.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Розробка лабораторного практикуму по вивченню функцій для роботи з діапазонами в табличному процесорі Excel 


Розробка лабораторного практикуму по вивченню функцій для роботи з діапазонами в табличному процесорі Excel

Зміст
Вступ    3
1. Настройка шаблона документа Normal.    4
2. Використання вбудованих шаблонів.    7
3. Зміна форматування документа з використанням шаблонів.    9
4. Використання стилів, шаблонів тем.    11
5. Створення нового шаблона.    14
6. Вставка дати в шаблон.    17
7. Де Word зберігає шаблони?    18
8. Копіювання стилів і установок між шаблонами.    20
Розробка практичних завдань для лабораторної роботи    21
Висновки    31
Література.    32

Вступ
Працівники банків, ощадних кас, часто стикатися з документами, які мають однакову структуру, але місткість інформації різна. Для того щоб спростити їхню роботу створюють документи, які мають основні елементи документа, наприклад, назва банку чи ощадної каси, число,

1. Настройка шаблона документа Normal.
Для ефективної роботи з Word ви повинні знати, що будь-який документ Word створений на шаблоні є “моделлю” документа.
Деякі шаблони не містять тексту, що являють собою порожній документ з деякими заданими параметрами форматування, в який ви можете вводити текст. Інші шаблони містять текст і деякі параметри форматування. Наприклад, якщо ви пишете багато ділових листів, можете використовувати шаблон, що містить дату, вашу зворотну адресу й вітання. При створенні нового документа, створеного на цьому шаблоні, всі ці елементи автоматично вносяться у нього, і все, що вам потрібно додати в інші частини листа. Якщо шаблон містить задані параметри форматування, то всі документи, створенні на ньому, будуть мати уніфікований вид (наприклад, той самий шрифт і розміри полів сторінки).
Шаблон – це особливий тип документа, який використовується для одержання документів, що мають такий само вид і зміст.
Коли створюється новий, порожній документ – після клацання на кнопці Создать, розташованої на панелі інструментів Стандартная, або при виборі команди Файл ► Создать ►Новый документ, Word завжди створює новий документ, оснований на шаблоні Normal.dot. Шаблон Обычный завжди відкривається при запуску Word.
Якщо документ заснований на шаблоні Обычный, то ніякого проміжного етапу при пошуку стилів не існує, – він здійснюється безпосередньо в документі і шаблоні Звичайний.
Фактично, шаблон документа Обычный якось неправильно вживають. Шаблон Normal. dot не більш звичайний, чим будь-який інший шаблон. Точніше було б назвати його шаблоном документа за замовчуванням, який використовується Word при створенні нового порожнього документа без визначення додаткового шаблона. Normal. dot часто називають загальним шаблоном, тому що він завжди доступний. Хоча і інші шаблони можуть бути загальними в тому розумінні, що вони автоматично завантажуються при запуску Word, ні який інший шаблон не прив'язаний безпосередньо до кнопки Создать на панелі інструментів Стандартная або елементу Новый документ у діалоговому вікні Создание документа.
Хоча вони мають те саме ім'я, шаблон документа Обычный і стиль Обычный зовсім різні. Шаблон документа Обычный, як і будь-який інший шаблон, можна використовувати, щоб створювати нові документи. З іншого боку, стиль Обычный містить набір параметрів форматування абзацу і форматування символів, які визначенні для абзацу.
За замовчуванням Word 2000 створює нові порожні документи, що містять єдиний абзац, для якого визначений шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів і не зазначені вирівнювання інтервал. Якщо відкрити Normal. dot, то відразу видно, чому зазначені саме ці параметри: цей шаблон містить єдиний символ – символ кінця абзацу, який форматується стилем Обычный, а стиль Обычный визначає для символів шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів, без вирівнювання всього абзацу і визначення інтервалу між рядками. Коли створюється новий документ, заснований на шаблоні Normal.dot, усі параметри форматування копіюються із шаблона в новий документ – так само як при створенні документа на основі будь-якого іншого шаблона, — і в порожній документ додається єдиний символ кінця абзацу, із застосованим до нього стилем Обычный. Якщо необхідно змінити шрифт за замовчуванням для нових незаповнених документів, не потрібно псувати файл Normal.dot, замість цього використовуйте наступний прийом: створіть новий незаповнений документ і потім виберіть Формат ► Шрифт. Вкажіть необхідний шрифт (скажемо, Garamond, розміром 11 пунктів) і клацніть на кнопці По умолчанию. І з цього моменту будь-який новий порожній документ, що створюється, буде в стилі Обычный за замовчуванням використовувати шрифт Garamond розміром 11 пунктів. Якщо необхідно змінити не тільки шрифт по замовчуваню для нових порожніх документів, то от найпростіший шлях.
1. Створіть новий порожній документ, клацнувши на кнопці Создать на панелі інструментів Стандартная.
2. Виберіть Формат ► Стиль. У вікні Стиль виберіть Обычный. Клацніть на кнопці Заменить, щоб змінити стиль Обычный.
3. Клацніть на кнопці Формат і внесіть будь-які зміни, що будуть використовуватися за замовчуванням для нових порожніх документів. Можна змінити шрифт, форматування абзацу, табуляцію, границі і заливку, мову, стиль маркерів і нумерації.
4. Коли всі зміни, які необхідно було внести, зроблені, встановіть прапорець опції Добавить в шаблон і клацніть на кнопці ОК. Після цього всі зміни додаються в стиль Обычный зазначеного шаблона і відбиваються в шаблоні документа – стандартному шаблоні – Normal .dot.


