них. Після цього варто повідомити учням інформацію про правила реєстрації у чатах і форумах та попросити їх не писати дурниць, при практичній роботі з цими послугами.

ІІІ Добірка завдань для практичних робіт в Інтернет.

До розгляду пропонується збірка завдань, які можуть бути використані вчителями при розробці практичних занять в Інтернет. В більшості своїй завдання носять простий характер, так як призначені для закріплення навичок роботи з інформаційною мережею, особливо із її найбільш доступними і поширеними послугами, як то електронна пошта, служба WWW та організація спілкування. У цій роботі завдання подаватимуться поступово, відповідно до тем, які вони висвітлюють і, природно, так само поступово будуть розв’язуватись. Розпочнемо з електронної пошти.
І. Електронна пошта.
1) Встановити параметри настройки Outlook Express для роботи з поштою.
2) Створити найпростіше електронне повідомлення та відправити його за адресою: a) [email protected], b) [email protected] .
3)  Отримати повідомлення від, наприклад, [email protected] і переслати його за адресою [email protected] .
4) Відправити повідомлення за адресою [email protected] з приєднаним музичним mp3PRO-файлом.
5) Відправити копії попереднього повідомлення за адресами: [email protected] та [email protected] .
6) Додати усі вище вказані електронні адреси до адресної книги.
7) Відправити запрошення на весілля (з приєднаною листівкою) за всіма адресами, вказаними в адресній книзі.
8) Отримати безкоштовну електронну скриньку на сайті www.ukr.net .
Для виконання завдання потрібно зайти на сайт  www.ukr.net і там вибрати гіперпосилання „Новый пользовавтель”.
На мал.1 показано вікно сайту.
Після цього достатньо слідувати вказівкам майстра створення поштової скриньки.
9) Створити електронне повідомлення, зайшовши у свою скриньку на www.ukr.net та відправити його за адресою [email protected] .
Для цього необхідно зайти на сайт www.ukr.net, зайти там у свою поштову скриньку і вибрати там пункт „Создать сообщение”. Після цього у відповідних полях записати адресат і власне текст листа і, нарешті, натиснути на кнопці „Отправить”. Лист вважається відправленим, коли з’явиться повідомлення про це у вікні броузера.
10) Відправити копії попереднього повідомлення із поштової скринька на www.ukr.net за адресами [email protected] та [email protected] .
Лист створюється так як у попередньому завданні лише з тією відмінністю, що у відповідному полі вводиться адреса, куди потрібно надіслати копію листа.
11) Створити ще одну поштову скриньку на будь-якому сайті, що надає відповідні послуги і відправити із неї повідомлення про це на всі вище вказані електронні адреси.
Один із способів розв’язання завдання: потрібно зайти на сайт www.ua.fm , вибрати там гіперпосилання „Регистрация” та слідувати вказівкам майстра. Після створення скриньки, зайти у неї і споріднено, як і з сайту www.ukr.net відправити з неї повідомлення на вказані адреси повідомлення про створення нової скриньки.
12) Додати до адресної книги у своїй власній поштовій скриньці на www.ukr.net усі важливі для вас електронні адреси.
13) Користуючись адресною книгою, відправити своїм друзям привітання із найближчим святом з прикріпленою вітальною листівкою.

ІІ. Пошук інформації в Інтернет.
1)    Відшукати в мережі реферат на тему: „Навчальна алгоритмічна мова та її використання”.
2)    Користуючись Інтернет дізнатися день народження Джона Кеннеді.
Заходимо наприклад у пошукову систему Yandex і там проводимо пошук за ключовими словами “Джон Кеннеді”. Після того, як система проведе пошук і видасть список гіперпосилань, вибираємо те, яке найбільше підходить до даного випадку  і рухаючись вглиб інформаційних “джунглів” знаходимо потрібні нам дані.
Результати пошуку відображені на мал. 3.

