.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Використання Power Point для створення презентацій - методи створення презентацій 


Використання Power Point для створення презентацій

Зміст
Зміст    1
Вступ    2
Навчальні презентації    5
Використання Power Point для створення презентацій    5
Приклад презентаціі, та методи її застосування на уроці    9
Навчальні програми з фізики та засоби мультімедіа    11
Огляд програмного продукту „Робота. Потужність. Енергія”    11
Огляд програмного продукту „Відкрита фізика”    13
Практичне застосування комп’ютера на уроці    17
Переваги використання комп’ютера при поясненні нового матеріалу    17
Приклад лабораторної роботи з використанням програми „Відкрита фізика”    19
Висновки    22
Список використаних джерел    23


Вступ

Створення персонального комп'ютера породило нові інформаційні технології, помітно підвищувальна якість засвоєння інформації, що прискорюють доступ до неї, що дозволяють застосовувати обчислювальну техніку в самих різних областях діяльності людини.
Мультимедийні програми з інтерактивним інтерфейсом, постачені графічним, відео- і звуковим супроводом, перетворюють роботу користувача у творчу працю, що приносить задоволення. Це почуття особливе коштовно в процесі пізнання. Наступив час революційних перетворень у кропіткій праці школяра і вчителя, на зміну традиційним технічним засобам навчання ( эпи - і диа -проекції, кинофрагментам, магнітофонним аудио- і відео- записам), приходить інструмент, що здатний замінити усе вище перераховані ТЗН, перевершивши їх по якості. Скептики заперечать, що сьогодні персональний мультимедийный комп'ютер занадто дорогий, щоб їм укомплектувати середні навчальні заклади. Однак, персональний комп'ютер - дітище прогресу, а прогрес, як відомо, тимчасові економічні труднощі зупинити не можуть (загальмувати - так, зупинити - ніколи). Щоб не відстати від сучасного рівня світової цивілізації, варто впроваджувати його по можливості й у наших, українських школах.
Отже, комп'ютер з екзотичної машини перетворюється в ще один технічний засіб навчання, мабуть, саме могутнє і найефективніше з усіх технічних засобів, що існували до цих пір, якими розташовував учитель.
Добре відомо, що курс фізики середньої школи містить у собі розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвитого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. У першу чергу мова йде про такі розділи, як "Молекулярна фізика", деякі глави "Електродинаміки", "Ядерна фізика", "Оптика" і ін. Строго говорячи, у будь-якому розділі курсу фізики можна знайти глави, важкі для розуміння.
Як показує багаторічний досвід роботи, учні середніх шкіл, а особливо учні гуманітарних шкіл, не володіють необхідними розумовими навичками для глибокого розуміння явищ, процесів, описаних у даних розділах. У таких ситуаціях на допомогу викладачу приходять сучасні технічні засоби навчання і, у першу чергу, - персональний комп'ютер.
Ідея використання персонального комп'ютера для моделювання різних фізичних явищ, демонстрації пристрою і принципу дії фізичних приладів, в авторів виникла кілька років назад, як тільки обчислювальна техніка з'явилася в школі. Уже перші уроки з використанням комп'ютера показали, що з їхньою допомогою можна вирішити ряд проблем, що завжди існували у викладанні шкільної фізики.
Перелічимо деякі з них. Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Приміром, це явища мікросвіту, або швидко протікають процеси, або досвіди з приладами, відсутніми в кабінеті. У результаті учні випробують труднощів у їхньому вивченні, тому що не в змозі думкою їх представити. Комп'ютер може не тільки створити модель таких явищ, але також дозволяє змінювати умови протікання процесу, "прокрутити" з оптимальної для засвоєння швидкістю.
Фізика - наука експериментальна. Вивчення фізики важко представити без лабораторних робіт. На жаль, оснащення фізичного кабінету не завжди дозволяє провести програмні лабораторні роботи, не дозволяє зовсім увести нові роботи, що вимагають більш складного устаткування. На допомогу приходить персональний комп'ютер, що дозволяє проводити досить складні лабораторні роботи. У них учень може за своїм розсудом змінювати вихідні параметри досвідів, спостерігати, як змінюється в результаті саме явище, аналізувати побачене, робити відповідні висновки.
Вивчення пристрою і принципу дії різних фізичних приладів - невід'ємна частина уроків фізики. Звичайно, вивчаючи той чи інший прилад, учитель демонструє його, розповідає принцип дії, використовуючи при цьому чи модель схему. Але часто учні випробують труднощів , намагаючись представити весь ланцюг фізичних процесів, що забезпечують роботу даного приладу. Спеціальні комп'ютерні програми дозволяють "зібрати" прилад з окремих деталей, відтворити в динаміку з оптимальною швидкістю процеси, що лежать в основі принципу його дії. При цьому можливо багаторазове "прокручування" мультиплікації.
Безумовно, комп'ютер можна застосовувати і на уроках інших типів: при самостійному вивченні нового матеріалу, при рішенні задач, під час контрольних робіт.
Займаючись розробкою комп'ютерних уроків, автори ознайомилися з роботою, проведеної в цьому напрямку колегами - учителями шкіл міста Харькова. Здається, саме на таких уроках за допомогою комп'ютера задача розвитку образного мислення , а на його основі - логічного мислення, може бути вирішена щонайкраще.
Необхідно також відзначити, що використання комп'ютерів на уроках фізики перетворює їх у дійсний творчий процес, дозволяє здійснити принципи розвиваючого навчання.
Кілька слів потрібно сказати про розробку комп'ютерних уроків. Нам відомі пакети програм по "шкільній" фізиці, розроблені у Воронезькому університеті, на фізматі МГУ, мається в розпорядженні авторів і електронний підручник, що одержав широку популярність, на лазерному диску "Фізика в картинках". Більшість з них зроблено професійно, мають красиву графіку, містять гарні мультиплікації, вони багатофункціональні, словом, мають масу достоїнств. Але здебільшого вони не вписуються в канву даного конкретного уроку. З їхньою допомогою неможливо досягти всім цілей, поставлених учителем на уроці.
Провівши перші комп'ютерні уроки, напросився висновок, що вони вимагають особливої підготовки. Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не заміняє дійсних, "живих" досвідів, але в сполученні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст що відбувається. Якість знань при цьому помітно зростає.