2. Використання вбудованих шаблонів.
Word завантажує дуже багато шаблонів, і сотні з них доступні для завантаження з Wed-вузла компанії Microsoft. Щоб знайти додаткові шаблони, які не включені в компакт-диск із дистрибутивом Office виберіть Справка ► Office на Web.
Хоча загальні шаблони з інструкціями типу "клацніть тут і введіть дані" зручні при запуску, іноді знадобиться настроїти будь-який загальний шаблон, що буде використовуватися кілька разів. Заміна інструкцій типу "клацніть тут" текстом, що відповідає – ім'ям компанії, номером телефону і т.д., може зайняти якийсь час. Для того, щоб настроїти шаблон стандартного факсу і привласнити йому власне ім'я, виконайте наступні дії:
1.    Виберіть Файл ► Создать і на вкладці Письма і факсы двічі клацніть на піктограмі Стандартный факс.
2.    Заповните відповідні блоки шаблона факсу – введіть інформацію, що не буде змінюватися: назва компанії, адреса і номер телефону.
3.    Виберіть Файл ► Сохранить у діалоговому вікні Сохранение документа виберіть Шаблоны. Дайте шаблону відповідну назва і клацніть на кнопці Сохранить.
4.    Наступного разу, коли потрібно використовувати шаблон, виберіть Файл ► Создать і вкажіть необхідний шаблон на вкладці Общие.
Багато з вбудованих шаблонів містять цікаві приклади форматування документа. Нижче приведені ті з якими ви повинні обов'язково ознайомитися:
    Шаблон Руководство (вкладка Публикации) містить багато чудових прикладів, що застосовуються до будь-якого документа, який довший, ніж кілька сторінок.
    Шаблон Резюме і Мастер резюме (вкладка Другие документы), задає в документі таблиці. Вони показують, як встановити текст на лінії при комбінованому вирівнюванні різних фрагментів по лівому краї, по середині і по правому краї
    Майстер записок (вкладка Записки) показує, як для конструювання і керування горизонтальними і вертикальними лініями використовувати таблиці.
    Різні шаблони звітів (вкладка Отчеты) містять трохи незвичайні приклади графічних елементів у більш довгих документах. Ці шаблони також варто ретельно вивчити.
    Різні шаблони факсів (вкладка Письма и факсы) переважно використовують таблиці з різними видами границь. Вони також містять макроси Checklt і Unchecklt, що використовуються для установки і зняття прапорців у документі.
    Шаблон Брошюра (на вкладці Публикации) містить цікавий приклад форматування роздягнула, що складається з трьох стовпчиків, використовуваний для створення брошури, що тричі згинається. Попрацюйте з ними досить довго і переконаєтеся, що цей шаблон дозволяє керувати створенням простих брошур набагато легше і простіше, ніж інші.
    Шаблон Справочник (вкладка Публикации) дає можливість створити список чи службовців довідник організацій. Цей шаблон варто вивчити якнайкраще; у ньому найбільше широко застосовуються всілякі стилі. На жаль, він не включає демонстрацію поля {styleref}, що є необхідною частиною до більшості списків.
    Якщо вам необхідно підготувати дисертацію, то шаблон Диссертация (вкладка Публикации) стане дуже зручним засобом реалізації вашого проекту, забезпечуючи документ відповідними стилями, заданими в шаблоні.


