.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Побудова діаграм і графіків в Excel - побудова графіків в excel 


Побудова діаграм і графіків в Excel

Зміст


Вступ    3
Редагування діаграми.    10
Панель інструментів Діаграми.    14
Розробка практичних завдань для лабораторних занять    16
Висновок    30
Література    31


Вступ
В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа, показані в таблиці, так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми.
За допомогою діаграм, на яких відображені зміни у виробництві, аналізують економічний стан заводів і фабрик. Аналіз наочної інформації дає можливість прийняти правильне рішення і підвищити конкурентноздатність продукції, яка виробляється, зробити її дешевою і більш якісною.
Бізнесмен одержує цінну для себе інформацію, аналізуючи графіки реалізації товару. Згідно цього аналізу замовлення на один товар зменшується, на іншій залишається без змін, на третій збільшується.
Лікаря цікавить не тільки значення температури хворого, але її зміни протягом доби і всього періоду лікування.


Побудова діаграм і графіків

У програмі Excel термін діаграма використовується для позначення усіх видів графічного представлення числових даних. Побудова графічного зображення виробляється на основі ряду даних. Так називають групу комірок з даними в межах окремого рядка чи стовпця. На одній діаграмі можна відображати кілька рядів даних.
Діаграма являє собою вставний об'єкт, впроваджений на один з аркушів робочої книги. Вона може розташовуватися на тім же листі, на якому знаходяться дані, чи на будь-якому іншому листі (часто для відображення діаграми відводять окремий лист). Діаграма зберігає зв'язок з даними, на основі яких вона побудована, і при відновленні цих даних негайно змінює свій вид.
Для побудови діаграми звичайно використовують Мастер диаграмм, що запускається клацанням на кнопці Мастер диаграмм на стандартній панелі інструментів. Часто зручно заздалегідь виділити область, яка містить дані, що будуть відображатися на діаграмі, але задати цю інформацію можна й у ході роботи майстра.

Тип діаграми (крок 1 з 4).
На першому етапі роботи майстра вибирають форму діаграми. У списку Тип укажіть потрібний тип діаграми, а в області Вид –  її вид. Якщо треба щоб діаграма мала незвичайний вид, перейдіть на вкладку Нестандартные і виберіть там тип діаграми з нестандартним форматуванням. Кнопка Просмотр результата дозволяє попередньо побачити, як буде виглядати обрана діаграма на робочому листі. Щоб скористатися цією кнопкою, встановіть покажчик миші на кнопці і натисніть ліву кнопку миші. Діаграма з'явиться в області Вид і буде там відображатися, поки не буде відпущена кнопка миші.
Excel дозволяє створювати на основі даних з електронної таблиці різні типи діаграм. Тип використовуваної діаграми вибирається в залежності від типу даних і від того, яким чином їх треба представити. Нижче приведені основні типи діаграм (мал. 1).

Мал. 1. Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми.

Гистограмма. Використовується для порівняння декількох наборів даних, кожний з який представляє совою вертикальну смужку визначеної висоти. Ширина смужок рівна.
Линейчата. Схожа на гістограму, але в цьому випадку для представлення наборів даних використовуються горизонтальні смуги.
График. Використовується тоді, коли необхідно простежити змінну деякого параметра протягом визначеного періоду часу, чи відстежити залежність однієї величини від іншої.
Круговая. Використовується для порівняння частин, що складають одне ціле.
Точечная. Схожа на графік. Використовується для порівняння декількох (часто експериментальних) наборів даних, що виводяться у виді крапок.
С областями. Також схожа на графік. Допомагає аналізувати змінну значень деякого параметра на якомусь проміжку часу.
Кольцевая. Діаграма подібна до кругової діаграми, але може містити кілька наборів даних.
Лепестковая. Використовується для порівняння наборів даних, представляючи їх у вигляді площин, що нагадують пелюстки квітів.
Поверхность. Зміна значень у двох вимірах представлено поверхнею, що згинається.
Пузырковая. Діаграма представлена трьома наборами значень у вигляді трьох пухирців, подібно крапковій діаграмі. Третє значення показує величину пухирця.
Биржовая. Виходячи з назви діаграми, вона призначена для представлення набору даних трьох значень, які можна описати біржовими термінами: найвищий курс, найнижчий курс і курс закриття.
Цилиндрическая, коническая и пирамидальная. Діаграми, що представляють собою різновиди гістограм і лінійчатих діаграм зі зміненою формою представлення наборів даних відповідно до їх назви.
Нестандартные. Набір діаграм які відповідають описаним вище типам, але що мають поліпшене оформлення елементів діаграм (мал. 1.1).