Навчальні презентації
Використання Power Point для створення презентацій
Програмний продукт, створений засобами PowerPoint , стає у Програма PowerPoint призначена для створення і показу презентацій – єдиної сукупності і послідовності статичних і динамічних зображень, які можуть включати в себе текст, електронні таблиці, мультимедійні об’єкти (малюнки, відео, звук). PowerPoint допускає організацію інтерактивного режиму роботи з користувачем – прискорення або сповільнення демонстрації, перехід від одного кадру до іншого за бажанням користувача, що враховує його індивідуальні особливості.
нагоді під час проведення уроку узагальнення і систематизації знань. А саме, дає змогу поєднувати узагальнююче повторення та систематизацію матеріалу з контролем і корекцією знань та вмінь. Це реалізується під час розвязування тестів, запропонованих презентацією, і виконання вправ із вивченої теми.
Комп’ютерні слайдові презентації матеріалу уроку можуть мати автоматичний контроль та обмежувач часу демонстрації слайд-фільму. Це дозволяє більш ефективно в часі поєднати усний лекційний матеріал із безупинною автоматичною демонстрацією слайд-фільму на уроці. Презентація подає узагальнений матеріал у вигляді схем і таблиць.
Урахування індивідуальних особливостей учня в процесі роботи з презентаційним продуктом здійснюеться з використнням режиму гіпертекстових посилань. Гіпертекстовє посилання – це спосіб швидкого прерходу від слайду да слайду або від документа до документа в результаті натиснення клавіші миші на певному фрагменті тексту чи об'єкті. Учень, опрацьовуючи запропонований йому узагальнений матеріал, який включає перелік основних понять, законів і закономірностей, може зупинитись або повернутись до певного поняття, яке, на його думку, потребує уточнення або не було добре засвоєне в процесі вивчення теми. Потрібно лише натиснути клавішу миші на певному слові чи обєкті і потрібна інформація з'явиться на екрані у вигляді тексту, малюнка або схеми із звуковим поясненням. На рис. 1 зображено приклад узагальнюючої таблиці для поняття “маса” з презентаційної моделі узагальнюючого уроку з теми динаміка.
Якщо презентація грунтується на систематизації на основі фізичної теорії, то, крім повторення конкретних  фізичних знань, учні мають змогу ознайомитись із структурною фізичної теорії, чітко розрізняти її елементи, а саме: базис, модель, гіпотезу, наслідки, експериментальне підтвердження.
На рис.2 зображена діаграма з розробленої презентаційної моделі уроку з теми “динаміка”, кожен з елементів якої (маса, сила, інертність) повязаний гіперпосиланнями з відповідними  слайдами у презентацій. За баження учень може ознайомитися з  кожним з основних понять.
Створена презентація може бути використана на уроці узагальнення і систематизації знань з динаміки і прбудована за наступною схемою. На окремому слайді знаходиться зміст уроку , у якому кожному пункту відповідають серії слайдів у презентації. На слайдах розміщено текст, малюнки, діаграми. Зв'язок між змістом та відповіними слайдами реалізовано за допомогою гіперпосилань. Система керуючих кнопок типу назад та вперед робить використання презентації дуже зручним. Для перегляду окремих  фрагментів немає потреби прокручувати всю презентацію, витрачаючи зайвий час. Необхідно лише, викликавши слайд зміст, обрати необхідний пункт та за допомогою натиснення лівої клавіші миші на ньому перейти до потрібного слайда.
Презентація тагож включає слайди , у яких наведені основні поняття динаміки, слайди, які дозволяють ознайомитися з діяльністю Ньютона та Галілея.
До презентації включено також таблиці і схеми, які допомагають закріпити поняття сили і розглянути класиіфікацію сил у природі.