3. Зміна форматування документа з використанням шаблонів.
Коли Word створює новий документ, він копіює весь вміст шаблона в новий документ: текст, картинки, верхні і нижні колонтитули і т.д., а потім встановлює зв'язок між документом і шаблоном (так, наприклад, стиль у шаблоні стане доступним у документі). З одним тільки виключенням: після того як документ створений, нічого в документ із шаблона не копіюється. Так, наприклад, якщо в шаблоні Обычный шрифт по замовчуваню вказується як Garamond, розміром 11 пунктів, то всі нові порожні документи, створені на його основі, будуть мати шрифт Garamond, розміром 11 пунктів, але всі старі документи, засновані на шаблоні Обычный, залишаться тими ж.
У цього правила є одне величезне виключення: якщо вибрати Сервис ► Шаблоны и надстройки і потім встановити прапорець опції Автоматически обновлять стили в діалоговому вікні Шаблоны и надстройки, то Word обновить (тобто знищить) стиль у документі, що збігається з назвою стилю у шаблоні. Цю опцію добре використовувати, якщо необхідно, щоб стиль шаблона застосовувався в документі без попередження. Але якщо іноді стилі документа необхідно зберегти, то цю опцію краще не використовувати. Таким чином, поки опція Автоматически обновлять стили включена, можна робити всі необхідні зміни в шаблоні, і документи, зв'язані з ним, змінюватися не будуть. Зміни в шаблоні впливають тільки на нові документи, засновані на ньому.
Як же зробити зміни форматування абзацу і символу глобальними, тобто провести зміни у всіх чи абзацах символах документа, не змінюючи кожен використовуваний у документі стиль чи не виконуючи зміни вручну? Word пропонує три способи:
1.    Поступове форматування (за допомогою засобу Автоформат) або рівнобіжне (використовуючи бібліотеку стилів). Жодне з цих засобів зовнішній вигляд документа, імовірно, не поліпшить.
2.    Зміните шаблон, застосований до документа, а потім обновите всі стилі в документі так, щоб вони відповідали стилям у новому шаблоні. Наприклад, можна зробити подібне, якщо один з ваших співробітників використовує новий шаблон, у якому застосовані використовувані вами стилі.
3.    Застосуєте тему. Оскільки теми включають кольорові фони, а кольорові фони рідко з'являються в професійних документах, цей метод практично використовується дуже рідко.
4. Використання стилів, шаблонів тем.
Щоб приєднати до документа новий шаблон і обновити стиль документа, потрібно виконати наступне:
1. Якщо документ має різні стилі, визначені всередині нього (тобто на рівні документа), збережіть копію документа. Цей процес приводить до повного перезапису стилів у документі, і повернути їх неможливо.
2. Виберіть Сервис ► Шаблоны и надстройки.

