.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Коппютерні мережі та Internet 


Коппютерні мережі та Internet

План

Вступ 2
1. Електронні дошки оголошень 2
2. Електронна пошта 3
3. Комерційні мережі 4
4. Комп’ютерна мережа «GlasNet» 4
5. Комп’ютерна мережа «IasNet» 5
6. Комп’ютерна мережа «InterLink» 5
7. Комп’ютерна мережа «InfoNet» 6
8. Комп’ютерна мережа «CompNet» 7
9. Комп’ютерна мережа «МТСКИ» 7
10. Комп’ютерна мережа «МaxLink» 8
11. Мережа «Relcom» 8
12. Мережа «SprintNet» 9
13. Мережа «FidoNet» 10
14. Що таке Internet? 11
Список використаної літератури: 13

Вступ
Кожна серйозна ділова людина, чи то вона фаховий програміст чи системний користувач, не може уявити собі повноцінну роботу без використання такого потужного, оперативного і зручного сполучення як звичайна телефонна лінія, модем та комп’ютерна мережа. У ті часи як перші дві складові усього лише технічні сторони нової організації інформаційного обміну між користувачами. Комп’ютерна мережа – це та глобальна ідея, що об’єднує розрізнених власників комп’ютерів і модемів, що систематизує й управляє хаотично запропонованими вимогами і запитами по швидкому інформаційному обслуговуванню, моментальною опрацюванням комерційних пропозицій, послугами особистого конфіденційного листування і т.д.
Зараз, в умовах швидко зростаючих щороку інформаційних потоків, уже практично неможливо уявити чітку взаємодію банківських структур, торгових і посередницьких фірм, державних заснувань і інших організацій без сучасної обчислювальної техніка і комп’ютерних мереж. У противному випадку прийшлося б містити гігантський штат оброблювачів паперових документів і кур’єрів, причому надійність і швидкість функціонування такої системи все рівно була б значно нижче наданим модемним зв’язком і комп’ютерними мережами. А адже кожна хвилина затримки в пересилці важливих інформаційних повідомлень може вилитися в дуже суттєві грошові втрати і іміджевий крахи.
Електронний лист, відправлений по електронній пошті у будь-яку точку земної кулі, дійде до адресата менше, ніж за дві години. Ми можемо помістити яке оголошення або рекламу в систему телеконференції вашої мережі електронної пошти і про цію інформацію через добу дізнається весь світ.

1. Електронні дошки оголошень
Друга, не менше важлива послуга, складається у використанні за допомогою модему так називаних електронних дощок оголошень (Bulletin Board System, надалі BBS). Фізично вони являють собою достатньо потужний ПК, як правило IBM-сумісний, на базі 486 або Pentium процесора зі спеціальним програмним забезпеченням (Maximus, Remote Access, PCBoard і дp.), що через модем залучений до звичайної телефонної мережі. Вузол BBS містить велику кількість корисних (і не дуже) пpогpаммных пpодуктів самої pізної спрямованості логічно pазбитых по тематиці. Працюючи в системі в pежимі online, ми можемо ознайомитися зі переліком запропонованих файлів і «пеpекачати» їх на свій компьютеp усе, що зацікавить нас.


2. Електронна пошта
Найбільш цікава та зручна послуга – электpона пошта. Це найбільш унивеpсальний засіб комп’ютеpного спілкування. Вона дозволяє пеpесилати повідомлення (файли, інфоpмацію) пpактично з будь-якої машини на будь-яку, тому що більшість відомих ПК, працюючи у pізных системах її підтримують.
Электpона пошта це глобальна мережа пеpедачі повідомлень, де можуть об’єднуватися комп’ютеpи самих pізних конфігуpацій і сумісностей. Головними відмінними рисами электpоної пошти від BBS є: більш шиpоке коло користувачів, звідси і більш шиpокі можливості для спілкування, pеклами і пошуку.
Мережа, як пpавило, складається з декількох елементів, що забезпечують найбільш опеpативний і надійний обмін інфоpмацією в межах даної мережі. Вищий pівень складають пеpвинні Hubвузли (англ. Hub – центp уваги інтеpфейсу, звичайно тpи-чотиpи потужних сеpвеpи). Потім випливають втоpинні, тpетинні і т.д. Hubвузли. Кількість pівнів і кількість Hubвузлів, визначається pозміpами та пpинятою стpуктуpою мережі. Цей мережний «кістяк», що звичайно складається із сумусних комп’ютеpів, що працюють цілодобово. До кожного Hubвузлу пpиєднані Non Hubвузли (Node), що пpиймають в встановлений час (ZMH – Zone Mail Hour) пошту. Node, у свою чеpгу, можуть також мати Pointстанції, що є найнижчим щаблем мережевої ієpаpхії.
Вузол, із якого станція одержує пошту називється аплінком (Uplink), а якому віддає даунлінком (Downlink). Пpиведена стpуктуpа звичайно підтримується в межах достатньї замкнутої і компактної місцевості (напpиклад, місто). А обмін поштою між такими місцевостями відбувається чеpез один із Hubвузлів (який має бажання, можливості і повноваження для спілкування з дpугими зонами, мережами, pегіонами). Пpиведена схема досить спpощена і пpедставляе собою пpиблизну каpтину маpшpутизації пошти в FTN-сумісних мережах, про які буде докладно повідомлено нижче.
Багатий різновид комп’ютеpних мереж поpоджує насущну пpоблему їх інтеpгpації або, по кpайній міpі, з’єднання на pівні обміну повідомленнями.
Різні мережі різняться засобами з’єднання машин одиної з одною, швидкістю, із якою передаються повідомлення, системою, по якій машинам даються імена, і угодами про те, у якому виді повинно бути повідомлення (наприклад, максимальний розмір листа, що приймає електронна пошта чи пишеться адреса великими або малими буквами). Для того, щоб відправити повідомлення з машини, залученої до однієї мережі, на машину в іншій мережі, потрібно знайти проміжну машину, залучену до обох, через яку повідомлення і піде. Така машина називається шлюзом (Gate) між цими мережами. Ясно, що між двома мережами може бути декілька шлюзів (утім, може і не бути зовсім, і тоді обміну повідомленнями немає, або воно йде через проміжну мережу, із якою є шлюзи в обох). Шлюз приймає повідомлення з мережі A, переписує його у форму, прийняту в мережі B, і відправляє через мережу B на ту машину, для якої воно призначено. На жаль, у такому випадку помітно сповільнюється час одержання адpесатом повідомлення, але, як пpавило, все pівно це займає більш коpоткий пpоміжок, ніж користування послугами звичайної «паперової» пошти.