Чільне місце посідаюь у програмі закони Ньютона, а використані анімаційні ефекти  дають змогу продемонструвати досліди на їхнє підтвердження . Три малюнки на слайді під час демонстрації з'являються один за одним, причому поява кожного супроводжується позяснюючим звуковим коментарем. За бажанням користувача можливе багатократне  повторення демонстування досліду.
Окрему частину презентації присвячено прикладам розвязування задач і тестам для самоконтролю. Отже , під час прегляду слайдів учневі надається можливісь перевірити рівень засвоєння знань з даної теми та, якщо потрібно, відкоригувати його. У  презентації розглянуто приклади розв'язування основних типів задач із динаміки,  що супроводжуються малюнками, а також поясненням диктора, яке за бажанням можно повторити кілька разів. У тестових завданнях учні пропонують варіанти відповідей. Кожен з  варіантів повязаний гіпертекстовим посилннями з відповідними слайдами, де або говориться, що відповідь правильна, або розяснюються помилки і подається правильна відповідь.
Презентаційна програма частково допоможе зазвязати проблему нестачі обладнання фізчних кабінетів. Використовуючи засоби анімації у  PowerPoint , учитель з екрана монітора може продмонструвати ті досліди, які він не зміг показати через відсутність приладів у кабінеті.
Система  PowerPoint дозволяє розробити серію презентацій з окремих тем навчального плану для окремих класів (нариклад, Фізика-8). Їх можна записати на окремий компакт-диск і використовувати не оди рік. Презентація , роздрукована на папері, зможе замінити вчителеві його план-конспект уроку, або може бути зоздана учням, що замінить конспектування уроків-лекцій.
Особливу увагу слід звернути й на те , цо  PowerPoint – програма, якою зручно користватись і легко оволодіти. PowerPoint працює в  середовищі ВВВ , у її вікнах використовуються стандартні елементи керування ВВВ.
Найпростіший і найшвидший метод створення нової презентації – використання майстра “автозміст”. За допомогою стартового діалогового вікна PowerPoint можна швидко створити базові слайди презентації на будь-яку задану тему. Досвід застосування комп’ютерних презентацій у навчальноу прцесі показав їхні достоїнства. Основні з ніх такі:
Інтеграція гіпертектсу і мультимедіа (поєднання аудіо, відео і анімаційних ефектів)  у едну  презентацію дозволяє зробити викладення нвчальног матеріалу яскравим і наочним;
Сролучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією  слайд-фільму дозволяє концентрувати увагу учнів  на особливо важливих моментах навчального матерріалу
Використання технології підготовки учнів до комп’ютерного тестування , кантролю знань дозволяє інтенсифікувати і персоніфікучати процес повторення матеріалу учнем і прискорити адартаці. До вірутального середовища під час наступного тестування
Подання навчального матеріалу у вигляді презентаційних програм у комп’ютерних  класах дозволяє  учням використовувати їх для додаткових занять у години, відведені для самостійої роботи;
Комп’ютерні презентаційні матеріали зручно використовувати для виведення інформації у вигляді роздруківок на принтері як роздаткового матеріалу для учнів : довідгового матеріалу, памяток і т.п.
Застосування кампютерних презентацій у впрцесі навчання фізики дозволяє інтенсифікувати засваєння навчального матеріалу і проводити заняття на якісно новому півні, використовуючи замість аудиторної дошки проектування слайдів з екрана комп’ютера на великий настінний екран або телевізійні приймачі.
Можливе використання презентації на уроці, цо проходить у класі, де учнівські місця облалнані персональними комп’ютерами, цо разам з учительским комп’ютером обєднані в мережу.
Мождивісмть викоріитання презентації як елемента  сучасного уроку фізики не виключає провідної ролі вчителя в навчально-виховному процесі, а лише спрямована на підвищення ефективності уроку, урахування індивідуальних особливостей учнів і формування в них уявлень про сучасну фізичну картину світу.