Клацніть на кнопці Присоеденить, укажіть шаблон, що ви хочете приєднати до документа, і клацніть на кнопці Открыть.
3. Встановить прапорець опції Автоматически обновлять стили. Клацніть на кнопці ОК.
4. Закрийте і знову відкрийте документ. Якщо встановити прапорець опції Автоматически обновлять стили, то в документі знищуються будь-які стилі з ідентичними іменами – форматування документа здійснюється стилями, визначеними в шаблоні, що приєднується.
5. Якщо немає необхідності обновляти документ стилями в приєднаному шаблоні, то негайно поверніться у вікно Шаблоны и надстройки і зніміть прапорець опції Автоматически обновлять стили.
У довідковій системі Word зазначено, що можна залишати цю опцію відзначеної, "щоб гарантує поточне форматування стилів у документі". Це виконується для документів, заснованих на загальних шаблонах, де усі використовувані стилі необхідно брати із шаблонів, що приєднуються. Це також правильний вибір, якщо користувач цілком знає всі стилі документа, з яким він працює, і шаблона, що приєднується до документа (і в документі необхідно використовувати тільки стилі шаблона). Якщо ви експериментуєте зі стилями в документі, то все-таки рекомендується залишити цю опцію виключеною. У такий спосіб ви уникнете головного болю, викликаного зникаючими стилями документа.
Перш ніж застосовувати теми, щоб змінити зовнішній вигляд документа, потрібно впевнитись, що точно розумієте наслідок від застосування тем.    
Тема містить наступне.
    Зразок фону (трохи тим, якими укомплектований Word, мають суцільні кольорові фони).
    Визначення стилю для заголовків рівнів 1, 2, 3, 4, 5 і 6, а також стилю Обычный.
    Значки маркерів.
    Фігурні горизонтальні лінії.
    Запису засобу Автотекст, спеціально розроблені для створення Wed-сторінок, що дозволяють поміщати на сторінці ім'я творця і дату створення.
Теми зручні, якщо необхідно створити Web-сторінку, що відповідає форматуванню, застосованому в іншій програмі, наприклад у FrontPage чи PowerPoint. Вони також корисні, якщо Word використовується для створення Web-сторінка з нуля. Але вони неефективні при створенні будь-якого іншого виду документа.
Якщо застосувати тему до документа і потім видалити її, вибравши в списку тем у діалоговому вікні Темы елемент (Нет), то виявиться, що стилі Обычный, Заголовок 1 не працюють. На жаль, ті стилі, що були створені зникають. І не можна нічого зробити для їхнього відновлення.
Якщо працювати з темами, то можна очікувати появи в документі багатьох непогодженостей. Наприклад, у діалоговому вікні Список для маркірованих списків зазначений "порожній" маркер, але в той же час тема визначає для них свій значок. Динамічні картинки використовуються в темах повсюдно, а в документах Word вони поновлюватись не будуть; щоб побачити, що об'єкти на них рухаються, необхідно використовувати Web-броузер. Не можна створювати чи змінювати тему в Word. Для цього варто використовувати програму FrontPage.
Теми – абсолютно новий засіб у Word. Тому використовувати їх потрібно обережністю.
Як видно з попереднього матеріалу стилі і шаблони нерозривно зв'язані між собою. Багато з використовуваних стилів зберігаються в шаблонах, тому керування стилями зводиться до керування шаблонами, що містять їх.

5. Створення нового шаблона.
Щоб створити новий шаблон, виберіть Файл ►  Создать встановить перемикач Шаблон, потім клацніть на кнопці ОК (мал.1).


