.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин" - 15.Задачі для самостийного складання програм 


План-конспект уроку на тему "Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин"

Зміст. Складання алгоритмів по опрацюванню рядкових величин, перевід алгоритмів з алгоритмічної мови на мову програмування Бейсік. Введення редагування, тестування і виконання алгоритмів по опрацюванню рядкових величин на ПЕОМ.
Мета. 1. Формування навичок і вмінь складання алгоритмів по опрацюванню рядкових величин на алгоритмічній мові і мові програмування Бейсік.
2.    Формування навичок і вмінь по введенню, редагувааю, тестуванню і виконанню на ПЕОМ Бейсік-програм.

Лабораторні завдання.

1.    Ознайомитись з основним теоретичним матеріалом.
2.    Відповісти на контрольні запитання.
3.    Скласти схему алгоритму розв’язування задачі, записати алгоритм на алгоритмічній мові.
4.    Перевести складний алгоритм з алгоритмічної мови на мову програмування Бейсік.
5.    Оформити звіт по роботі.

Короткий теоретичний матеріал.
Текстом будемо називати рядок символів (літер, цифр, розділових знаків, спеціальних знаків). Оператор LEN  вимірює довжину  тексту в символах. Оператор LEFT$ – виділення в заданому рядку, відраховуючи зліва направо задану кількість символів. Оператор RIGHT$ – виділення в заданому рядку, відраховуючи справо наліво задану кількість символів. Оператор MID$ – виділення в заданому рядку середньої частини, починаючи із заданого номера символу і відраховуючи зліва направо задану кількість символів.

Контрольні запитання.
1.    Як записується на алгоритмічній мові операція з’єднання рядкових величин?
2.    Як записується на алгоритмічній мові функція для визначення довжини тексту?
3.    Як записується на алгоритмічній мові операція вирізки?
4.    Як на мові Бейсік записується операція з’єднання рядкових величин?

Приклад виконання завдання.
Підрахувати частоту входжень всіх букв українського алфавіту в даному тексті (текст записується прописними буквами).
алг входження (літ у, літ таб букви [1:33], ціл таб частота [1:33])
арг у, букви
рез частота
поч ціл і, літ z
для і  от 1 до 33
пц
частота [i]:=0
кц
для і  от 1 до довж (у)
пц
j=1; z:= “символ не знайдено”
поки j<=32 i z=”символ не знайдено”
пц
якщо у[i:1]=букви [j]
то z:= “символ не знайдено”
частота [j]:= частота [j]+1
все
j:=j + 1
кц
кц
кін

Програма на мові Бейсік.

10 REM частота входжень букв українського алфавіту
20 CLS ’команда очистити екран
30 INPUT “Введіть довільний текст на  українській мові прописними буквами”; Y$
40 DIM B$(33), N(33)
50 FOR I=1 TO 33
60 READ B$(I) : N (I)=0
70 NEXT I
80 FOR I=1 TO LEN(Y$)
90 J=1: Z$=“символ не знайдено”
100 IF J<=33 AND Z$ = “символ не знайдено” THEN GOTO 120
110 GOTO 150
120 IF MID$(Y$, I, 1)=B$(I) THEN Z$= “символ знайдено” : N(J)=N(J)+1
130 J=J+1
140 GOTO 100
150 NEXT I
160 FOR I=1 TO 33 ’За командами 160–180 виводиться частота входжень кожної букви в заданий текст
170 PRINT “Частота входжень букви”; B$(I); “в текст”; Y$; “дорівнює”; n(I)
180 PRINT : PRINT
190 NEXT I
200 END
210 DATA а, б, в, г … ’За командами 210–230 формується блок даних, в якому записуються елементи масивву B$ – прописні букви українського алфавіту.
220 DATA …
Завдання для самостійного виконання
1.    Скласти програму, за якою на екран виводиться слово, яке містить найменшу кількість символів в даному тексті.
2.    Скласти програму, за якою даний текст переписується так, що порядок символів в ньому зворотній, і крім того, перед кожним символом стоїть буква “б”. Кількість символів в текст при цьому подвоюється.
3.    Написати програму, яка визначає в даному реченні слово, в якому максимальна кількість голосних.
4.    Замініть закінчення “оє” кожного слова, яке зустрічається в даному реченні на “иє”.
5.    Скласти програму, за якою на екран виводиться  слово даного текста, яке містить найбільшу кількість символів.
6.    В даному реченні знайти і роздрукувати всі слова, які закінчуються складом “ше”.
7.    В даному тексті всі знаки   замінити словом “кома”.
8.    Перевірити в даному тексті відповідність кількості закритих дужок круглих кількості відкритих.

Search:
????????...

план характеристики Гобсека

міщанин-шляхтич читати

не судилось скорочено

як знищити мишей

як знищити мишей

призначення електронних таблиць

виховні години на тему обовязків"

гобсек характеристика героя украинский

характеристика Чіпки Варениченка

датська протока?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010