.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Створення та використання форм - реферат по теме створення та використання форм звiтiв 


Створення та використання форм

Розглянуті раніше способи подачі даних – табличні. Для деяких користувачів табличне подання даних може бути незручним. Часто дані необхідно розташовувати у такому вигляді, в якому зберігаються відповідні документи. Система Access дозволяє розташовувати на екрані дані так, як того бажає користувач, тобто у вигляді різноманітних форм. Форма може використовуватись також для пошуку даних.
Система Access може автоматично створювати три види форм: стовпцеву, стрічкову та табличну.
Методику створення цих форм розглянемо на прикладі бази даних Basa2.
У відкритому вікні бази даних відкриваємо вкладнику Формы і натискуємо кнопку Создать. У результаті відкривається вікно Новая форма. В цьому вікні відкриваємо список таблиць і вибираємо одну з них, а саме ту, з якої будемо створювати форму. Вибираємо, наприклад, Список (див мал.).

Створюємо першу стандартну форму – у стовпчик. Для цього виконаємо команду Автоформа: в столбец. У результаті буде створена форма, зображена на малюнку.
У цьому вікні всі поля розташовані у стовпець і виведено тільки один запис. Перегляд послідовних записів таблиці Список здійснюється за допомогою кнопок прокрутки.
При спробі закрити створену форму система робить запит про необхідність її збереження. Якщо форма зберігається, то видається ще один запит про збереження форми з означеним іменем. Можна ввести нове ім'я (введемо Спис1) чи згодитися з тим, яке пропонує система, і після цього натиснути кнопку ОК.

Створюємо тепер другу стандартну форму (стрічкову з тієї самої таблиці Список). Порядок її створення аналогічний попередньому, з тією лише різницею, то замість команди Автоформа: в столбец виконується команда Авто форма: ленточная. Стрічкова форма даних зображена на малюнку поданому нижче.

У цій формі кожний запис займає окремий рядок-стрічку. Збережемо цю форму з іменем Спис2.

Розміри форм стрічкової і в стовпчик можна змінювати. Для цього спочатку потрібно встановити приблизний розмір вікна (так як це звичайно робиться у Windows), а потім розкрити меню Окно і виконати команду По размеру формы.
Третя стандартна форма звіту – таблична. Вона створюється аналогічно тому, як і дві попередні. У цьому випадку у вікні Новая форма виконується команда Автоформа: табличная.
Створіть табличну форму для таблиці Список. Проаналізуйте її зовнішній вигляд і переконайтесь, що вона мало чим відрізняється від самої таблиці. Але її можна привести до звичайного вигляду табличної форми.
Для цього потрібно відкрити список Представление формы, значок якого знаходиться на панелі інструментів поряд з однойменною кнопкою (кнопка має позначення трикутника з олівцем). У списку, що відкривається, необхідно вибрати Режим форми. У результаті таблиця набере вигляду, показаного на малюнку, поданному нижче.
До форми, яка зображена на малюнку, може бути застосована описана раніше команда По размеру формы.
Крім розглянутих трьох видів стандартних форм, користувач може сам створювати довільну форму. Для цього використовують програму Мастер форм.
Для аналізу роботи майстра форм створимо базу даних Basa4, яка буде утримувати таблицю з іменем Кадры.
№ п/п    Фио    Профессия    Характеристика    Фото    НепрСтаж
1    Ушаков В.А.    Электрик    Работает на заводе 10 лет. Исполнителен. Специалист высшего классу.            12
2    Бейко С.М.    Плотник    Специалист средней квалификации          3
3    Сидоров А.А.    Токарь    Работает старательно, имеет изобразительные возможности.         8
Особливість цієї таблиці полягає у тому, що поле Характеристика має тип Меmо, а поле Фото — тип OLE. Для розуміння суті роботи майстра форм не будемо заповнювати поле Фото інформацією, залишимо його порожнім.
У вікні Новая форма вибираємо Мастер форм, відкриваємо список таблиць і запитів, з якого вибираємо таблицю Кадры і натискуємо кнопку ОК. З'явиться вікно Создание форм, яке зображено на малюнку.
Перенесемо в область вибраних всі доступні поля і натиснемо кнопку Далее. У вікні, що з'явилося, вибираємо зовнішній вигляд форми. У даному випадку виберемо вигляд В один столбец і натиснемо кнопку Далее. З'явиться вікно.