3)    Знайти електронний варіант книги Джека Лондона „Мартін Іден”.
4)    Дізнатися, скільки чоловік проживало в Бразилії у 1967 році.
5)    Визначити, яка футбольна команда стала чемпіоном світу під час проведення 15 чемпіонату.
6)    Знайти усі номери електронного варіанту журналу „Математика в школі” за 2003 рік.
7)    З’ясувати, скільки чоловік загинуло під час війни США в Кореї.
8)    Знайти безкоштовний поштовий сервер та створити на ньому власну поштову скриньку.
9)    Знайти 25 анекдотів про Штірліца і надіслати їх своїм друзям, користуючись електронною поштою.
10)    Знайти зображення Сфінкса.
11)    Відшукати 20 фотографій із зображенням заходу сонця.
12)    Визначити, скільки раз отримував „Золотий м’яч” Олег Блохін.
13)    Дізнатися, з якого клубу перейшов до Динамо (Київ) Георгі Пєєв.
14)    З’ясувати, який колір має форма збірної Колумбії по футболу.
15)    Знайти згадки про своїх однофамільців у мережі та почитати їх.
16)    Визначити скільки учнів навчається у школах Великої Британії.
17)    Дізнатися, скільки чоловік проживає у столиці Пакистану.
18)    Підрахувати кількість католицьких храмів у Києві.
19)    Визначити, у якому році було вперше застосовано гербіциди.
20)    Знайти тексти усіх пісень гурту „Машина Времени”.
21)    Дізнатися, коли спостерігалося останнє виверження вулкану Етна.
22)    Знайти електронний варіант газети „Команда” за 1999 рік, №17.
23)    Відшукати електронний варіант Конституції України.
24)    Знайти зображення алмазу „Шах”.
25)    Визначити площу Хмільницького району Вінницької області.
26)    Знайти 26 різних фотографій вірусу СНІДу.
27)    Дізнатися, скільки альбомів випустив гурт „Ария” у період з 1989 р. по 1993 р.
28)    Знайти інформацію про сім чудес світу і надіслати її електронною поштою своїм друзям.
Усі вище вказані задачі є дещо однотипними і розв’язуються схожими способами. Всю запрошену в них інформацію можна знайти, використовуючи різні методи задання ключових слів і словосполучень, які будуть описані нижче.
29)    Розповісти і показати, як практично здійснюється пошук в Інтернет за конкретними даними чи категоріями.
Сьогодні в мережі Іnternet за різними оцінками розміщено 200-250 млн. документів (Wеb-сторінок). Для полегшення пошуку потрібних даних створюють спеціальні пошукові сервери, які збирають і зберігають зі характеристики документів у своїх базах даних. При зверненні до пошукового сервера на його ім'я у вікні відкривається сторінка, що містить каталоги з різних тем (наука, спорт, погода, новини і т. д.) та елементи для здійснені контекстного пошуку.
Завдяки наявності каталогів можна вести спрямований пошук потрібних даних, переглядаючи їх вміст.
Крім того, пошукові сервери виконують контекстний пошук, тобто пошук за вмістом документів, використовуючи власні бази даних. На сторінці є спеціальне поле, в якому задається запит: ключові слова для пошуку або комбінація з використанням логічних операторів І («+»),  АБО («,»), НІ («—») та ін. У відповідь на запит видається список документів з посиланнями на відповідну адресу та поясненням і/або коротка анотація документа.
Якість пошуку та кількість знайдених документів багато в чому залежать від коректності запиту і розмірів бази даних сервера (наприклад, вона буде різною для запитів «МЕНЕДЖМЕНТ» і «МЕНЕДЖМЕНТ + ПІДПРИЄМСТВО»). На сторінці, як правило, є довідка для складання запиту, з якою доцільно ознайомитися перед виконанням пошуку.
З метою проведення первинного пошуку з конкретної теми доцільно використати пошукові каталоги. Для фахівців, добре знайомих з ресурсами мережі Internet за своєю спеціальністю, більш корисним є пошук за ключовим словами.
30) Зайти на кожну із вказаних адрес і перевірити, чим вони відрізняються, чи схожі?
www.altavista.digital.com                 www.rambler.ru
www.uahoo.gu.net                             www.yahoo.com
www.aport.ru                                     www.el.visti.net
www.list.ru та ін.