Мал. 1.1. Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми.

Більшість вищевказаних діаграм можуть бути тривимірними. За допомогою таких діаграм зручніше аналізувати різні набори даних.
Після вибору форми діаграми варто клацнути на кнопці Далее.

Вибір даних (крок 2 з 4).
З'явиться друге вікно Майстер діаграм: джерело даних діаграми, у якому, якщо потрібно, можете змінити дані для побудови діаграми. Для цього клацніть на кнопці згортання поля Діапазон, розташованої в правій його частині, і виділіть на листі новий діапазон комірок. Для повернення до вікна майстра клацніть мишею на кнопці відновлення вікна (мал. 2).

Мал. 2. Майстер діаграм (крок 2 з 4): джерело даних діаграми.

За замовчуванням кожен рядок даних сприймається як новий діапазон. У списку Ряди в: виберіть перемикач Столбцах. У цьому випадку кожен діапазон даних буде відповідати значенням в одному стовпці, а не в рядку. Це зміна відразу буде відображена в області попереднього перегляду, що знаходиться у верхній частині вікна майстра (мал. 2). Вкладка Ряд дозволяє змінити дані, обрані як ряд. Для продовження роботи майстра клацніть мишею на кнопці Далее.

Оформлення діаграми (крок 3 з 4).
Третій етап роботи майстра (після клацання на кнопці Далее) складається у виборі оформлення діаграми. На вкладках вікна майстра задаються:
•    назва діаграми, підпису осей (вкладка Заголовки);
Мал.3. Майстер діаграм (крок 3 з 4):
Параметри діаграми.•    відображення і маркірування осей координат (вкладка Осі);
Осі — це шкали, вздовж яких змінюється діаграма. У випадку двомірній діаграмі їх дві: осі х (горизонтальна) і вісь у (вертикальна). На осі х розташовуються всі діапазони даних і ряди. Якщо діапазон даних включає кілька рядів, то на осі x розміщаються написи, що відповідають кожному ряду. На осі у відображаються значення стовпців, ліній чи крапок, виражених у відповідних одиницях виміру. У тривимірній діаграмі вісь z спрямована нагору, вісь у відображає ширину діаграми, а уздовж осі х вказуються значення рядів.

•    відображення сітки ліній, рівнобіжних осям координат (вкладка Лінії сітки);
Лінії сітки допомагають аналізувати значення даних. Так, за допомогою горизонтальних ліній сітки можна точніше визначити значення координат на гістограмі.


•    опис побудованих графіків (вкладка Легенда);
Легенда допомагає розрізняти діапазони даних на діаграмі. Наприклад, для кругової діаграми легенда зображується у виді винесень з підписами до кожного її сектора.


• відображення написів, що відповідають окремим елементам даних на графіку (вкладка Подписи данных);


• представлення даних, використаних при побудові графіка, у виді таблиці (вкладка Таблица данних).
У залежності від типу діаграми деякі з перерахованих вкладок можуть бути відсутніми.

Розміщення діаграми (крок 4 з 4).
На останньому етапі роботи майстра (після клацанні на кнопку Далее) вказується, чи варто використовувати для розміщення діаграми новий робочий лист чи один з наявних. Звичайно цей вибір важливий тільки для наступної печатки документа, що містить діаграму. Після клацанні на кнопку Готово, діаграма будується автоматично і вставляється на зазначений робочий лист (мал.4.).


Мал.4. Майстер діаграм (крок 4 з 4): розміщення діаграми.

Діаграму можна створити більш швидким способом. Для цього виділіть дані, по яких вона буде будуватися, а потім натисніть клавішу <F11>. За замовчуванням діаграма буде зображуватися у вигляді плоскої гістограми і розташовуватися на окремому листі Діаграма.


