.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Розробка лабораторного практикуму по вивченню застосування перехресних запитів в Microsoft Access - відповідь до практикуму з географії 


Розробка лабораторного практикуму по вивченню застосування перехресних запитів в Microsoft Access

Зміст
Вступ    3
Перехресні запити    4
Створення перехресних запитів за допомогою Майстра перехресних запитів    5
Використання виразів для створення обчислювальних полів    6
Використання фіксованих заголовків стовпців у перехресних запитах    10
Зміна рівня деталізації в запиті    13
Лабораторна робота    16
Висновки    29
Література    30

Вступ
Одним із найважливіших об’єктів бази даних Access є запит. З їх допомогою можна створювати, обновлювати, знищувати таблиці, отримувати відповіді на найрізноманітніші питання. Вони дозволяють з’єднати в одне ціле дані не лише з різних таблиць, а навіть із інших баз даних.
За допомогою багатотабличних запитів можна отримувати відповіді на такі запитання, на які не можливо знайти відповіді, переглядаючи кожну таблицю окремо. Наприклад, можна обчислити записи, що повторюються або, навпаки, відсутні, зводити їх в єдине ціле (звіти), знаходити записи, що присутні в одній таблиці, але відсутні в іншій, і багато іншого.
Будь-який запит в Access може бути використаний поряд із звичайними таблицями як база для іншого запиту. Таким чином, механізм запитів Access дозволяє вільно комбінувати таблиці і запити для виконання складних операцій над даними.
Дуже часто запити використовуються для того, щоб поєднати в одну таблицю на екрані дані, які реально розміщенні в різних таблицях бази даних. Таблиці в такому запиті можуть пов’язуватись декількома способами – з використанням внутрішніх, зовнішніх, рекурсивних з’єднань і з’єднань за співвідношенням. Ці типи з’єднань дозволяють вилучати із бази даних найрізноманітнішу інформацію.
Всі ці операції можна виконувати за допомогою складних запитів, якими є:
    запит на вибірку даних із декількох таблиць;
    перехресні запити;
    запити з параметрами;
    запити на оновлення таблиць;
    запити на додавання даних;
    запити на знищення записів.
Далі розглядатимемо перехресні запити.
Перехресні запити

Перехресні запити – це запити, у яких відбувається статистична обробка даних. Результати обробки виводяться у вигляді таблиці, що дуже схожа на зведену таблицю Excel. Перехресні запити мають наступні переваги:
1.    Можливість обробки значного обсягу даних і виводу їх у форматі, що дуже добре підходить для автоматичного створення графіків і діаграм.
2.    Простота і швидкість розробки складних запитів з декількома рівнями деталізації.
Перехресні запити мають один недолік – не можна сортувати таблицю результатів за значеннями, що міститься в стовпцях, тому що в переважній більшості випадків одночасне впорядкування даних у стовпцях по  всіх рядках неможливе.
Однак можна задати сортування по зростанню чи по спаданню, або відсутність впорядкування для заголовків рядків. Крім того, у перехресному запиті можна:
1)    Вказати поле, що є заголовком рядка.
2)    Задати  поле чи кілька полів, що є заголовками стовпців, а також умова, що визначає значення в стовпцях.
3)    Вказати місце розміщення даних у таблиці.
Ассеs SQL пропонує для позначення перехресного запиту використовувати ключове слово transform(transform не є зарезервованим словом ANSl SQL).
Перехресні запити зручні для представлення даних у вигляді таблиці, однак на них іноді досить складно будувати звіти. Як приклад сформуємо два перехресних запити до бази даних "Борею" для виводу щомісячних продажів товару (по його типові) і щоквартальних продажів товару (по його типові). Подібні таблиці, що містять підсумки, що підводяться через визначені проміжки часу, наприклад, через кожен місяць чи квартал, звичайно використовуються як дані для графіків.
Створення перехресних запитів за допомогою Майстра перехресних запитів

