.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Робота в середовищі програмування. Запуск програми на виконання" 


План-конспект уроку на тему "Робота в середовищі програмування. Запуск програми на виконання"

Зміст. Ознайомлення з  середовищем прграмування, основні прнципи роботи в ньому. Запуск програми на виконання.
Мета. 1. Формування навичок роботи з клавіатурою ЕОМ.
2. Формування навичок роботи  основими командами Бейсіка.
3. Запуск програми на виконання.
Лабораторне завданя.
1.    Вивчити короткий теоретичний новий матеріал.
2.    Відповісти на контрольні запитання.
3.    Ознайомитися з основними командами Бейсіка.
4.    Дати іфомацію щодо запуску команди на виконання.

Короткий теоретичний матеріал.

Для спрощення роботи програміста у середовищі мови програмування використовуються основні команди, що допомогає користувачу скоріше і ефективніше працювати з Бейсіком.
До них належать такі команди: RUN, CONT, LIST, LLIST, RENUM, DELETE, NEW, FILES, LOAD, SAVE, BLOAD, BSAVE, NAME, KILL, CSAVE, CLOAD.
Розглянемо ці команди на контретному прикладі.
LIST – виведення тексту програми на екран. Основний формат запису має вигляд LIST <номер рядка з якого має виводитися текст> - <номер рядка по який має виводитися текст>.
LLIST - друкування тексту програми. Основний формат запису має вигляд LLIST <номер рядка з якого має друкуватися текст> - <номер рядка по який має друкуватися текст>.
RENUM – перенумерація рядків програми.
DELETE – вилучененя рядків із програми. DELETE < номер рядка з якого має починатися вилучення > - < номер рядка по який має проходити вилучення>.
NEW – вилучення програми із пам’яті.
FILES – виведеня кталогу файлів.
LOAD – завантаження програми з дискети. LOAD “прог”,  де “прог” – назва програми, яку необхідно завантажити.
SAVE – збереження програми на дискету. SAVE “прог”,  де “прог” – ім’я під яким дана програми буде зберігатися на диску. SAVE “прог”, а – запис програми у кодах ASCII.
NAME – переіменування програми на дскеті. NAME “PRG1” AS “прог 2”. В даному випадку “PRG1” - програма яку перейменовуюють, а “прог 2” - нове ім’я програми.
KILL – вилучення програми з дискети. KILL “прог 1”.
CSAVE – записування програми на магнітофон. CSAVE “прог 1”.
CLOAD – зчитування прграми з магнітофона. CLOAD “прог 1”.
BLOAD – завантаження програми записаної у двійковому форматі.
BSAVE – збереження програми у двійковому форматі.
RUN – запуск програми на виконання. RUN <номер рядка> – запускає дану програму на виконання починаючи із стрічки під номером <номер рядка>.
CONT – продовження виконання програми після нажаття комбінації клавіш ctrl+breack.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.
1.    Назвати основні команди мови Бейсік.
2.    Для чого використовується команда LIST.
3.    Яке застосування команди LOAD.
4.    Яке застосування команди SAVE.
5.    Якою командою програма запускається на виконання.

Search:
????????...

легенда про айстру

легенда про айстру

Роль тварин у формуванні ландшафту(лісів степів та іншого)

І С Нечуя Левицького - життя побут національного характеру українців у повісті Кайдашева сімя

легенда про айстру

базової конфігурації

Твір Старицького Не Судилось скорочено

Вміння спілкуватися

мій улюблений герой роману хіба ревуть воли як ясла повні

легенда про айстру?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010