Редагування діаграми.
Готову діаграму можна змінити. Вона складається з набору окремих елементів, таких, як самі графіки (ряди даних), осі координат, заголовок діаграми, область побудови та інше. При клацанні на елементі діаграми він виділяється маркерами, а при наведенні на нього покажчика миші — описується спливаючою підказкою. Відкрити діалогове вікно для форматування елемента діаграми можна через меню Формат (для виділеного елемента) чи через контекстне меню (команда Формат). Різні вкладки діалогового вікна, що відкрилося, дозволяють змінювати параметри відображення обраного елемента даних.
Якщо потрібно внести в діаграму істотні зміни, варто знову скористатися Мастером диаграмм. Для цього варто відкрити робочий лист із діаграмою чи вибрати діаграму, впроваджену в робочий лист із даними. Запустивши Мастер диаграмм, можна змінити поточні параметри, що розглядаються у вікнах майстра, як задані за замовчуванням.

Зміна зовнішнього вигляду діаграм.
Для зміни діаграми скористайтеся кнопками панелі інструментів Діаграми, чи командами меню Діаграма.
Перші чотири команди меню Діаграма (Тип диаграммы, Исходные данные, Параметры диаграммы і Размещение (мал. 5)) відповідають чотирьом крокам Мастера диаграмм, робота якого описана в попередньому розділі.
Команда Добавить данные дозволяє додати в таблицю новий ряд даних. Його можна ввести з клавіатури в поле Діапазон вікна, що розкрилось на екрані, чи виділити на листі за допомогою миші, використовуючи кнопки згортання/відновлення вікна Новые данные.
Об'ємний вид — команда меню Діаграма, призначена для настроювання об'ємного виду діаграми. На екрані розкривається діалогове вікно Формат тривимірної проекції утримуючи зрозумілий спеціальний інтерфейс для зміни тривимірного зображення діаграми.

Заголовки і написи на діаграмі:
Щоб форматувати заголовки і написи, виконати такі дії:
•    Клацнути правою кнопкою миші на заголовку або написі і вибрати команду Формат із меню що з’явиться;
•    У вікні діалогу формат клацнути на кнопці Выравнивание і вибрати потрібні варіанти із списків По горизонтали і По вертикали;
•    Мишею встановити положення напису у вікні Ориентация або ввести точне значення у градусах;
•    Клацнути на кнопці ОК.

Осі координат на діаграмах.
Щоб змінити параметри осей координат (тип осі, стиль лінії, мітки поділок, підписи біля поділок і шкала), слід виконати такі дії:
•    Клацнути правою кнопкою на осі, формат якої треба змінити, і вибрати команду Формат оси і меню;
•    У вікні діалогу Формат оси клацнути на вкладці Вид і вибрати потрібні параметри;
•    Вибрати параметри для міток поділок в областях Основные і Промежуточные;
•    В області Метки делений задати спосіб розташування підписіб біля поділок;
•    Якщо в полі Образец відображається саме те, чого хотілося натиснути кнопку ОК.

Числа на діаграмах.
Якщо дані, на основі яких створена діаграма, мають певний формат, то такий формат вони матимуть і на діаграмі. При необхідності числа на діаграмах можна форматувати точно так, як на робочому листі. Для цього треба виконати такі дії:
•    Клацнути правою кнопкою на числі, формат якого треба змінити, і вибрати команду Формат із меню;
•    У вікні діалогу Формат клацнути на вкладці Число і вибрати числовий формат у списку зліва;
•    Вікно форматування зміниться і покаже варіанти вибору. Задати потрібні параметри і клацнути кнопкою ОК.

Шрифти і стилі на діаграмах.
На діаграмах можна міняти шрифти, розмір, стиль та інші параметри тексту. Щоб зробити це, потрібно виконати такі дії:
•    Виділити потрібний фрагмент тексту;
•    Клацнути правою кнопкою на виділеному фрагменті і у контекстному меню вибрати команду Шрифт;
•    Вибрати параметри шрифту і натиснути кнопку.