Створення перехресного запиту за допомогою Майстра перехресних запитів здійснюється таким чином:
1.    В вікні бази даних слід вибрати пункт Запросы, клацнути по кнопці Создать.
2.    В діалоговому вікні Новый запрос вибрати із списку значення Перекресный запрос; тим самим буде запущено Майстра, який проведе через всю послідовність дій створення перехресних запитів.
3.    У першому діалоговому вікні Майстра перехресних запитів вибрати таблицю чи запит, який містить поля, присутні в перехресному запиті.
4.    У другому діалоговому вікні вибрати від одного до трьох полів, які будуть заголовками рядків.
5.    В третьому діалоговому вікні вибрати поле, значення якого будуть використовуватись як заголовки стовпців
6.    В четвертому діалоговому вікні вибрати поле із узагальнюючою інформацією, функцію для проведення обчислень.
7. В п’ятому і останньому діалоговому вікні ввеcти ім’я запиту(або залишити ім’я за замовчуванням) і вирішити чи відкривати новий запит з початку в режимі таблиці чи конструктора. Клацнути по кнопці Готово і Майстер створить запит.

Використання виразів для створення обчислювальних полів

Обчислювальні поля запиту відображають дані, розраховані на основі значень інших полів з того ж рядка запиту. В описаній нижче покроковій процедурі створення перехресного запиту показано, як можна користуватися виразами для створення нових полів, що обчислюються, у запитах.
Обчислювальні поля можна вводити не тільки в перехресних запитах, але й у звичайних запитах на вибірку.
Отже, ми будемо створювати перехресний запит, у якому в рядках виводяться товари, а в стовпцях – відповідні їм щомісячні обсяги продажів. Для цього:
1. Створіть новий запит у режимі Конструктора і додайте в нього таблиці "Товари" (Products), "Замовлення" (Orders) і "Замовлене" (Order Details).
2. Перетягніть поля "КодТовара" (ProductID) і "Марка" (ProductName) таблиці "Товари", а потім поле "ДатаРазмещения" (OrderedDate) таблиці "Замовлення", у перші три стовпці бланка запиту.
3. Виберіть команду меню Запит, Перехресний (Query, Crosstab Query). Заголовок вікна запиту Запит1: на вибір (Select Query: Queryl) зміниться на Запит1: перехресний запит (Crosstab Query: Queryl). Крім того, у бланк запиту буде доданий рядок Перехресна таблиця (Crosstab) і рядок Групова операція (Total), в якій у всіх стовпцях автоматично вводиться операція Групування(Group By).
4. Виберіть у списку чарунки Перехресна таблиця стовпця "КодТовара" значення Заголовки рядків (Row Heading). Виконайте те ж саме для стовпця "Марка". Ці стовпці є необхідними заголовками рядків перехресної таблиці.
5. Виберіть у списку чарунки Групова операція стовпця "ДатаРазмещения" значення Умова. В чарунці Умова вибору цього стовпця введіть вираз<=#31.12.97#And>=#01.01.97# для виводу в перехресній таблиці даних за 1997 рік.
Встановіть курсор в чарунці Поле наступного (порожнього) стовпця і введіть наступний вираз:
Обсяг продажів: Sum([Кількість]*[Замовлена].[Ціна])
Поле, що ми в такий спосіб створили, обчислюється. Його значення обчислюється за допомогою описаного виразу, а назву поля ми визначили як "Обсяг продажів". У виразі використовуються поля з таблиць, що включені в запит, однак, зверніть увагу, що самі ці поля в результат запиту не включені. Це означає, що при створенні обчислювальні поля у вирази можна включати посилання не тільки на поля самого запиту, але і на поля, що не включаються в результат запиту. Важливо, щоб вони були у вихідних таблицях. При посиланні на поле "Ціна" у виразі ми вказали ще ім'я таблиці "Замовлене", а при посиланні на поле "Кількість" не вказували. Вказати ім'я таблиці довелося тому, що поле з ім'ям "Ціна" є присутнім і в таблиці "Товари" і в таблиці "Замовлене". Якщо не вказати у виразі імені таблиці, то Access не може визначити, з якої таблиці брати значення, тому видасть повідомлення про помилку, як це представлено на малюнку 1.


