.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Опис і реалізація найпростіших циклічних програм" 


План-конспект уроку на тему "Опис і реалізація найпростіших циклічних програм"

Мета: 1. Формування практичних навичок складання схем, запису на алгоритмічній мові і мові програмування Бейсік циклічних алгоритмів з наступною їх реалізацією на ПЕОМ.
Лабораторне завдання.
1. Вивчити короткий теоретичний матеріал.
2.    Дати відповідь на контрольні запитання.
3.    Скласти схему алгоритму.
4.    Записати алгоритм на алгоритмічній мові.
5.    Перевести алгоритм з алгоритмічної мови на мову програмування Бейсік.
6.    Ввести програму, відредагувати, тестувати і виконати її на ЕОМ.

Короткий теоретичний матеріал.
В інформатиці циклом називається багаторазове повторення однієї команди або груп команд при зміні однієї або декількох величин.
Оператори FOR … NEXT утворюють в програмі цикли і керують ними. FOR фактично виконує роль ускладненого оператора LET, який визначає початкове, проміжне і кінцеве значення лічильника. В операторі FOR  … NEXT  лічильник к має початкове значення 1 до якого кожний раз додається одиниця, поки не буде досягнуто кінцевого значення N. NEXT є свого роду оператором GOTO, тільки більш складний. Цей оператор збільшує значення лічильника і визначає, чи не перебільшено воно встановленої межі. Якщо кінцеве значення лічильника не досягнуто, цикл повторюється.
Контрольні запитання.
1.    Як записується команда циклу на алгоритмічній мові?
2.    Як виконується команда циклу записана на алгоритмічній мові?
3.    Як записується і виконується команда циклу на мові Бейсік?
Приклади виконання завдань.
При використанні ракет в космонавтиці і військовій справі визначають коефіцієнт їх корисної дії. Встановлено, що значення Z, яке дає max і яке можна визначити як розв’язок рівняння вигляду

Скласти програму на мові Бейсік для розв’язку цього рівняння методом половинного ділення з точністю до 10-5.
алг уточнення кореня (дійсн а, b, , дійсн х)
арг a, b, 
рез х
поч дійсн с
поки  b-a>2
пц

якщо f(a)•f(b) 0
то b:=c
інакше a:=c
все
кц
х:=
кін

10 REM
20 INPUT A, B, EPS
30 IF B-A>2*EPS THEN 40 ELSE 90
40 C=(A+B)/2
50 Y=LOG(1+C)-2*C/(1+C)
60 U=LOG(1+A)-2*A/(1+A)
70 IF U*Y<=0 THEN B=C ELSE A=C
80 GOTO 30
90 Z=(A+B)/2
100 PRINT “Z”;Z
110 END
У скільки разів піднімуться ціни за рік при середньомісячній інфляції к%?
10 INPUT “Чому дорівнює інфляція”; К
20 C=1
30 FOR M=1 TO 12
40 C=C*(1+k/100)
50 NEXT N
60 PRINT “Ціни за рік піднімуться в”; INT (C); ”разів”
70 INPUT “Вкажіть стару ціну товару”; S
80 PRINT “Через рік товар буде коштувати”; S*INT(C)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.
1.    Написати програму.
2.    Підрахувати суму перших 10 чисел натурального ряду.
3.    Скласти програму обчислення факторіалу числа N.
4.    Скласти програму визначення у проміжку натуральних (цілих) чисел N1, N2 парних чисел і їх кількості.
5.    Написати програму для заповнення таблиці валютного курсу доллара, рубля і карбованця (гривні) для значень від 1 до 10$.
6.    Скласти програму для виведення на екран таблиці множення.
7.    Скласти програму для знаходження всіх простих чисел в проміжку від 1 до 100.
8.    Скласти програму для знаходження всіх тризначних чисел виду АВС, для яких В=А+С.
9.    Скласти програму для обчислення і виведення на друк значень функції   для значень х, які змінюються від 0 до 3 з кроком 0,1.

Search:
????????...

механічна напруга - це

опис двобою ахілла і гектора

Інсулінома реферат

логіка предикатів

Гектор і Ахілл порівняння

Людина і суспільство у філосовських поглядах Платона

приказка фізика енергія

Хто такий Чіпко правдошукач чи злочинець?

оборона буші читати

м.старицький талан ідея твору?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010