Елементи діаграми.
Щобзмінити оформлення діаграми – загаловку, легенди, осі, ряди даних, колір тесту, заливку і границі, потрібно виконати такі дії:
•    Клацнути правою кнопкою на об’єкті, формат якого треба змінити і вибрати команду Формат із меню;
•    У вікні діалогу Формат клацнути на вкладці Вид;
•    В області Рамка  вибрати потрібний тип і колір рамки, в області Заливка вказати колір заливки;
•    Щоб змінити формат заливки, слід клацнути на кнопці Способы заливки. Далі клацнути на одній із вкладок, щоб вибрати потрібний спосіб заливки;
•    Двічі клацнути на кнопці ОК і повернутися на робочий лист.
Збереження діаграм.
Діаграма є частиною робочої книги. Тому, щоб зберегти діаграму, потрібно зберегти книгу, у якій вона знаходиться.

Друк діаграм.
Якщо діаграма вбудована, ви можете роздрукувати її разом з таблицею даних на тім же листі. Для цього клацніть правою кнопкою миші на області діаграми і виберіть з контекстного меню пункт Формат области диаграммы. У діалоговому вікні, що розкрилося, перейдіть на вкладку Свойства й встановіть прапорець Вывести объект на печать (встановлений за замовчуванням). За допомогою цього прапорця можна і відключати друк діаграми, коли потрібно.
Якщо ж необхідно надрукувати одну лише вбудовану діаграму, то спочатку виділіть її, а потім виконайте команду Файл > Печать. Переконайтеся в тім, що в області вікна Вывести на печать обраний перемикач виділену діаграму. Для початку процесу друку клацніть на кнопці ОК.
Якщо діаграма розташована на окремому листі, то просто надрукуйте відповідний лист робочої книги.
Щоб знищити діаграму, можна знищити робочий лист, на якому вона розташована (Исправления> Уничтожить лист), чи вибрати діаграму, впроваджену в робочий лист із даними, і натиснути клавішу DELETE.


Панель інструментів Діаграми.
Елементи діаграми. Діаграма складається з декількох незалежних один від одного елементів (мал. 6). Наприклад, у неї можуть входити заголовки і легенда, чи вона будується не по одному діапазоні даних, а по декількох. Перш ніж змінити якусь частину діаграми, необхідно спочатку її виділити. Для цього клацніть на тій частині яка вас цікавить, чи виберіть її в списку Елементи діаграми. А потім скористайтеся інструментами панелі Форматування.


Мал.5. Панель інструментів Діаграми.

Для більш детальної зміни властивостей виділеного об'єкта діаграми, потрібно скористатися відповідним діалоговим вікном, яке можна розкрити, використовуючи команди контекстного меню елемента чи діаграми просто двічі клацнувши мишею на елементі діаграми.
– Формат області діаграми  — кнопка, що розкриває однойменне діалогове вікно, у якому можна зробити наступні зміни:
•    Вкладка Вид — містить параметри для зміни форми, кольору і стилю границі області діаграми, а також фону діаграми, що може бути одноколірним чи мати більш складну структуру (кнопка Способи заливання) — з переходами кольорів, у виді візерунка, чи текстури може використовуватися малюнок із зовнішнього графічного файлу.
•    Вкладка Шрифт — призначення параметрів цієї вкладки цілком збігається з призначенням параметрів подібної вкладки у вікні Формат ячейок, що дозволяють змінити властивості текстових об'єктів діаграми.
•    Вкладка Властивості — зміна властивостей області діаграми, як об'єкта робочої книги (листа) Excel: прив'язка об'єкта, його печатка і захист від доступу інших користувачів.
– Тип діаграми — кнопка зі списком, що дозволяє одним клацанням миші змінити тип діаграми.
Щоб задати тип діаграми, що відсутній у списку Тип діаграми, виконаєте команду Диаграмма > Тип диаграммы. На екрані розкриється вікно, яке співпадає з кроком 2 Мастера диаграмм, що був описаний вище.
—     Легенда — кнопка відображення/приховання легенди.
– Таблиця даних — кнопка відображення/приховання таблиці даних в області діаграми, що цілком повторює таблицю даних, що лежить в основі діаграми. Зручно застосовувати, коли діаграма розташована на окремому листі в робочій книзі.
– По рядках/По стовпцях — кнопки, що змінюють ряд діаграми.
– Текст снизу вверх/ Текст зверху вниз — кнопки що змінюють напрямок написів на осях діаграми.
Якщо панель інструментів Діаграма не відображена на екрані, у меню Вид виберіть пункт Панель инструментов > Диаграмма.