Дане вікно використовують для вибору стилю форми. Список можливих стилів перерахований праворуч. Виділяйте один за одним різні імена стилів і ви побачите, що кожному імені відповідає оформлення звіту. Виберемо звичайний стиль і натиснемо кнопку Далее. З'явиться вікно, у яке


введіть ім'я форми Привет і після цього натисніть кнопку Готово.
Кнопками прокрутки можна викликати інші записи, які включені у форму Привет.


Форму можна ревнувати у режимі Конструктор. При цьому – значна кількість елементів управління для її редагування. Відкрийте, наприклад, форму Привет у режимі конструктора.
Зверніть увагу, що на екрані в панелі інструментів з'явиться кнопка Панель элементов (на ній зображено ключ з молотком). Установіть курсор миші на ще кнопку, клацніть то кнопці миші Ви побачите, що ліворуч на екрані з'явиться сама панель, на якій вміщуються різні кнопки для створення елементів управління.

Права верхня кнопка – це Мастер элементов. Він визначає, яким способом створюються нові елементи управління. При бажанні спробуйте самостійно розібратися з елементами управління форми.
У формі, як і в запиті, також можна здійснити пошук необхідних даних. При цьому методика роботи щодо пошуку даних близька до аналогічної методики у запитах.
Близькими до форми є звіти. Структури і тих і днини багато в чому схожі, але формати звітів відповідають стандартам паперу. Багато з того, що викладено для форм, справедливе і для звітів. Для роботи з звітами найчастіше використовують режим конструктора.
На закінчення відмітимо, що у системі Ассess реалізовано особисту мову програмування, яка тут не розглядається. Тому і робота щодо створення макросів та модулів також не розглядається

Міністерство освіти та науки України
Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет


Реферат на тему:
Типи та властивості полів


Виконала:
Студентка 36 групи
Крива А.О.

Викладач:
Панасейко С.М.м. Кам’янець-Подільський
– 2002 –
У системі Access як і в інших базах даних реляційного типу рядок таблиці ототожнюється з терміном "запис", а колонка – з терміном "поле". Кожне поле має ім'я, тип і властивості. При створенні структури таблиці обов'язково вказують імена і типи полів. Властивості полів можуть прийматись за замовчуванням. Одне або кілька полів необхідно визначити як ключові.
В Access використовують такі типи полів:
1. Текстове поле. У текстовому полі можуть записуватись літери, цифри та інші символи. Текстові поля мають властивості, перелік яких наведено на малюнку.

Коротко розглянемо суть цих властивостей.    ;,
Размер поля. Він має межі від 1 до 255 символів.
Формат поля. За допомогою спеціальних символів можна задавати вигляд та розмір рядків, що вводяться. Для того щоб задати формат текстових полів, використовують такі кодові символи: @ – текстовий символ або пропуск; & – текстовий символ; < – перетворення символів у нижній регістр; > – перетворення символів у верхній регістр.
Маска ввода. За допомогою спеціальних символів можна визначити тип символу (літера, цифра, пропуск та ін.) у кожній позиції введення. У масці введення можуть використовуватись такі кодові символи: 0 –цифра від 0 до 9; 9 – цифра чи пропуск; # – цифра, пропуск, плюс або мінус; L – буква від А до Z чи від А до Я; ? – буква; А – буква або цифра; а – буква або цифра; & – будь-який символ чи пропуск; С – довільний символ; .,:;-/ – роздільники, які зберігають свій вигляд у рядку даних; < – перетворення символів у нижній регістр; > – перетворення символів у верхній регістр; ! — маска має заповнюватися справа наліво; \ – введення наступного після зворотної похилої ліні: символу як символьної константи.
Подпись. По суті це друге ім'я поля. Воно задається рідко.
Значение по умолчанию. Дозволяє автоматично вставляти рядки, які часто повторюються, у всі новостворені поля.
Условие на значение. Дозволяє створювати фільтр, який забезпечує введення у дане поле тільки тих значень, які відповідають заданій умові.
Обязательное поле. Набуває тільки двох значень: "так" або "ні". "Так" означає, що у дане поле обов'язково мають бути введені дані, які відповідають раніше визначеним властивостям.
Пустые строки. Набувають двох значень: "так" або "ні". "Так" означає,
що порожні рядки дозволені. Тут над порожнім рядком починається рядок,
який має пропуски.
Индексированное поле. Набуває двох значень: "так" або "ні". "Так" означає, що поле індексоване.
Зазначимо, що на початку вивчення та конструювання баз даних звичайно використовують тільки властивість "розмір поля". Інші властивості, як правило, приймаються за замовчуванням. Вони використовуються після набуття деякого досвіду роботи з базами даних.
2. Числове поле. У числове поле можуть записуватися цілі числа і числа у нормальному вигляді, тобто з плаваючою крапкою. Числові поля мають властивості, перелік яких можна побачити на малюнку поданому нижче. Аналіз цього переліку показує, що вони багато в чому збігаються з переліком властивостей текстових полів.