Шаблон Word майже ідентичний документу Word, за винятком того, що він містить записи засобу Автотекста. (Шаблон Обычный також містить форматований запис засобу Автозамены.) Це єдине, що відрізняє його від будь-яких інших шаблонів. Звичайно назви шаблонів ідентичні з ім'ям файлу з розширенням * . dot.
У Word є багато заздалегідь створених шаблонів, готових до використання. Ці шаблони можуть бути використані для створення різних документів, таких як листів, факсів, записок, звітів, ділових листів, Web-сторінок і різних публікацій. Ви можете також створювати свої власні шаблони.
Багато документів, що ви створите, будуть ґрунтуватися на шаблоні Normal, що створений на новому порожньому документі. Новий документ автоматично створюється при запуску Word, а якщо Word уже запущений, можна створити новий документ, клацнувши на кнопці Создать панелі інструментів Стандартная.
Щоб створити документ, заснований на іншому шаблоні потрібно  виконати наступні дії:
1. Виконати команду Файл ► Создать. З'явиться діалогове вікно Создание документа.
2. Вкладки у верхній частині вікна показують різні категорії шаблонів. Перейдіть на цікавлячу вас вкладку, клацнувши на ній мишею.
3. Клацніть мишею на піктограмі, що відповідає шаблону, на основі якого ви збираєтеся створити свій новий документ. Якщо можливий перегляд загального виду шаблона, то він з'явиться праворуч, в області перегляду.
4. Клацніть мишею на кнопці ОК. Word створить документ на основі обраного вами шаблона.
Коли ви створюєте документ, заснований на шаблоні, текст і формат шаблона будуть відображені в новому документі. Деякі шаблони містять текст, якому треба надалі видалити. Наприклад, у шаблоні “Стандартное письмо” є поля, що містять інформацію про відправника, одержувача й ін., які містяться  в квадратних дужках, які ви повинні знищити, щоб помістити свою інформацію.
Можна також створити свій новий шаблон на основі вже існуючого, і тоді новий шаблон буде містити всі елементи старого будь-який текст чи форматування, які ви в нього додасте. Для створення нового шаблона візьміть за основу шаблон Обычний і виконаєте наступні дії:
1. Виконаєте Файл ► Создать для відкриття діалогового вікна Создание документа.
2. Внизу праворуч цього вікна в області Создать встановіть перемикач у положення Шаблон.
3. Якщо ви хочете створити шаблон на основі вже існуючого, виберіть піктограму шаблона в діалоговому вікні Создание документа, якщо немає – перейдіть на вкладку Общие і клацніть мишею на піктограмі Новый документ.
4. Клацніть мишею на кнопці ОК. У робочій області з'явиться порожній документ, названий за замовчуванням Шаблон 1.
5. Введіть текст, що ви хочете включити в усі документи, засновані на цьому шаблоні, і інші елементи, що ви хочете зберегти в новому шаблоні. Якщо хочете, застосуйте до тексту потрібне форматування і створіть або скопіюйте з інших шаблонів потрібні вам стилі.
6. Виконаєте Файл ► Сохранить або клацніть мишею на кнопці Сохранить стандартної панелі інструментів. З'явиться діалогове вікно Сохранить.
7. Виберіть папку, в якій буде збережений новий шаблон.
8. У текстовому полі Имя файлу введіть ім'я нового шаблона, що не повинне перевищувати 256 символів. Переконаєтеся, що ви не привласнили новому шаблону ім'я вже існуючого, інакше новий шаблон замінить базовий.
9. Клацніть мишею на кнопці Сохранить. Новий шаблон буде збережений під зазначеним ім'ям, і його можна буде використовувати будь-коли при створенні нового документа.
Якщо у вас немає шаблонів, то, швидше за все, вони не були встановлені при установці Word. Вам потрібно перестановити Word, вибравши при цьому потрібні вам шаблони.

6. Вставка дати в шаблон.
Будь-який текст, що ви включаєте в шаблон, стає його невід'ємною частиною. Взагалі ж це прекрасно, але що робити, якщо у ваш шаблон входить дата, що,  як відомо, змінюється буквально щодня. Незважаючи на те, що це непросто, за допомогою наступної процедури ви зможете внести в шаблон обновлюване поле дати.
1.    Помістіть курсор у те місце шаблону, де повинна бути дата.
2.    Виберіть Вставка ► Дата и время. З'явиться діалогове вікно Дата и время.


3.    У списку Форматы виберіть стиль відображення дати. Можна вибрати, наприклад, стандартний вид 25.12.02.
3.    Клацніть на кнопці Обновлять автоматически.
3.    Клацніть на кнопці ОК.
Тепер у вашому шаблоні є поле дати. Дата виглядає, як звичайний текст; який відрізняється тільки одним – коли ви підводите до нього курсор, текст стає світло-сірим, це означає, що це поле дати.

7. Де Word зберігає шаблони?
При збереженні нового шаблона Word намагається розташувати його в папці Шаблони користувача – ця папка відображена на вкладці розташування діалогового вікна Параметры, як показано на мал. 3.


