.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Алгоритми роботи з графічною інформацією. Побудова геометричних фігур на площині і в просторі" 


План-конспект уроку на тему "Алгоритми роботи з графічною інформацією. Побудова геометричних фігур на площині і в просторі"

Алгоритми роботи з графічною інформацією. Побудова геометричних фігур на площині і в просторі.
Мета: Формування навичок і умінь по складанню алгоритмів роботи з графічною інформацією.

Лабораторне завдання.
1.    Вивчити теоретичний матеріал по програмуванню графічних операцій на мові програмування Бейсік.
2.    Відповіді на контрольні запитання.
3.    Описати на мові програмування Бейсік програму для розв’язання задачі.
4.    Ввести програму, відредагувати, протестувати і виконати її на ПЕОМ.
5.    Оформити звіт по практичній роботі, який повинен містити: мету роботи, постановку задачі, програму розв’язання задачі, хід виконання програми, результати.
Короткий теоретичний матеріал.
Для роботи з графічною інформацією використовують такі оператори: PCLS, PSET, PRESET, CIRCLE, DRAW, PAINT, COLOR, RELOC, SCREEN і функцію POINT.
Вивід точки з координатами х,у в графічному режимі здійснюється по команді PSET виду PSET [STEP] (x,y) [, колір],
Відрізок прямої або прямокутника здійснюється за командою виводу
LINE (x1, y1) – (x2, y2) [, колір] [, B [F]]
Побудова кола
CIRCLE (x,y) R [, колір][, [a1], [a2], [l]]
Приклад. Скласти програму побудови на екрані дисплея зображення сфери в системі координат ХОУ.
10 CLS: CIRCLE (200, 90), 50
20 CIRCLE (200, 90), 50,, 3.1416, 0.2
30 FOR X=1E-04 TO 3.1416 STEP .4
40 CIRCLE (200, 90), 5,, X, X+.2, 2
50 NEXT X
60 CIRCLE (200, 90), 50,, 1. 57, 4.71, .5
70 FOR X=4.71 TO 6.28 STEP 0.4
80 CIRCLE (200, 90), 50,, X, X+.2, .5
90 NEXT X
100 FOR X=0 TO 1.57 STEP .4
110 CIRCLE (200, 90), 50,, X, X+.2, .5
120 NEXT X
130 FOR X=1E-04 TO 1.5708 STEP .4
140 CIRCLE (200, 90), 50,, X, X*.2, .5
150 NEXT
160 LINE (200, 90) - STEP(64,0)
170 LINE – STEP (-3,-3)
180 LINE (200, 90) - STEP(-3,-3)
190 LINE (200, 90) - STEP(0,-64)
200 LINE – STEP (3,3)
210 LINE (200, 90) - STEP(-3,-3)
220 LINE (200, 90) - STEP(-54,54)
230 LINE – STEP (3, -1)
240 LINE (146, 144) – STEP (1, -3)
250 CIRCLE (205, 95), 4,,,, .5
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.
1.    З допомогою якої команди на мові Бейсік можна зобразити на екрані дисплея точку?
2.    З допомогою якої команди на мові Бейсік на екрані дисплея можна зобразити відрізок прямої? Контури прямокутника? Площину прямокутника?
3.    Яке призначення і основні параметри має команда PAINT?
4.    Яке призначення і основні параметри має команда PRESET?
5.    Яке призначення і основні параметри має команда CIRCLE?
6.    З допомогою якої команди і яким чином на екрані дисплея можна побудувати еліпс?
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
Скласти програму побудови креслення заданої плоскої фігури.
В 1.
Трикутник з сторонами а, б, с.
В 2.
Правильний п’ятикутник з стороною а.
В 3.
Ромб з стороною  а і гострим кутом .
В 4.
Трикутник з сторонами а і в і кутом між ними с.
В 5.
Схема базової структури Розгалуження (скорочена форма).
В 6.
Правильний шестикутник з стороною а.
В 7.
Схема базової структури Цикл – До.
В 8.
Трикутник з вершинами в точках А(а, а), В(а,в), С(с, а) (при умові, що а, в, с – додатний і a<в, а<c).
В 9.
Правильний семикутник з стороною а.
В 10.
Схема базової структури Цикл-Поки.
В 11.
Трапеція з основами а і в, бічною стороною с і висотою h.
В 12.
Чотирикутник, вершини якого в точках A(-8, 4), B(5, 12), C(10, -6), D(-4, -7)

В 13.
Верхнє півколо з центром в точці О(а, в) і радіусом R, яке спирається на діаметр.
В 14.
Трикутник з основами а, висотою h і кутом при вершині х.
В 15.
Правильна п’ятикутна зірка з стороною а.
В 16.
Рівносторонній трикутник і вписаний в нього квадрат, дві вершини якого лежать на одній із сторін трикутника (довжина сторони квадрата дорівнює а).
В 17.
Квадрат, на одній з сторін якого на основі побудовано рівносторонній трикутник з стороною а.
В 18.
Правильний восьмикутник з стороною а.
В 19.
Рівносторонній трикутник з основою а і висотою h.
В 20.
Трикутник з основою а і прилеглими до неї кутами В і С.

Search:
????????...

малювання олівцем

Механiзми сприйняття партнерів в спiлкуваннi один одного

зачіски ракушка

словниковий диктант на чергування голосних і приголосних

Економічний розвиток Київської Русі. Землеволодіння і процес феодалізації селян. Розвиток товарно-грошових відносин. Зовнішньоекономічні зв’язки.

тригонометрична таблиця кутів

назва спортивної команди

терези,як прилад

варення з айви

біосферні зв'язки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010