Розглянемо більш детально тільки властивість Размер поля. Вона може
набирати таких значень:
Байт – цілі числа у межах від 0 до 255.
Целое – цілі числа від -32768 до 32767.
Длинное целое – цілі числа від -2147483648 до 2147483647.
С плавающей точкой (4 байт) – числа у межах від - 3.402823 Е38 до 3.402823 Е38.
С плавающей точкой (8 байт) – числа у межах від  -1.79769313486232
Е308 до 1.79769313486232 Е308.
Код репликации – глобально унікальний Ідентифікатор (GUID) довжиною 16 байт.
3. Поле Дата/время. Це поле використовують для запису дат та часу. Багато із властивостей цього поля такі самі, як і текстового поля. Властивість Формат поля може набирати таких значень:
Полный формат даты (наприклад, 12.05.97 15:20:21).
Длинный формат даты (наприклад, 13 серпня 1997 р.).
Средний формат даты (наприклад, 13 серп. 97 p.).
Короткий формат даты (наприклад, 13.08.97).
Длинный формат времени (наприклад, 15:20:21).
Средний формат времени (наприклад, 03:21 РМ).
Короткий формат времени (наприклад, 15:20).
Якщо властивість Формат поля набувається за замовчуванням, то у різні записи цього поля можна вводити різну інформацію. Наприклад, в однин запис цього поля може бути записано дату в такому вигляді 02/03/97, а в інший запис поля –у такому вигляді 02-03-97.
4. Логічне поле. У логічному полі може записуватись одне з таких двох значень: "так" або "ні", "хибне" чи "істинне", "ввімкнен" чи "вимкнен". Логічні поля можуть використовуватися з різною метою. Але найчастіше їх використовують в анкетних даних, де є тільки дві можливі відповіді.
5. Поле типу лічильник. Виконують як лічильник записів, його також часто використовують як ключове поле.
6. Поле типу Меmо. Це довге поле. У ньому може вмощуватися текст або комбінація тексту та чисел, яка містить 64000 символів.
7. Поле об'єкта OLE. Це поле вміщує безпосередньо не інформацію про
об'єкт, а посилання на ім'я об'єкта. Як ім'я об'єкта може бути ім'я додатку,
наприклад електронна таблиця Excel, редактор Word, засобами яких можуть
бути створені об'єкти для впровадження їх у таблицю Access. Крім того,
об'єктами можуть бути малюнки, звукозаписи та інші дані у двійковому
форматі.    , ,

Search:
????????...

характеристика чіпки

твір пісні мого народу

Захар Беркут план

керівник і лідер у колективі

Що відмінне а що спільне у Чіпки та у Грицька

уроки з фізики лабор робота

зошит для лабораторних робіт з та фізичного практикуму з фізики

Що відмінне а що спільне у Чіпки та у Грицька

дiалог приклади дiалогiв

чіпка вареник-бунтар чи злочинець??????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010