Розробка практичних завдань для лабораторних занять

Лабораторна робота №1. Створення діаграм.

Варіант 1.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:

Структура
Вищої освіти України за типами вищих закладів освіти
Типи    Державний сектор    Недержавний сектор
Університети    63    5
Академії    34    7
Інститути    92    77
Консерваторії    2    0
Коледжі    82    24
Технікуми    402    10
Училища    215    0

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Нестандартные >Вырезание сектора;
•    Діапазон: перший і другий стовпець;
•    Заголовок: Державний сектор;
•    Легенду не добавляти;
•    Підписи даних: Доля;
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте аналогічну діаграму тільки для Недержавного сектора і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.

Варіант 2.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:

Розподіл
вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації
та їх позабазових розподілів за міністерствами
Міністерства    Всього    Денних    Заочних
Кабінет міністрів    2    2    1
Мінкультури    10    10    9
Міністерство охорони здоров’я    15    15    1
Мінтраст    2    2    2
Мінзв’язку    1    1    1
Мінсільгосп    19    19    19
Міносвіти    112    112    104
Мінмолодьспорт    4    4    4
Інші    26    26    11

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Круговая;
•    Діапазон: стовпці Міністерства і Денних;
•    Заголовок: Денних відділень;
•    Легенду розмістити справа;
•    Підписи даних: Значения;
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте аналогічну діаграму тільки для стовпця Заочних і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 3.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:

Навчання спеціалістів за галузями знань
(у выдсотках до загального прийому)
Країна    Освіта     Гуманітарні науки    Право і соціальні науки    Природничі, інженерні, аграрні    Медицина
Канада    5    8    21    16    5
США    7    13    30    17    10
Франція    3    24    21    19    11
Швеція    15    15    26    29    14
Росія    10    7    20    51    9
Україна    19    14    7    52    7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон: вся таблиця;
•    Заголовок: Навчання спеціалістів за галузями знань;
•    Осі: Країни – Кількість;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Лининейчатая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 5.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:

Навчання спеціалістів за галузями знань
(у відсотках до загального випуску)
Країна    Освіта     Гуманітарні науки    Право і соціальні науки    Природничі, інженерні, аграрні    Медицина
Канада    4    7    18    19    5
США    11    18    38    19    9
Франція    4    23    24    20    8
Швеція    19    3    17    33    25
Росія    13    7    18    47    13
Україна    20    15    10    48    7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон: вся таблиця;
•    Заголовок: Навчання спеціалістів за галузями знань;
•    Осі: Країни – Кількість;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Лининейчатая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.

Варіант 6.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:

Рівні безробітництва і інфляції
Країна    Безробітництво (%)    Інфляція (%)
США    7,5    3,3
Канада    10,4    4,6
Австралія    8,7    7,7
Японія    2,8    1,3
Франція    10,1    5,7
Германія    7,2    1,6
Італія    6,6    8,9
Швеція    2,8    6,6
Великобританія    11,3    4,7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Цилиндрическая;
•    Діапазон: вся таблиця;
•    Заголовок: Рівні безробітництва і інфляції;
•    Осі: Країни – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити знизу;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Коническая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.

Варіант 7.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Динаміка реального ВНП і реального ВНП на душу населення
Країна    Темпи росту ВНП, %    Темпи росту ВНП на душу населення, %
1980    1995    1980    1995
США    3,7    3,3    2,0    1,9
Германія    3,0    5,0    1,9    4,2
Великобританія    1,9    2,6    1,3    2,2
Франція    2,0    4,1    1,7    3,3
Італія    2,2    4,4    1,5    3,9
Канада    3,6    4,5    1,8    2,7
2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Пирамидальная;
•    Діапазон даних: першы три стовпця;
•    Заголовок: Динаміка реального ВНП ;
•    Осі: Країни – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити знизу;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Гистограмма для   Темпи росту ВНП на душу населення з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 8.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:

Середні заробітки в час і в тиждень в промисловості
Промисловість    В час, грн    В тиждень, грн
Автомобілебудування    16,12    725
Будівництво    13,12    504
Хімічна    12,75    541
Видавнича діяльність    10,70    412
Харчова    9,12    372
Отелі і мотелі    6,44    202
Торгівля    6,39    185
Швейна    6,19    230

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Кольцевая;
•    Діапазон даних: стовпці Промисловість і В час;
•    Заголовок: Середні заробітки в час ;
•    Легенду розмістити зверху;
•    Підписи даних: Значения;
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные >Кольцевая, діапазон дани: Промисловість, В тиждень і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.