Серед регіональних пошукових серверів можна виділити сервер www.meta.kharkiv.net.
Пошукові сервери пов'язані між собою. Спеціальні програми-спайдери (павуки) постійно переглядають вузли, коректуючи власні бази даних. Швидкість їхньої роботи забезпечується завдяки застосуванню швидкодійної апаратури. Так, пошуковий сервер аltavista.digital.соm сканує до 6 млн. сторінок за добу.
Для багатьох користувачів пошукові сервери є відправною точкою роботи в мережі. Це привело до появи порталів — універсальних мережних ресурсів, що мають набір сервісів і полегшують навігацію по мережі за своїми межами. Вони містять пошукову машину, каталог ресурсів, поштову систему, доріжки новин і т. д. (my.уаhоо.соm, www.аltavista.соm та ін.).
31) Розповісти про практичну роботу із пошуковим сервером www.rambler.ru .
Розглянемо стисло роботу з російським пошуковим сервером Rаmblег. Для виходу на сервер досить просто набрати його адресу у полі адреси (якщо вже були звернення до цього сервера, то можна скористатися списком, який розкривається у полі адреси, або записом у журналі). Нttр-адреса сервера — http://www.гаmb1еr.ru/.
У разі необхідності можна змінити поточне кодування символів прямо у вікні: відповідні кнопки знаходяться у полі назви сервера. Нижче, під рекламною вставкою (вона називається bаnnег) розташовується поле введення ключових слів для пошуку. Слово «Поиск» праворуч — це кнопка для запуску процесу пошуку користувачем. Ресурси Internet класифіковано за категоріями Rambler’s 100 (100 найпопулярніших категорій), у правій часті сторінки розмішується перелік ще кількох популярних категорій інформації. Всі категорії — це кнопки, за допомогою яких користувач може завантажити відповідні) сторінки з новинами, рекламою тощо з сервера Rambler або іншого сервера.
Результати пошуку в Ramblег за ключовим словом Реntium показані на мал. 2.
Знайдена за допомогою Ramblег інформація за ключовими словами, наприклад Реntium та Реntium II (ці слова у вихідному потоці інформації будуть виділені напівжирним шрифтом і підкреслені), виводиться на екран. Вона містить посилання на відповідний сервер із знайденої сторінкою, пояснення і або короткий витяг із документа.
ІІ. Спілкування в Інтернет.
1)    Знайти 10 різних чатів. Вибрати один з них і зареєструватися в ньому. Наприклад, зареєструватися у чаті на сайті www.1plus1.tv .
Для цього необхідно скористатися однією із відомих пошукових систем, ввівши у полі пошуку ключове слово „чат”. Для прикладу розглянемо реєстрацію на чаті сайту www.1plus1.tv . Для початку потрібно зайти на сайт, потім вибрати пункт „Чат”, далі „зареєструватися” і, нарешті, слідувати вказівкам майстра реєстрації. Після реєстрації повертаємося до місця входу в чат, вводимо нік (ім’я) і пароль і натискаємо кнопку „увійти до чату”.
2)    Написати перше повідомлення у чаті, звертаючись до всіх присутніх там.
Для цього потрібно увійти до чату і у відповідному полі написати повідомлення та натиснути кнопку „надіслати”, або комбінацію клавіш Ctrl+Enter.
3)    Привітати з гарним днем трьох присутніх у чаті чоловік, так, щоб це повідомлення відображалося у загальному вікні.
Увійти до чату. Вибрати у загальному вікні Ніки потрібних вам співбесідників, при цьому вони відображатимуться послідовно у вікні створення повідомлення і після цього написавши власне повідомлення надіслати цього.
4)    Поспілкуватися із людиною, що має, на вашу думку, найоригінальніше ім’я у „приваті”.
Увійти до чату. Вибрати справа із списку потрібного вам співбесідника і написати йому повідомлення. При цьому повідомлення з’явиться у вікні приватного спілкування у нижній частині екрану броузера. Надалі для приватного повідомлення співбесідника можна буде вибирати  у вікні привату, клацнувши по нікові лівою кнопкою миші.
5)    Надіслати повідомлення у загальне вікно, використовуючи три різних „смайлики” та інтонацію.
Увійти до чату. Написати повідомлення. Із списку інтонації вибрати потрібну. Смайлики ставляться за допомогою певних комбінацій, про які можна дізнатися із довідки.