В ході поступового розвитку методики фізики вдосконалюються методи навчання і технологія педагогічної праці, покращюються і збагачуеться оснащеність навчального процесу. Від прімітивного малюнка на піску до навчальних телевезійних передач і  навчальних машин – такий шлях єволюції технічних засобів навчання. Подальший прогрес в викладанні фізики тісно повязаний з широким використанням в навчальному процесі технічних засобів навчання (ТЗН), в число яких входять навчальне кіно , телебачення ,  компьютери, епі-, діа-, графопроекція, навчальні і контролюючі засоби і системи, радіо-, відео і звукозапис, технічні засоби навчання повинні стати в руках вчителя знарядями більш ефективної передачі знань підростаючому поколінню і підсилення виховного впливу на них.


Приклад презентаціі, та методи її застосування на уроці

Розглянемо презентацію «Архімедова сила». Таку презентацію можно зробити за 20 хвилин, маючи готовий теоретичний матеріал.

Мета такої презентації очевидна – в ученя проявиться інтерес до данною теми ( при умові методично правильно складеного матеріалу). Відповідно до своїх індивідуальних особливостей він зможе ознайомлюватись з матеріалом з темпом який його задовільняє найбільш. Тобто ми реалізуємо принцип індивідуального подходу.


З іншого боку, вчителю набагато легше працювати з аудиторією, в нього є час для коррекіції знань відстаючих, наприклад.

Дякуючи навігаційній системі учень може вибирати послідовність подання матеріалу. Крім того йому набагато легше оріентуватися в тому що він вивчає.
Взагалом такого типа презентації можно подавати як додадкову інформацію, так і базову. Звичайно що при останньому, зміст повинен трохи відрізнятися від наведеного прикладу.

Дивлючись на  іллюстрації та анімації учень краще розуміє матеріал. З іношого боку в учня проявляється познавательний інтерес.
Таким чинов використання комп’ютерів на уроках физики для демонстрації презентацій є одним найефективніших методів досягнення добрих результатів.


Навчальні програми з фізики та засоби мультімедіа

Огляд програмного продукту „Робота. Потужність. Енергія”
Комп’ю терною фірмою МедиаХауз у 1998 році був випущений компакт-диск “Курс Фізики для учнів та абітуріентів”, якій містить навчаючу програму з теми Робота. Потужність. Енергія.
Навчаюча програма “Робота. Потужність. Енергія” пропонуеться для засвоеня певного розділу фізики на уроках в старших класах школи, на підготвчих курсах вступників до вузів, а також для самостійного поглибленого вивченя цих тем. Воно допоможе учням більш глибоко засвоїти певні розділи, підготуватися до іспитів з фізики випускниз в школі та вступних до вузу.
Комп’ю терна програма містить два електроних підручники “Робота. Потужність. Енергія” та “Повтореня” , тобто відомості з інших тем курсу фізики. Практична частина  “курсу” складаеться з трьох режимів: розвязування наступної задачі (всі задачі пронумеровані), контрольна робота (пропонуеться розвязати 3 довільно підібрані задачі), розвязування самостійно вибраної із списку задач. Під час розвязування задачі можна отримати необхідні теоретичні відомості за допомогою електроного довідника.
Головною перевагою ціеї комп’ю торної програми є те, що в ній  наводяться реальні моделі явищ, котрі розглядаються у кожній задачі. Завдяки цьому розвязування задачі не зводиться до формального застосування необхідних формул, а учень мае можливість вивчати фізичні явища, передбачаючи кінцеві результати. Це дозволить у подальшому не тільки розвязати конкретну задачу, але й весь клас подібних задач, оскільки різні на перший погляд задачі можуть описувати одне і теж явище. Таким чином разом із розвязанням задачі можна проводити невелику лабораторну роботу. Моделі містять анімацію, які демонструють процеси про які йдеться в задачі. Панель кнопок дає можливість переглядати кадри початкового стану та всіх характерних моментів явища, відслідковувати зміну параметрів, виводити графіки всіх зміних.
Важливою перевагою програми є інтерактивне поетапне розвязування задач, яке проводиться на екрані комп’ю тера і , в разі потреби за його допомогою. На кожному етапі розвязування задач необхідно:
•    Вибрати силу та її напрям;
•    Вибрати пункти плану розвязання задач;
•    Вибрати певну формулу.
При цьому зявляеться панель вибору, яка пропонуе можливі відповіді на запитання, після кожної правильної відповіді програма виводить усе попередне розвязання і задае наступне запитання. У результаті на екрані комп’ютера перед учнем постае повне розвязання задачі, таке, яке має бути подано на письмовому іспиті з фізики.
Необхідно відзначити , що програма веде індивідуальний щоденик кожного учня, в якому у вигляді таблиці містяться оцінки за кожну задачу, що була розвязана, та час , витрачений на її розвязання, а також підсумкові результати за дану тему. Це дає можливість вчителеві або самому учневі виявити ті теми, які потребують доопрацювання.
Хоча навчаюча програма містить лише один розділ фізики та має деякі програмні недоліки, всеж її використання під час вивченя фізики у школі допоможе учням краще розуміти розглядувані фізичні явища і навчить аналізувати та розвязувати задачі різної складності.