Виберіть в чарунці Групова операція того ж стовпця значення Виразу(Expression), а потім в чарунці Перехресна таблиця значення Значення (Value). У стовпці "Обсяг продажів" обчислюється загальний обсяг замовлень на кожен товар, що буде підставлятися в осередки результуючої таблиці запиту. Посилання на таблицю "Замовлені" обов'язкова, інакше буде видане повідомлення про помилку “Неоднозначне посилання на поле” (Ambiguous field reference).
Встановіть курсор в чарунці Поле наступного (порожнього) стовпця і введіть Вираз format [Дата Розміщення]; "mmm"). Функція Format() повертає три перші букви місяця від значення дати в стовпці "ДатаРазмешения". За допомогою цієї функції ми створили ще одне поле, що обчислюється, у запиті, причому після закінчення введення цього виразу Access автоматично створює ім'я цього поля "Вираз" (Exprl). Так відбувається кожен раз, коли ми не визначаємо ім'я обчислювального поля. Виберіть зі списку в чарунці Перехресна таблиця цього стовпця значення Заголовки стовпців (Column Heading) (мал.2). Це означає, що даний стовпець запиту буде перетворений у процесі виконання запиту в рядок, що містить заголовки стовпців результуючої таблиці.
8. Натисніть кнопку Запуск. З'явиться результуюча множина записів, представлена на мал. 3.
Варто звернути увагу, що виведена перехресна таблиця має один недолік: розташування стовпців визначається алфавітним порядком їхніх заголовків, а не хронологічною послідовністю. Цієї неприємності уникнути. Для цього потрібно задати порядок сортування заголовків стовпців.

Використання фіксованих заголовків стовпців у перехресних запитах

Щоб у побудованому запиті вивести стовпці в порядку календарної послідовності місяців, необхідно задати фіксовані заголовки стовпців:
1. Перейдіть в режим Конструктора і виведіть властивості запиту. У бланку властивостей виводиться властивість Заголовки стовпців (Column Headings), що міститься тільки в перехресних запитах.
2.Введіть короткі назви кожного з місяців року в поле властивості Заголовки стовпців (мал. 4). Необхідно відтворити назви без помилок, у противному випадку дані для неправильно заданих місяців не відображаються. Скорочення потрібно взяти в лапки і розділяти назви крапками з комами. Пробіли не потрібні. По завершенні введення всіх 12 місяців закрийте бланк властивостей.
3. Перейдіть у режим перегляду SQL (мал. 5). Зверніть увагу на використання виразів у полях, що обчислюються, і критерії запиту, а також на використання ключових слів transform і pivot.
Інструкція SQL містить операцію transform, у якій визначають дані, що містяться в таблиці. В операції pivot задаються заголовки стовпців. Після ключового слова in вказуються, якщо є, фіксовані назви стовпців.
У ANSI SQL слова transform і pivot не є зарезервованими словами, а ключове слово in інтерпретується no-різному в Access і ANSI SQL.
4. Натисніть кнопку Запуск для висновку результатів запиту.
Тепер заголовки стовпців перехресної таблиці відповідають календарній послідовності (мал. 6).
Якщо якийсь стовпець відсутній у перехресній таблиці, перевірте спочатку, чи правильно ви ввели заголовки стовпців. Вони повинні точно співпадати з тими значеннями, що повертає функція Format про ().
5.Виберіть команду Файл, Зберегти як і збережіть запит під ім'ям "Щомісячний виторг від продажів у 1997 році".

Зміна рівня деталізації в запиті

Для створення, зручного для аналізу представлення чи наочного графіка можна скоротити число рядків і стовпців у результатах побудованого запиту. Для цього можна створити перехресний запит, що виводить щоквартальний виторг від продажів по типах товарів. Щоб створити такий запит:
1. Додайте у вже створений запит таблицю "Типи".
2. Замініть стовпці "КодТовара" і "Марка" у запиті стовпцями "КодТипу" і "Категорія" таблиці "Типи". Для цього спочатку знищіть зайві стовпці, а потім перенесіть потрібні стовпці в бланк замовлення. В чарунках Перехресна таблиця, обох стовпців виберіть значення Заголовки рядків (мал. 7).
3. Змініть вираз в стовпці "Вираз" на Format([ДатаРазмещение];"""Квартал ""q"), що визначає заголовки стовпців "Квартал 1", ..., "Квартал 4". Кілька лапок потрібно для вказівки того, що слово квартал і пробіл розглядаються як рядок, a q – як формат.
4. Відкрийте бланк властивостей і очистіть вміст властивостей Заголовки стовпців, а потім закрийте бланк. Якщо не знищити фіксовані заголовки, то в перехресній таблиці не буде даних. Щоб прискорити роботу запиту, можна задати в поле властивості Заголовки стовпців чотири фіксованих назви: "Квартал 1, ..., "Квартал 4".
5. Натисніть кнопку Запуск для виведення результатів запиту (мал. 8).
Приклад
Створити перехресний запит, який виводить на екран прізвища студентів, у якихсередній бал більший трійки, але менший п’ятірки та відмітку про те, що ці студенти отримують стипендію, а середній бал у них чотири.
1. Створимо базу даних “Студенти” (таблицю у Microsoft Access).
2.    Створимо базу даних “Сесія”.