Варіант 9.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Деякі країна з великою зовнішньою заборгованістю.
Країна    Загальний розмір зовнішньої заборгованості (млрд. дол.)    Відношення зовнішньої заборгованості до ВНП, %
Бразилія    111    32
Мексика    102    63
Аргентина    49    46
Венесуела    34    51
Філіппіни    28    66
Індонезія    24    44
Нігерія    22    44
Чілі    21    101
Таїланд    18    27
Колумбія    15    37
2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон даних: перші два стовпця;
•    Заголовок: Загальний розмір зовнішньої заборгованості (млрд. дол.) ;
•    Осі: Країни – млрд. дол.;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Линейчистая для   Відношення зовнішньої заборгованості до ВНП з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.

Варіант 10.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Структура промислового виробництва в Україні, %
Галузь    1990    1993    1995    1997
Електроенергетика    2,9    10,1    11,4    18,9
Паливна промисловість    7,4    9,3    13,2    12,3
Чорна металургія    9,4    18,0    21,9    23,3
Машинобудування    28,2    19,4    16,0    13,2
Легка промисловість    11,2    6,1    2,7    1,4
Харчова промисловість    22,9    19,2    15,0    12,9
Інші галузі    18,0    17,9    19,8    18,0
2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >График;
•    Діапазон даних: вся таблиця;
•    Ряди: В столбцах;
•    Заголовок: Структура промислового виробництва в Україні;
•    Осі: галузі – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Нестандартные > Гладкий график з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 11

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Розподіл доходу в окремих країнах, %
Країна    Перша (найбідніша)    Друга    Третя    Четверта    П’ята (найбагатіша)
Японія    8,7    13,2    17,5    23,1    37,5
Південна Корея    7,4    12,3    16,3    21,8    42,2
Китай    6,4    11,0    16,4    24,4    41,8
США    4,7    11,0    17,4    25,0    41,9
Великобританія    4,6    10,0    16,8    24,3    44,3
Мексика    4,1    7,8    12,3    19,9    55,9
Бразилія    2,1    4,9    8,9    16,8    67,5

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон даних: вся таблиця;
•    Ряди: В столбцах;
•    Заголовок: Розподіл доходу в окремих країнах;
•    Осі: Країни – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Коническая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 12.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Чисельність
професорсько-викладацького складу вищих навчальних
закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації
Міністерства    Доктора наук    Кандидати наук
Кабмін    105    492
Мінкультури    48    494
Мінтранс    64    491
Мінзв’язку    31    229
Мінсільгосп    337    2795

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Цилиндрическая;
•    Діапазон даних: вся таблиця;
•    Заголовок: Професорсько-викладацький склад;
•    Осі: Міністерства – кількість;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные >Кольцевая, діапазон дани: Промисловість, В тиждень і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.Лабораторна робота №2: Побудова графіків функції.

Варіант 1.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.
Варіант 2.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.
Варіант 3.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.

Варіант 4.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.
Варіант 5.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 6.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.Варіант 7.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.

Варіант 8.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 9.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.

Варіант 10.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.


Варіант 11.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком 1.
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.

Варіант 12.

1.    Запустіть табличний процесор Excel, створіть новий документ.
2.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
3.    Побудуйте графік даної функції.
4.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
5.    Побудуйте графік даної функції.
6.    Протабулюйте функцію   на проміжку   з кроком  .
7.    Побудуйте графік даної функції.
8.    Отриманий результат збережіть в папці вашої групи, що знаходиться за такою адресою: Сетевое окружение\Lab_zone\Excel\diagram1. Назва файлу – ваше прізвище.

Висновок
В даній курсовій роботі розглянуто різні методи побудови ділової графіки, діаграм, їх створення, редагування. Розроблено дві лабораторних роботи: Створення електронних таблиць, Побудова графіків.