Огляд програмного продукту „Відкрита фізика”
«Відкрита фізика» (розроблювач ФИЗИКОН, МФТИ), у якому охоплені всі розділи, передбачені програмою загальноосвітньої школи. Комп'ютерний курс складається з модулів – комп'ютерних експериментів, Для кожного експерименту представлені комп'ютерна анімація, графіки, чисельні результати Змінюючи параметри і спостерігаючи результати можна провести всебічне інтерактивне фізичне дослідження з кожного експерименту.

Цікаво і якісно виконані відеозаписи багатьох відомих демонстраційних експериментів. Ми рекомендуємо спочатку познайомити учнів з користувальницьким інтерфейсом на прикладі якої-небудь конкретної теми, а потім протягом навчального року давати на будинок задачі, пропоновані авторами чи курсу вчителем. Обговорювати результати можна на наступних уроках, додаткових чи заняттях семінарах, інтерфейс користувача дуже простий, доступний і уніфікований, що дозволяє підготовленому учню працювати з програмою самостійно. На жаль, невеликі розміри вікна не дозволяють наочно використовувати програму в ході уроку, навіть якщо є великий монітор. А от у школах, де є сучасні відеопроектори, «Відкрита фізика» дозволяє зробити урок більш цікавим і динамічної. Наприклад, у темі «Постійний струм» натурний експеримент по виявленню залежності між силою струму і напругою можна продублировать комп'ютерним, практично повторивши ті ж виміри. Після того, як установлена довіра до комп'ютерного конструктора, можна «зібрати» і більш складний електричний ланцюг, розрахунок якого звичайно викликає великих труднощів в учнів.