3.    Створимо простий запит, який міститиме необхідну інформацію для створення перехресного запиту.


4.    На основі створеного запиту створюємо перехресний запит.
Лабораторна робота

Тема: Створення перехресних запитів.
Мета: Навчити учнів створювати перехресні запити,       узагальнити і систематизувати знання учнів по темі “Бази    даних”;
розвинути увагу, уяву та логічне мислення, вміння працювати в колективі;
виховати самостійність, наполегливість та привити любов до інформатики.
Варіант 1

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Номер магазину    Прізвище товарознавця    Найменування товару    Ціна  товару
1    245    Семенова І.І.    Плащ жіночий    250
2    101    ПетренкоА.Н.    Пальто чоловіче    300
3    91    Чебик С.К.    Зонт дамський    25
4    105    Огурцов П.Н.    Туфлі чоловічі    210
5    245    Чебик С.К.    Плаття жіноче    180
6    245    Семенова І.І.    Чоботи жіночі    310

2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Номер магазину    Найменування товару    Кількість товару    Ціна  товару
1    245    Плащ жіночий    100    250
2    101    Пальто чоловіче    50    300
3    91    Зонт дамський    100    25
4    105    Туфлі чоловічі    10    210
5    245    Плаття жіноче    5    180
6    245    Чоботи жіночі    30    310

4. Дати назву створеній базі даних.

5.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран повідомлення про те, яку кількість і яких товарів було продано, що коштують дорожче 200гр.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран прізвища товарознавців магазинів, де було продано менше 50 товарів одного найменування.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 2

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Ім’я    Професія    Телефон
1    Бояр    Тетяна    Вчитель    5-18-07
2    Кирдяга    Микола    Слюсар    6-77-98
3    Наумець    Богдан    Перукар    5-19-30
4    Марчак    Олена    Бухгалтер    4-16-81
5    Кукубенко    Анжеліка    Актриса    6-98-07
6    Богдан    Андрій    Інженер    6-18-07

2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Адреса    Хвороба
1    Бояр     Київ    Грип
2    Кирдяга    Запоріжжя    Перелом ноги
3    Наумець    Київ    Грип
4    Марчак    Шепетівка    Вивих руки
5    Кукубенко    Одеса    Короста
6    Богдан    Київ    Коклюш

4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвище та номер телефону хворих, які проживають у Києві.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран професію і номер телефону хворих на грип.

7.    Виконану роботу зберегти.


Варіант 3

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Адреса    Телефон
1    Акутін    вул. Кам’янецька    5-81-65
2    Кукубенко    вул. Індустріальна    4-13-22
3    Черевик    вул. Сонячна    8-16-48
4    Басаврюк    вул. Індустріальна    2-32-42
5    Савчук    вул. Кам’янецька    5-16-31
6    Мельник    вул. Сонячна    2-19-30

2.  Дати назву створеній базі даних.

3. Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Світло    Вода    Опалення
1    Акутін    50    100    100
2    Кукубенко    60    30    30
3    Черевик    40    100    200
4    Басаврюк    20    60    400
5    Савчук    20    15    65
6    Мельник    6    10    40


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран адреси і номер телефону тих, хто заборгував за воду більше 50 грн..

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран прізвище та адреси тих хто заборгував за опалення менше 100 грн.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 4

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    № школи    Директор школи    Адреса школи
1    Акутін    2    Барткова    вул. Кам’янецька
2    Кукубенко    9    Павлюк    вул. Індустріальна
3    Черевик    3    Лузінська    вул. Сонячна
4    Басаврюк    9    Павлюк    вул. Індустріальна
5    Савчук    5    Данилюк    вул. Кам’янецька
6    Мельник    9    Павлюк    вул. Індустріальна

2.    Дати назву створеній базі даних.

3. Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Класний керівник    Адреса учнів
1    Акутін    Потапчук    вул. Шкільна
2    Кукубенко    Загародня    вул. 9 травня
3    Черевик    Король    вул. Л. Українки
4    Басаврюк    Струс    вул. 9 Травня
5    Савчук    Гук    вул. Фрунзе
6    Мельник    Савчук    вул. Шкільна


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвища учнів і класних керівників шкіл, у яких директором школи є Павлюк.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран адреси та прізвища учнів, які навчались в школі №9.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.
Варіант 5

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Предмет    Оцінка
1    Акутін    Хімія    10
2    Кукубенко    Хімія    11
3    Черевик    Біологія    12
4    Басаврюк    Біологія    10
5    Савчук    Історія    9
6    Мельник    Фізика    8

2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Дата    Урок
1    Акутін    19.04.02    1
2    Кукубенко    15.04.02    2
3    Черевик    20.04.02    3
4    Басаврюк    22.04.02    2
5    Савчук    15.04.02    1
6    Мельник    20.04.02    4


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвища учнів, що отримали 15.04.02. оцінку.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран оцінки і прізвища учнів, які відповідали на 3-му уроці.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 6

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Дата відпустки    Вид
1    Акутін    18.06.02    Щорічна
2    Кукубенко    15.03.02    Додаткова
3    Черевик    23.07.02    Щорічна
4    Басаврюк    18.06.02    Додаткова
5    Савчук    23.10.02    Щорічна
6    Мельник    18.11.02    Додаткова

2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище    Тривалість    Адреса
1    Акутін    1 місяць    вул. Шкільна
2    Кукубенко    2 тижня    вул. 9 травня
3    Черевик    1 місяць    Вул. Л. Українки
4    Басаврюк    2 тижня    вул. 9 Травня
5    Савчук    1 місяць    вул. Фрунзе
6    Мельник    2 тижня    вул. Шкільна


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвища і тривалість відпустки тих, хто пішов у відпустку у липні.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран прізвища і вид відпустки тих, хто чия відпустка триватиме 2 тижні.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 7

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища вчителів    Предмет    День
1    Акутін    Математика    Понеділок
2    Кукубенко    Інформатика    Вівторок
3    Черевик    Біологія    Середа
4    Басаврюк    Фізика    Понеділок
5    Савчук    Географія    Вівторок
6    Мельник    Історія    Середа


2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвище вчителя    Час    Кабінет
1    Акутін    15:040    3
2    Кукубенко    14:00    4
3    Черевик    16:00    2
4    Басаврюк    16:00    5
5    Савчук    14:00    7
6    Мельник    15:00    9


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвища вчителів і предмети з яких консультація в середу.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран прізвища вчителів і номер кабінету в яких відбувається консультація о 15:00.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.

Варіант 8

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища вчителів    Предмет    Прізвища учнів
1    Акутін    Математика    Бояр
2    Кукубенко    Інформатика    Кирдяга
3    Черевик    Біологія    Наумець
4    Басаврюк    Фізика    Марчак
5    Савчук    Географія    Кукубенко
6    Мельник    Історія    Богдан


2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    № школи    Кількість
балів    Місце
1    Акутін    1    100    1
2    Кукубенко    2    80    2
3    Черевик    2    60    3
4    Басаврюк    3    100    1
5    Савчук    9    100    1
6    Мельник    9    80    2


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран назву предмета і прізвище учнів, котрі зайняли перше місце.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран прізвища вчителів і номери шкіл, учні яких зайняли друге місце.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.

Варіант 9

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    Хімія    Біологія    Астрономія
1    Акутін    7    8    4
2    Кукубенко    7    7    5
3    Черевик    6    5    6
4    Басаврюк    4    6    7
5    Савчук    7    8    8
6    Мельник    8    6    7

2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    Алгебра    Геометрія     Фізика
1    Акутін    4    1    4
2    Кукубенко    5    5    5
3    Черевик    8    8    6
4    Басаврюк    7    11    7
5    Савчук    6    2    6
6    Мельник    9    7    5


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвища учнів, котрі отримали 8 балів з хімії і 9 балів з алгебри.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран прізвища учнів, які отримали більше 6 балів з фізики і астрономії.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 10

1.    Створити базу даних за поданим зразком:п/п    Прізвища учнів    Предмет    Урок
1    Акутін    Історія    3
2    Кукубенко    Географія    2
3    Черевик    Фізика    3
4    Басаврюк    Фізичне виховання    4
5    Савчук    Трудове навчання    5
6    Мельник    Музика    6