Література
1.    Информатика. Базовый кур / Симонович С.В. и др. – Спб: Издательство «Питер», 2000. –640с.
2.    Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патлонжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. –К.: Філікс, 2000. –304с.
3.    Информатика 7-8 клас. / Под ред. Макаровой.

Розробка практичних завдань для лабораторних занять

Лабораторна робота №1. СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ.


Варіант 1.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Структура
Вищої освіти України за типами вищих закладів освіти
Типи    Державний сектор    Недержавний сектор
Університети    63    5
Академії    34    7
Інститути    92    77
Консерваторії    2    0
Коледжі    82    24
Технікуми    402    10
Училища    215    0

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Нестандартные >Вырезание сектора;
•    Діапазон: перший і другий стовпець;
•    Заголовок: Державний сектор;
•    Легенду не добавляти;
•    Підписи даних: Доля;
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте аналогічну діаграму тільки для Недержавного сектора і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 2.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Розподіл
вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації
та їх позабазових розподілів за міністерствами
Міністерства    Всього    Денних    Заочних
Кабінет міністрів    2    2    1
Мінкультури    10    10    9
Міністерство охорони здоров’я    15    15    1
Мінтраст    2    2    2
Мінзв’язку    1    1    1
Мінсільгосп    19    19    19
Міносвіти    112    112    104
Мінмолодьспорт    4    4    4
Інші    26    26    11

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Круговая;
•    Діапазон: стовпці Міністерства і Денних;
•    Заголовок: Денних відділень;
•    Легенду розмістити справа;
•    Підписи даних: Значения;
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте аналогічну діаграму тільки для стовпця Заочних і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 3.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Навчання спеціалістів за галузями знань
(у выдсотках до загального прийому)
Країна    Освіта     Гуманітарні науки    Право і соціальні науки    Природничі, інженерні, аграрні    Медицина
Канада    5    8    21    16    5
США    7    13    30    17    10
Франція    3    24    21    19    11
Швеція    15    15    26    29    14
Росія    10    7    20    51    9
Україна    19    14    7    52    7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон: вся таблиця;
•    Заголовок: Навчання спеціалістів за галузями знань;
•    Осі: Країни – Кількість;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Лининейчатая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 5.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Навчання спеціалістів за галузями знань
(у відсотках до загального випуску)
Країна    Освіта     Гуманітарні науки    Право і соціальні науки    Природничі, інженерні, аграрні    Медицина
Канада    4    7    18    19    5
США    11    18    38    19    9
Франція    4    23    24    20    8
Швеція    19    3    17    33    25
Росія    13    7    18    47    13
Україна    20    15    10    48    7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон: вся таблиця;
•    Заголовок: Навчання спеціалістів за галузями знань;
•    Осі: Країни – Кількість;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Лининейчатая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 6.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Рівні безробітництва і інфляції
Країна    Безробітництво (%)    Інфляція (%)
США    7,5    3,3
Канада    10,4    4,6
Австралія    8,7    7,7
Японія    2,8    1,3
Франція    10,1    5,7
Германія    7,2    1,6
Італія    6,6    8,9
Швеція    2,8    6,6
Великобританія    11,3    4,7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Цилиндрическая;
•    Діапазон: вся таблиця;
•    Заголовок: Рівні безробітництва і інфляції;
•    Осі: Країни – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити знизу;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Коническая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 7.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Динаміка реального ВНП і реального ВНП на душу населення
Країна    Темпи росту ВНП, %    Темпи росту ВНП на душу населення, %
1980    1995    1980    1995
США    3,7    3,3    2,0    1,9
Германія    3,0    5,0    1,9    4,2
Великобританія    1,9    2,6    1,3    2,2
Франція    2,0    4,1    1,7    3,3
Італія    2,2    4,4    1,5    3,9
Канада    3,6    4,5    1,8    2,7

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Пирамидальная;
•    Діапазон даних: першы три стовпця;
•    Заголовок: Динаміка реального ВНП ;
•    Осі: Країни – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити знизу;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Гистограмма для   Темпи росту ВНП на душу населення з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 8.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Середні заробітки в час і в тиждень в промисловості
Промисловість    В час, грн    В тиждень, грн
Автомобілебудування    16,12    725
Будівництво    13,12    504
Хімічна    12,75    541
Видавнича діяльність    10,70    412
Харчова    9,12    372
Отелі і мотелі    6,44    202
Торгівля    6,39    185
Швейна    6,19    230