У чи школах класах з розширеним чи заглибленим викладанням фізики при вивченні механіки корисна робота з «Комп'ютерним фізичним практикумом» (розроблювачі ЦСПИ В.А. Давыдов і ін.). «Практикум» також інтерактивний, і ми рекомендуємо його використовувати і при фронтальній роботі під керівництвом учителя, і при демонстраціях на КРМУ, і, знову ж, у домашніх умовах, поставивши перед учнями конкретну задачу. Наприклад, у темі «Рух по похилій площині» корисне дослідження, у ході якого учні визначають коефіцієнт тертя ковзання, виходячи з умови р = tg(a1), де a1 – кут нахилу площини, при якому брусок починає соскальзывание.
Дуже корисно використовувати програму «Фізика в питаннях і відповідях» (автор В.В. Сизов, МГУ). Цей комп'ютерний посібник призначений для тестування знань учнів. Наочна підсумкова відомість дає можливість не тільки оцінити знання учнів. але і зрозуміти, які питання даються найбільше важко. У загальноосвітніх школах доцільно використовувати цю програму при закріпленні відповідних тим курсу і підготовці до підсумкового тестування з уровневой диференціацією. Завдяки тому, що вікна користувальницького інтерфейсу великі і добре підібраний шрифт, учитель може фронтально працювати з програмою на КРМУ. Наприклад, у темі «Механічний рух» корисно запропонувати учнем вибрати, який з чотирьох заданих графіків руху відповідає даним, зазначеним у таблиці.
Для підготовлених школярів можна організувати роботу з комп'ютерною навчальною програмою «Курс фізики для школярів і абітурієнтів» (автор Л.Я. Боревский, «Компьюлинк»). Курс містить електронний гіпертекстовий підручник і довідник, що включає в себе основний і додатковий теоретичний матеріал і досить повний комплект складних задач, що пропонується вирішувати в інтерактивному режимі, пошагово. Моделі досліджуваних явищ і можливості анімації дозволяють розібратися й в умові запропонованої задачі, і в методах її рішення.
У школах із сучасним комп'ютерним класом учитель може організувати спочатку вступне заняття для найшвидшого оволодіння навичками спілкування з програмою, а потім - заняття по навчанню рішенню задач і перевірці знань, причому оцінити успіхи школяра дозволить щоденник. Корисно провести вступний курс на КРМУ, а потім уже пропонувати учнем самостійно працювати з окремими задачами в кабінеті інформатики, на додаткових чи заняттях будинку з наступним чи обговоренням розбором змісту задач і методик їхнього рішення. Задачі супроводжуються анімацією, розгорнутим табло вибору можливих варіантів і т.д.
Особливу увагу хочемо звернути на комп'ютерне проектне середовище «Живаючи фізика» (розроблювач фірма «Knowtedge Revolution», російська версія підготовлена ИНТом ). В основному програма орієнтована на вивчення руху в гравитационном. електростатичному, магнітному чи будь-яких інших полях, що дозволяє описати фантазія. Програма поєднує апарат чисельного інтегрування, анімацію результатів обчислень і зручні засоби керування.
Від розглянутих вище програм ця відрізняється, по-перше, дуже високим ступенем интерактивности: схеми експериментів, моделі фізичних об'єктів, силові полючи можна створювати за допомогою простих маніпуляцій мишею, а по-друге, наочним відображенням фізичних процесів за допомогою анімації, графіків, таблиць, векторів. Можливість довільно комбінувати ідеальні і реальні умови досвіду допоможе краще зрозуміти новий матеріал, вирішити задачу, осмислити лабораторну роботу.
До програми додається прекрасно підготовлене «Керівництво користувача», підготовлене ИНТом, що дозволяє вчителю легко розібратися в усьому самому і підготувати учнів-асистентів, за допомогою яких він може сам розробити величезне число витончених імітаційних моделей для КРМУ, що задовольняють самим строгим вимогам методики і психології навчання фізику. Крім того, у самім середовищі даний цілий пакет наочних ілюстрацій, моделей і експериментів. І нарешті, співробітники Инта М.А. Шапиро, В.В. Бронфман і ін. розробили дуже великий пакет моделей у середовищі «Живаючи фізика», що прийдеться по душі багатьом учителям. Наприклад, модель руху тіла, кинутого під кутом до обрію, робить одну з найбільш складних тем курсу фізики самої улюбленої і цікавий для учнів. У сполученні з натурним експериментом, використовуючи КРМУ, учитель може показати залежність параметрів руху від кута кидання і початкової швидкості, особливості зміни в часі координат і проекцій швидкості на осі Оу й Оу і багато чого іншого. Зокрема, наочно можна досліджувати вплив сили сопротивле-ния, як і чому вона сама змінюється під час руху.

Практичне застосування комп’ютера на уроці
Переваги використання комп’ютера при поясненні нового матеріалу
Тема уроку: «ПОШИРЕННЯ СВІТЛА»
Мети уроку:
Предметний компонент:
•    дати поняття про поширення світла і продемонструвати утворення тіні і півтіні;
•    сформувати поняття лучачи;
•    сформулювати закон прямолінійного поширення світла;
•    сформувати поняття крапкового і протяжного джерел світла;
•    вивчити залежність розмірів тіні і півтіні від розмірів перешкоди, а також від відстаней між джерелом світла і перешкодою, екраном і перешкодою;
•    дати пояснення утворення тіні і півтіні виходячи з закону прямолінійного поширення світла;
•    сформувати практичні навички по побудові тіні і півтіні на підставі закону прямолінійного поширення світла;
•    пояснити причини утворення сонячних і місячних затьмарень.

Надпредметний компонент.
Створити умови для того, щоб навчальні навчилися:
•    установлювати взаємозв'язку в досліджуваних явищах;
•    формулювати емпіричні закономірності;
•    висувати гіпотези і перевіряти їх, використовуючи комп'ютерне моделювання;
•    робити узагальнення.
Особливості організації уроку
Традиційна методика    З застосуванням ICT технологій
Форма організації уроку
Лекція з елементами бесіди.
Усне опитування, письмове опитування.    Увідно-ознайомлювальна бесіда.  Практична робота з елементами комп'ютерного моделювання і дослідження.
Виконання комп'ютерної лабораторної роботи.
Закріплення матеріалу в ході індивідуального комп'ютерного опитуванняіндивідуального комп'ютерного опитування.
Хід навчання
Що підносить (пасивний)    Пошуково-дослідницький (активний)
Навчальне устаткування і матеріали
Джерело світла, діафрагма, непрозорі перешкоди, екран, світлофільтри.
Мережні версії комп'ютерних програм:
Фізика в картинках (Физикон), модель «Тінь і півтінь»;
Активна фізика (Мінськ), тема «Поширення світла».