6)    Прочитати довідкові відомості та правила чату на сайті  www.1plus1.tv .
Для цього достатньо буде зайти на чат і прочитати гіперпосилання довідки, яке знаходиться у верхній частині екрану броузера.
7)    Зареєструватися та поспілкуватися 10 хв. У будь-якому, знайденому вами чаті.
Зайти на будь-який чат. Зареєструватися там і працювати за схемою, схожою до схеми чату на сайті www.1plus1.tv .
8)    Зареєструватися на форумі сайту www.univer-life.com .
Зайти на сайт www.univer-life.com і вибрати пункт „форум”. Після цього вибрати „Регистрация”, де слідувати вказівкам майстра,  не забувши прочитати правила перебування на форумі.
9)    Ознайомитися із правилами роботи та поведінки на форумі вище вказаного сайту.
Це можна зробити під час реєстрації.
10)    З’ясувати структуру та принцип роботи вищезгаданого форуму.
Для цього достатньо поблукати по форумі і перевірити, куди спрямовують різноманітні гіперпосилання.
11)     Переглянути уже створені теми на форумі сайту www.univer-life.com .
Для цього потрібно натискати на відповідні гіперпосилання і там уже на теми, що вас цікавлять. Для перегляду тем і повідомлень необхідно користуватися відповідними кнопками, гіперпосиланнями і прокруткою сторінки.
12)    Створити свою тему в одному з розділів форуму на сайті www.univer-life.com .
Для цього потрібно вибрати один з розділів форуму і там натиснути кнопку „Создать тему”. Після цього варто лише слідувати вказівкам майстра створення теми.
13)    Навчитися швидкій навігації по форумі.
Для швидкої навігації по форуму потрібно користуватися сервісом „поиск по форуму”, який допоможе знайти все, що потрібно, провести пошук за різноманітними параметрами, подивитися на результати.
14)    Створити своє перше повідомлення у будь-якій з тем, намагаючись не порушувати правил форуму.
Для цього потрібно вибрати одну із тем, поданих до розгляду кимось із учасників форуму раніше, уважно прочитати її і у відповідному полі в нижній частині сторінки створити своє повідомлення, яке має нести завершений смисловий і логічний характер, без використання нецензурних слів. Повідомлення можна оформляти за допомогою смайликів, декоративного і кольорового тексту. Для того, щоб звернутися у своєму повідомленні можна вставити його ім’я автоматично, натиснувши на ньому (імені) лівою кнопкою миші. Є можливість вставляти цитати учасників форуму, що висловилися до вас. Для цього потрібно виділити текст, який хочемо процитувати і натиснути на надписі „для вставки цитаты нажмите здесь”.
15)    Познайомитися з учасниками форуму у відповідному розділі.
Для того, щоб почитати інформацію, які люб’язно залишили про себе інші учасники форуму, необхідно вибрати пункт „Участники” і потім переглядати їх досьє у порядку, який можемо собі забажати. У особистих відомостях можна побачити дату народження, місце проживання і навчання учасника форуму, адресу його електронної пошти, інші відомості, які він (вона) забажає залишити по себе. Крім того там є інформація про останню появу учасника на форумі: коли і в якій темі було створено останнє повідомлення?
А також дається детальний рейтинг повідомлень кожного учасника: скільки, хто, де писав – все це у кількості і процентах відносно загальної кількості повідомлень. Крім цього у цьому розділі форуму можна змінити відповідні настройки свого профілю користувача, поміняти способи відображення форуму для себе.
16)    За допомогою пошукової системи Yandex знайти будь-який форум, присвячений обговоренню кіно і музики, зареєструватися на ньому і залишити  не менше 10-и повідомлень.
Користуючись пошуковою системою Yandex за ключовим словом „форум”, знаходимо і вибираємо собі якийсь форум, реєструємося на ньому, розбираємося з принципами і правилами роботи (на щастя, як зовнішній вигляд, так і правила роботи більшості форумів дуже подібні, тому це значно спрощує завдання) і розібравшись у всьому прогулюємося по форуму і залишаємо не менше 10 повідомлень-відповідей на уже існуючі теми.