Якщо розташування папки користувальницьких шаблонів, що зберігаються, на вкладці Расположение спеціально не змінювалось, то шаблони користувача зберігаються в папці Windows\Proflies. Якщо робота виконується на платформі з Windows 95 чи 98, що не визначає окремі профілі для кожного з користувачів, то звичайно шаблони користувача розташовуються в папці С: \<папка Windows>\ Application Dаtахмісrоsоfс\ Шаблоны. Якщо необхідно створити нову вкладку для діалогового вікна Создание документа, на якій згодом будуть відображатися користувальницькі шаблони, виберіть Файл ► Сохранить і клацніть на кнопці Создать папку, дайте цій папці те ж ім'я, що і назва вкладки, і виберіть Сохранить.
Коли на екран виводиться діалогове вікно Створення документа, Word відображає в ньому шаблони, розташовані в папці Шаблони користувача, папці Загальні шаблони, і будь-які заздалегідь визначені (можливо, не встановлені) шаблони, які завантажуються з папки, що містить файли Office (вони розташовані в \Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони\).
8. Копіювання стилів і установок між шаблонами.
Word має зручний інструмент, названий організатором, що дозволяє копіювати стилі, панелі інструментів і макроси між документами і шаблонами. Організатор також дозволяє копіювати записи автотексту, але їх він може переміщати тільки із шаблона в шаблон.
Щоб використовувати Организатор, потрібно виконати наступні інструкції:
1. Вибрати Сервис Шаблоны и надстройки. Клацнути на кнопці Организатор. На екрані з'явиться діалогове вікно Организатор (мал. 4).


2. Впевніться, що файли полів або документи шаблони – правильно зазначені в списках, що розкриваються, Стили и документы. Якщо відображені не ті файли, клацніть на кнопці Закрыть файл, потім Открыть файл і виберіть необхідні.
3. Виберіть вкладку Стили, Автотекст, або Панели Макросы, у залежності від того, керування якими об'єктами документа буде здійснюватися. Слід зазначити, що запис засобу Автотекст можна переміщати тільки між шаблонами.
4. Виберіть окремі об'єкти і клацніть на кнопках відповідно Копировать, Удалить або Переименовать.
Розробка практичних завдань для лабораторної роботи
Лабораторна робота
Створення шаблонів

Лабораторну роботу пропонується виконати в такій послідовності:
1.    Запустіть програму Word (Пуск ► Программы ► Microsoft Word).


Варіант 1.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
IV рівень акредитації
Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимира, 64
тел.: (044) 221-32-20, факс: 220-83-91,
e-mail: [email protected]    http:// www.unil. kiev.ua


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         Скопенко Віктор Васильович

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 4см., нижнє – 2см., ліве і праве – 1см.
б) для перших 4-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 16 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 3 пт.
в)  для наступних 4-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 14 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.
Варіант 2.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
IV рівень акредитації
Україна, 03056, м. Київ, пер. Перемоги, 37
тел.: (044) 441-19-71, 441-15-10, 441-15-42


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         Михайло Захарович Згуровський

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 3,5см., нижнє – 2,5см., ліве – 1,2см., праве – 1,5см.
б) для перших 4-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 15,5 пт, розріджений на 1,2пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 4 пт.
в)  для наступних 2-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 14,5 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.


Варіант 3.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ЄУФІМБ)
IV рівень акредитації
Україна, 03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-В
тел.: (044) 450-64-90, 423-00-40     факс: 452-35-68
e-mail: [email protected]


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         Тимошенко Іван Іванович

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 3см., нижнє – 2см., ліве – 1,5см., праве – 1,5см.
б) для перших 3-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 16 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 4 пт.
в)  для наступних 3-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 13,5 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.


Варіант 4.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ
університет
IV рівень акредитації
Україна, 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова,1
тел.: (044) 483-41-05, 484-93-95     факс: 488-73-05
e-mail: [email protected]         http:// www.nau. kiev.ua


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         Бабак Віталій Павлович

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 3см., нижнє – 1,5см., ліве – 2см., праве – 1,5см.
б) для перших 3-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 18 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 2 пт.
в)  для наступних 3-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 13,5 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.Варіант 5.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ (УАЗТ)
IV рівень акредитації
Україна, 01042, м. Київ, вул.. Чигоріна, 57-А
тел./факс: (044) 269-25-54


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 2см., нижнє – 2см., ліве – 1,5см., праве – 1,5см.
б) для перших 3-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 17 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 5 пт.
в)  для наступних 2-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 15 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.


Варіант 6.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ПРАВА
ІІІ рівень акредитації
Україна, 031132, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32
тел: (044) 455-57-57, 455-58-58
e-mail: [email protected]         http:// www.krok.edu.uaНАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 2см., нижнє – 2см., ліве – 1,5см., праве – 1,5см.
б) для перших 3-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 17 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 5 пт.
в)  для наступних 3-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 15 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.