2.    Дати назву створеній базі даних.
3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    Клас    Класний керівник    Причина
1    Акутін    4    Самойлюк    Поважна
2    Кукубенко    5    Щирба    Не поважна
3    Черевик    8    Шевчук    Поважна
4    Басаврюк    7    Павлюк    Не поважна
5    Савчук    6    Бармалєй    Поважна
6    Мельник    9    Мельник    Не поважна


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран прізвища і клас учнів, які пропустили 3-й урок.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран предмет, прізвище класного керівника і учнів які пропустили уроки без поважної причини.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.Варіант 11

1.    Створити базу даних за поданим зразком:п/п    Прізвища учнів    Вид гуртка    День
1    Акутін    Вишивання    Віторок
2    Кукубенко    Малювання    Середа
3    Черевик    Фортеп’яно    П’ятниця
4    Басаврюк    Гімнастика     Субота
5    Савчук    Шейпінг    П’ятниця
6    Мельник    Армреслінг    Вівторок

2.    Дати назву створеній базі даних.


3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    Час    Вчитель    К-сть учнів
1    Акутін    15:00    Самойлюк    14
2    Кукубенко    16:00    Щирба    21
3    Черевик    15:00    Шевчук    12
4    Басаврюк    17:45    Павлюк    9
5    Савчук    15:00    Бармалєй    6
6    Мельник    14:45    Мельник    21


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран кількість і прізвища учнів, які відвідують гурток у п’ятницю.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран день і прізвище вчителя, який веде гурток в 15:00.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.Варіант 12

1.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    Знак зодіаку    Рік народження
1    Акутін    Риба    1981
2    Кукубенко    Лев    1984
3    Черевик    Рак    1985
4    Басаврюк    Діва    1986
5    Савчук    Риба    1985
6    Мельник    Лев    1981


2.    Дати назву створеній базі даних.


3.    Створити базу даних за поданим зразком:


п/п    Прізвища учнів    Номер школи    Клас
1    Акутін    3    6
2    Кукубенко    4    7
3    Черевик    12    6
4    Басаврюк    16    8
5    Савчук    21    7
6    Мельник    2    9


4. Дати назву створеній базі даних.

5. Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив    на екран клас, прізвища учнів які за знаком зодіаку – риби.

6.    Створити перехресний запит і дати йому назву, який би виводив на екран номер школи і прізвища учнів, які народилися у 1981 році.

7.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\Zapit. Назва файлу – ваше прізвище.


Висновки
Запити є основою для більшості форм і звітів, що розробляються в Access. У багатьох випадках прості запити розробляються спеціально ля створення одного звіту чи форми. Запити, які розглянуто у роботі дозволяють не лише відбирати дані у складній системі взаємопов’язаних таблиць, але й виконувати різноманітні зміни у цих таблицях, аналізувати дані різними способами, автоматично сортувати і фільтрувати дані.
Наприклад, в одному із розділів роботи, присвяченій перехресним запитам, описано створення запиту, який виводить дані для аналізу тенденції розвитку, на що витрачається менше п’яти хвилин. Порівнюючи Access з іншими системами, можна відмітити, що ця операція займає в десять разів менше часу, ніж створення еквівалентної електронної таблиці. Хоча за допомогою середовища Excel Сводная таблица. Заповнення перехресних таблиць простіше, Access все ж таки виграє, коли необхідно опрацювати велику кількість записів.

Література
1.    Михеева В., Харитонова И. Microsoft Access 2000. – СПб.: БХВ – Петербург, 2001. – 1088с.
2.    Симонович С.В., Евсеев Т.А., Алексеев А.Г. Общая информатика: учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Информком – Пресс, 1998. –592с.
3.    Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 1997. – 304с.

Search:
????????...

шляхи розвитку адекватної самооцінки

основні етапи розвитку конституційного процесу на Україні

висловлювання про осінь у художньому стилі

конкурс кмітливих 3 клас

основні етапи розвитку конституційного процесу на Україні

відпочинок учнів на канікулах

Вислови про красу мови

Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. — К., 1983.

причини патології серцево-судинної системи у дітей

хiба ревуть воли як ясла повнi критика чiпка?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...