IV Висновок

Дана курсова робота була присвячена найбільш поширеним сервісам і послугам глобальної мережі Інтернет. До них увійшли: електронна пошта, пошук інформації та спілкування в мережі. Було проведено комплексний аналіз частини навчальної програми, що відповідає саме цим питанням. А також розроблено цілий цикл конкретних завдань, з деякими рекомендаціями по їх розв’язанню, для практичної роботи в Інтернет, які повинні допомогти учням краще зрозуміти принципи роботи в мережі і тим самим ефективніше використовувати Інтернет у своїх цілях. Усі завдання носять творчо-розвивальний характер і сприяють кращому засвоєнню практичних навичок роботи у глобальній мережі.
Усі ці питання ще довго залишатимуться актуальними, оскільки поширення інформатизації суспільства відбувається у нас дещо повільніше, ніж, наприклад, у Західній Європі.
Усі матеріали, використані автором при написанні курсової роботи пройшли використання практикою, значна їх кількість взята із власного досвіду автора. Таким чином усі завдання можна вважати апробованими і отже такими, що можуть бути безпосередньо використаними у навчальному процесі.


V Додаток

Фрагмент програми з інформатики
Глобальна мережа Інтернет та її можливості (18 год.)
8.1. Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтер¬нет. Сервер та робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернет. Ідентифікація комп'ютерів у ме¬режі. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформація. Принципи функціонування глобальної мережі.
8.2. Інформація, необхідна для під’єднання до мережі Інтер¬нет, провайдери. Різні способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення для роботи в глобальної мережі Інтернет.
8.3. Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення. Адресна книга.
8.4. Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення
8.5. Практична робота № 23. «Створення, відправлення та одер¬жання електронного повідомлення».
8.6. Поняття про телеконференції. Програмне забезпе¬чення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації i проведення телеконференцій. Пошук потрібних груп но¬вин та їх передплата. Відправлення повідомлень у телеконференції.
8.7. Практична робота № 24. «Робота з телеконференціями».
8.8. Служба роботи з гіпертекстовими сторінками — World Wide Web (WWW — всесвітня павутина). Організа¬ція інформації, принципи навігації. Поняття про формат гіпертекстових документа. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в Інтернет.
8.9. Пошук інформації в Інтернет. Пошукові системи.
8.10. Практична робота № 25. «Пошук інформації в Інтернет».
VI Література

1.    Антонова П. Сеть RELCOM і электpонная пошта. М.: Демос, 1991.
2.    Левін "Internet для "чайників", Москва 1996.
3. Рассохін і Лєбєдев "World Wide Web - всесвітня інформаційна павутина в мережі Internet", Москва 1997.
4. Уолл "Використання WWW", Москва 1997.
5. Перрі "Секрети World Wide Web", Москва 1996.
6. Гордієнко Г.В. Входження України у всесвітню систему інформації. // Нова політика. - 1999 р. - №5 – С. 64-67.
7. Кушніренко А.Г., Леонов А.Г., Кузьменко М.А. та інші. Информационные и комуникационные технологии в образовании. // Информатика и образование. - 1998. - №5. – С. 85-92.
8. Що таке “Інтернет”? // Пробудись. - 1997. - 22 липня. – С. 3-13.

Search:
????????...

гобсек скорочено

лабораторна робота №1 з фізики 10 клас

реферат діяльнисть та форми активності

наочність до теми історія виникнення української мови

про виникнення дня вчителя

про виникнення дня вчителя

РОБОТА З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ МS-DOS

порівняльна характеристика христя і галя

Образ Чипки та Грицька

призентація на тему Імпульс тіла сили?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010