Варіант 7.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
УКРАЇНСЬКИЙ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІІІ рівень акредитації
Україна, м. Київ, вул. В.Василевської, 27/29
тел: (044) 211-85-83, 211-83-23; факс:274-97-07


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 3см., нижнє – 4см., ліве – 2см., праве – 2,5см.
б) для перших 3-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 16 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 3 пт.
в)  для наступних 2-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 14 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.


Варіант 8.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ РИНКОВИХ
ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМСТВА
ЦЕНТР “РИНОК”
лауреат Рейтингу “Золота Фортуна”
Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б
тел: (044) 553-66-07, 5553-25-79; факс:553-66-09
e-mail: іcmrt@mail/kar.net         http:// www.kvbh.da.uaНАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 2см., нижнє – 2см., ліве – 2см., праве – 2см.
б) для перших 4-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 16,5 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру.
в)  для наступних 3-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 14 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.

Варіант 9.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ
при Національній академії наук України
ІІІ рівень акредетації
Україна, 02152, м. Київ, вул. Трьохсвятительська,4
тел/факс:229-31-85, 228-89-71НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 2см., нижнє – 2см., ліве – 2см., праве – 2см.
б) для перших 4-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 14,5 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру.
в)  для наступних 2-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 12 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.Варіант 10.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
ТА ЕКОНОМІКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
IV рівень акредитації
Україна, 03035 м. Київ, вул. Солом’яненка,1
тел.: (044) 276-61-31, 276-60-74   
e-mail: [email protected]


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 3см., нижнє – 1,5см., ліве – 2см., праве – 1,5см.
б) для перших 3-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 18 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 2 пт.
в)  для наступних 3-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 13,5 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.Варіант 11.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ  НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ
01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, 9
тел.: (044) 224-99-01, 483-31-85


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( ________________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 4см., нижнє – 2см., ліве і праве – 1см.
б) для перших 4-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 16 пт, розріджений на 1пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 3 пт.
в)  для наступних 4-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 14 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.Варіант 12.
1. Створіть шаблон документа за поданим нижче прикладом
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
I рівень акредитації
Україна, 140014, м. Чернігів, вул. Щорса,64
тел.: (0-0462(2)) 15-22-66, 4-45-07


НАКАЗ

16.05.10                     м. Києва № _______

Ректор                         ( _______________ )

з такими параметрами форматування:
а)  параметри сторінки: верхнє поле – 3,5см., нижнє – 2,5см., ліве – 1,2см., праве – 1,5см.
б) для перших 4-х стрічок створити стиль 1 з такими параметрами форматування: шрифт Arial, напівжирний, розмір шрифта 15,5 пт, розріджений на 1,2пт; вирівнювання по центру з інтервалом після абзацу 4 пт.
в)  для наступних 2-х стрічок створити інший стиль 2 з: шрифтом Times New Roman 14,5 пт., курсивом; вирівнювання по центру.
г)   обновлення дати повинно виконуватись автоматично.

2. Створений шаблон зберегти у папці Program Files \ Microsoft offiсе \Шаблони, з назвою свого прізвища.

Висновки
Мета даної курсової роботи полягала в тому, щоб опрацювати матеріали по роботі з текстовим процесором Microsoft Word і підібрати теоретичний матеріал для роботи з шаблонами документів, а також розробити завдання для закріплення теоретичного блоку на практиці.
Результати отримані в даній роботі, теоретичний матеріал і завдання для закріплення матеріалу, можуть бути запропоновані для вивчення в курсі “Інформатики” при розгляді текстового процесора Microsoft Word.
Література.
1.    Дэн Гукин.Word 2000 для Windows для “Чайников” .: Пер. с англ.: –М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 336с.: ил. – Парал. тит. англ.
2.    Ермаков М.Г. Лабораторные работы в Word // Информатика и образование, 1999. –№8. С.53-59.
3.

Search:
????????...

історія написання повісті Гобсек

привітання з дем вчителя для математиків

фізіологічні і фізичні якості вчителя

Таблиця операторів мови турбо паскаль

грицько і христя

жіночі персонажі "Гобсек"

розвязати задачі з фізики

твір про кріпатство украінців за романом "Хіба ревуть воли,як ясла повні" Панас Мирний

художня культура 17 18 ст

твір роздум людина починається з родини за повістями?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010