Нетрадиційні освітні результати, що досягаються при застосуванні ICT технологій.
•    учнем надається можливість індивідуальної дослідницької роботи з комп'ютерною моделлю, у ході якої вони можуть самостійно ставити експерименти, швидко перевіряти свої гіпотези, установлювати закономірності;
•    учнем надається індивідуальний темп навчання;
•    учнем надається можливість виконати комп'ютерну лабораторну роботу;
•    у результаті: учні здобувають навички оптимального використання персонального комп'ютера як навчального засобу.
•     вчитель одержує можливість провести швидку індивідуальну діагностику 
результативності процесу навчання,
•    у результаті: у вчителя вивільняється час на індивідуальну роботу з учнями (особливо з відстаючими), у ході якої він може коректувати процес пізнання.
Етапи уроку
1. Увідно-ознайомлювальна бесіда. Поширення світла, утворення тіні і півтіні.
Демонстраційні досвіди.
2. Основна частина. Вивчення залежності розмірів тіні і півтіні від розмірів перешкоди, а також від відстаней між джерелом світла і перешкодою, екраном і перешкодою (при крапковому і протяжному джерелах світла).
Домінуючий вид діяльності – індивідуальна практична робота з                   
комп'ютерною моделлю, проведення комп'ютерного дослідження ходу променів при   
утворенні тіні і півтіні  (комп'ютерна лабораторна робота з
використанням індивідуальних роздавальних матеріалів).
3. Первинне повторення пройденого матеріалу. Закріплення матеріалу в ході індивідуального комп'ютерного опитування.
4. Узагальнююче повторення. Рішення якісних і графічних задач (при бажанні учні можуть скористатися комп'ютером для рішення запропонованих задач).
5. Заключна частина. Учитель відповідає на питання учнів, розставляє акценти.
6. Домашнє завдання: теоретичний матеріал по даній темі по підручнику, описати одне-два явищ природи, зв'язаних із прямолінійним поширенням світла, привести приклади використання прямолінійного поширення світла в практичній діяльності.


Приклад лабораторної роботи з використанням програми „Відкрита фізика”
Тема уроку: Дослідження залежності сили струму в ланцюзі від
опору провідника                   

Мети уроку:
Створити умови для:
-придбання  учнями знань про залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях;
-формування в них експериментальних дослідницьких умінь;
-формування уміння представляти результати експерименту у виді таблиць і графіків, а також уміння аналізувати результати експерименту і будувати індуктивний висновок;
-формування уміння працювати з комп'ютером і використовувати його як елемент експериментальної установки;
-формування комунікативних умінь шляхом організації роботи в малих групах;
-формування уміння оцінювати і коректувати власну діяльність.

Організаційні форми і методи навчання:
традиційні – бесіда на вступному і заключному етапах уроку, колективна робота при постановці проблеми, висуванні гіпотези і плануванні експерименту;
інноваційні – дослідницький метод, групова експериментальна робота, при якій клас поділяється на 4 групи (можливо більше число груп при наявності устаткування); дві групи виконують експеримент із використанням вимірювальних приладів, а як споживача одна група використовує резистор, інша – електричну лампочку; дві інші групи працюють з набором L-micro  і комп'ютером, а як споживача одна група використовує електричну лампочку, а інша – резистор.

Засобу навчання:
традиційні - лабораторне джерело харчування, резистор, електрична лампочка, ключ, амперметр, вольтметр, сполучні проводи.; магазин опорів, реостат, демонстраційні амперметр і вольтметр;
інноваційні – комп'ютер, лабораторія L-micro.
друковані – або робочий зошит, або робітники аркуші з короткими вказівками по проведенню дослідження і зразком оформлення його результатів (ступінь деталізації в залежності від рівня володіння експериментальними уміннями, що учались, і уміннями працювати з комп'ютером).


План уроку:
1.    Актуалізація знань – 3 хв.
2.    Постановка пізнавальної задачі і формулювання проблеми і гіпотез – 3 хв.
3.    Виконання дослідження – 30 хв
4.    Обговорення результатів роботи – 6 хв
5.    Підведення підсумків уроку, домашнє завдання – 3 хв.

Хід уроку:
1.     Актуалізація знань:
1). Фронтальне опитування по вивченому матеріалі:
-Що називають силою струму? Яка одиниця сили струму?
-Що називають напругою? Яка одиниця напруги?
-Як включають у ланцюг амперметр і чому?
-Як включають у ланцюг вольтметр і чому?
2). Демонстрація досвіду:
-якісна залежність сили струму на ділянці ланцюга від напруги на ньому і його опору.