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Кольцевая;
•    Діапазон даних: стовпці Промисловість і В час;
•    Заголовок: Середні заробітки в час ;
•    Легенду розмістити зверху;
•    Підписи даних: Значения;
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные >Кольцевая, діапазон дани: Промисловість, В тиждень і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.Варіант 9.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Деякі країна з великою зовнішньою заборгованістю.
Країна    Загальний розмір зовнішньої заборгованості (млрд. дол.)    Відношення зовнішньої заборгованості до ВНП, %
Бразилія    111    32
Мексика    102    63
Аргентина    49    46
Венесуела    34    51
Філіппіни    28    66
Індонезія    24    44
Нігерія    22    44
Чілі    21    101
Таїланд    18    27
Колумбія    15    37

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон даних: перші два стовпця;
•    Заголовок: Загальний розмір зовнішньої заборгованості (млрд. дол.) ;
•    Осі: Країни – млрд. дол.;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Линейчистая для   Відношення зовнішньої заборгованості до ВНП з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 10.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Структура промислового виробництва в Україні, %
Галузь    1990    1993    1995    1997
Електроенергетика    2,9    10,1    11,4    18,9
Паливна промисловість    7,4    9,3    13,2    12,3
Чорна металургія    9,4    18,0    21,9    23,3
Машинобудування    28,2    19,4    16,0    13,2
Легка промисловість    11,2    6,1    2,7    1,4
Харчова промисловість    22,9    19,2    15,0    12,9
Інші галузі    18,0    17,9    19,8    18,0

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >График;
•    Діапазон даних: вся таблиця;
•    Ряди: В столбцах;
•    Заголовок: Структура промислового виробництва в Україні;
•    Осі: галузі – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Нестандартные > Гладкий график з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 11

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Розподіл доходу в окремих країнах, %
Країна    Перша (найбідніша)    Друга    Третя    Четверта    П’ята (найбагатіша)
Японія    8,7    13,2    17,5    23,1    37,5
Південна Корея    7,4    12,3    16,3    21,8    42,2
Китай    6,4    11,0    16,4    24,4    41,8
США    4,7    11,0    17,4    25,0    41,9
Великобританія    4,6    10,0    16,8    24,3    44,3
Мексика    4,1    7,8    12,3    19,9    55,9
Бразилія    2,1    4,9    8,9    16,8    67,5

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Гистограмма;
•    Діапазон даних: вся таблиця;
•    Ряди: В столбцах;
•    Заголовок: Розподіл доходу в окремих країнах;
•    Осі: Країни – %;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные > Коническая з тими ж параметрами і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Варіант 12.

1.    Сформуйте дану таблицю в Microsoft Excel:
Чисельність
професорсько-викладацького складу вищих навчальних
закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації
Міністерства    Доктора наук    Кандидати наук
Кабмін    105    492
Мінкультури    48    494
Мінтранс    64    491
Мінзв’язку    31    229
Мінсільгосп    337    2795

2.    Побудуйте діаграму:
•    Тип діаграми: Стандартные >Цилиндрическая;
•    Діапазон даних: вся таблиця;
•    Заголовок: Професорсько-викладацький склад;
•    Осі: Міністерства – кількість;
•    Лінії сітки: Основные;
•    Легенду розмістити Справа;
•    Підписи даних: Нет;
•    Таблицю даних не розміщувати.
•    Помістити на даному листі.
3.    Побудуйте діаграму Стандартные >Кольцевая, діапазон дани: Промисловість, В тиждень і розмістіть її на іншому листі.
4.    Збережіть отриманий результат за шляхом Сетевое окружение\Lab_Excel\ в папці вашої групи. Назва файлу: ваше прізвище.


Search:
????????...

захід з математики

информатыка що може буты джерелом информации

співвідношення свідомих і підсвідомих процесів

філософія епохи відродження

що таке одиниці вимірювання інформації

психологічні основи виховання на різних вікових етапах

Над чим примусив мене замислитись роман Панаса Мирного

Урок Взаємодія тіл

" життя без наркотиків" реферат

розвязання римкевич збірник задач з фізики?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010