2. Постановка пізнавальної задачі - з'ясувати, як залежить сила струму в провіднику від напруги на ньому і його опору.
Висування гіпотез
Планування експерименту

3.    Виконання дослідження: половина класу виконує натурний експеримент (одна група з електричною лампочкою, інша – з резистором), половина – комп'ютерний (одна група з електричною лампочкою, інша – з резистором), потім вони міняються місцями. Результати експерименту заносяться в лабораторний лист.

Лабораторний лист
Ціль роботи
Устаткування
Хід роботи
1.     Запишіть гіпотези про характер залежності сили струму на ділянці ланцюга від напруги на ньому
1)_________________________________________________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________________________________________________
2.     Виконаєте експеримент
1)     зберіть електричний ланцюг для перевірки гіпотез,
2)     накреслите ланцюг,
3)     виконаєте необхідні виміри і занесіть результати в таблицю

№               U, B               I, A    U/I
1           
2           
3           
4)     зробіть висновок про характер залежності сили струм від напруги на ділянці ланцюга і запишіть його
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) побудуйте графіки залежності сили струму від напруги на ділянці ланцюга і залежності сили струму від опору ділянки ланцюга.
Проаналізуйте отриманий графік.
6) обчислите відношення напруги до сили струму для кожної пари отриманих значень цих величин. Змінюється значення цього чи відношення залишається постійним?

4. Обговорення результатів дослідження і висновки:
1). Обговорення характеру залежності сили струму від напруги на кінцях провідника.
2). Обговорення отриманих графіків залежності I(U) і I(R).
3). Порівняння комп'ютерного і натурного експерименту, обговорення достоїнств і недоліків кожного з них.
4). Обговорення причин погрішностей вимірів у натурному експерименті і можливостей їхнього зменшення.

5. Підведення підсумків уроку, домашнє завдання

Висновки
Використання комп’ютерів на уроках фізики – це складний, але необхідний процес. Пізнавальний інтерес в учнів тим вищий, чим краще відношення учнів до предмету в цілому. Якщо вчителю вдається пробудити інтерес до свого предмету, то він створює передумови для самостійної роботи учнів, тобто надае змогу більш ефективно та цікавіше використовувати навчальний час, а це у свою чергу принесе ще більшу зацікавленість.
Але, оскільки, кожна школа, кожен клас, кожен учень має свої особливості, то не існує єдиного чіткого сценарію щодо використання комп’ютерів на уроках. Тому кожному вчителю потрібно поновлювати та розширяти свої методи використання комп’ютерів, інакще процес може стати скучним та нецікавим.
Неслід також забувати, що черезмірне використовування комп’ютерів на уроках може призвести до обернених наслідків, тому завжди потрібно знати, коли краще іх невикористовувати.
Прийшов час озброїти вчителя новим інструментом і результат негайно позначиться в наступних поколіннях.
Список використаних джерел
1.    “Методика преподования физики в средней школе” , А. И. Бугаев , Москва “Просвещение” 1981
2.    “Компьютеры в быту” М. И. Жалдак , 1985
3.    http://www.college.ru/physics/catalogue/metod.htm
4.    Кавтрев А. Ф. «Компьютерные программы по физике в средней школе». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 1, с. 42-47, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1998
5.    Кавтрев А. Ф. «Компьютерные модели в школьном курсе физики». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 2, с. 41-47, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1998.
6.    Чирцов А. С. ««Информационные технологии в обучении физике». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 2, с.3-12, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.
7.    Гомулина Н. Н. Компьютерные обучающие и демонстрационные программы. – Газета «Физика», 1999, № 12.
8.    Белостоцкий П. И., Максимова Г. Ю., Гомулина Н. Н. «Компьютерные технологии: современный урок физики и астрономии». — Газета «Физика» №20, 1999. — с 3.
9.    Чирцов А. С., Григорьев И. М. и др. «Информационные технологии в обучении физике. Использование сетевых технологий». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 6, с.23-27, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.
10.    Бутиков Е. И. «Лаборатория компьютерного моделирования». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 5, с.24-42, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.
11.    Гомулина Н. Н, Михайлов С. В. Методика использования интерактивных компьютерных курсов с элементами дистанционного образования. – Газета «Физика», 2000, № 39.

Search:
????????...

кайдашева сім'я цитатна характеристика образів

загальна характеристика доби відродження

зображення покріпачення україни у романі хіба ревуть воли

порівняльна характеристика відчуття і сприймання

Поняття людина в соціології

невмеруще джерело

опис кабінету математики в 3 школі 5 абзаців

будова МБС –10

1. Розвиток освіти та наукових знань в Україні: книгодрукування

горіха жилкування??????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010