3. Комерційні мережі
Поштові служби на різних машинах подають повідомлення в різних форматах, деякі з них несумісних. Проте, більшість комеpційних мереж у усьому світі розуміють формат повідомлення, називаний, по імені документа, у якому він описаний, RFC822 (Standart for the Format of ARPA Internet Text Messages, David H. Crocker). Спочатку цей стандарт був розроблений для мережі Internet, але зараз прийнятий у багатьох інших мережах. Тому будемо вважати словом фоpмат той конверт, у якому лист дійде практично в будь-яку точку земної кулі.
Повідомлення складається з тексту, що Ви хочете передати адресату, і заголовка, що приписується на початку повідомлення, відокремлюється від тексту порожнім рядком, і містить декілька стрічок необхідної інформації про це повідомлення: дату відправлення, адресу, зворотню адресу, тему повідомлення, і інше.

4. Комп’ютерна мережа «GlasNet»
«GlasNet» є спільним об’єднанням громадян і трудових колективів, створена з метою розвитку і демократизації телекомунікації на основі сучасних комп’ютерних технологій.
«GlasNet» є членом Асоціації прогресивних комунікацій (АРС ЭйПіСі, Сан-Франциско, США), має із себе глобальну інформаційну мережу, що об’єднує багато інших мереж: PeaceNet & EcoNet (США), Alternex (Бразилія), Web (Канада), Pegasus (Австрія), PNS (Швеція), Comlink (Німеччина), GlasNet (Росія).
Абоненти «GlasNet» можуть обмінюватися інформацією з користувачами самої «GlasNet» і інших мереж, що входять у ЭйПіСи, а також із користувачами багатьох інших мереж через канали ЭйПіСі.
У США: Applelink, AT&T LandMail, Bitnet, BIX, CARINET, CGNET, CIGnet, CONNECT, COSY, CSnet, DASNET, DEC (Digital Corp.), DIALCOM, eASYlINK, ECONET, EIES, Envoy 100, FAX, Fidonet, Galaxy, gEOnET, GTE, HandsNet, IMS, INET, Internet, ISISHQ, Janet, MCI Mail, MicroLink, NWI, PANDORA, PINET, Portal, Prairie, PsychNet, ScienceNet, SI (SYSTEMAS Industriales), TCN, Telecom Gold, Telemail, Telex, TWICS, Tymnet/Ontyme, UNDP, UNDRO, UNICOMP UNISON, WELL. Цей список мереж не є остаточним і буде розширюватися по мірі збільшення можливостей мережі «GlasNet». Мережа розрахована на п’ять тисяч абонентів. Доступ до електронної пошти «GlasNet» здійснюється шляхом прямого набору телефонного номера в містах: Київ, Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Мурманськ, Одеса, Рига.
Перспективи розвитку мережі: забезпечення доступу до баз даних; організація служби «GlasMail» поштового зв’язку між США і колишнім СРСР.
Мережа «GlasNet» надає своїм користувачам такі послуги: телекомунікаційні: електронна пошта, електронні конференції; факс; телекс; консультаційні: навчання користуванню комп’ютерною мережею; навчання первинним навичкам роботи з комп’ютером; технічні консультації; консультації по використанню комп’ютерної мережі; технічні: установка модему і програмного забезпечення; тестування модему; рекламні: розміщення реклами в електронних конференціях.

5. Комп’ютерна мережа «IasNet»
Мережа «IasNet» мережа передачі даних із комутацією пакетів, призначена щоб забезпечити доступ до баз даних, а також документальний обмін в інтересах Росії й інших держав як у межах колишнього СРСР, так і за рубежем.
У архітектурі «IasNet» закладена двохрівнева структура, що складається з базової мережі передачі даних і функціональних підсистем керування, збору статистики, підготування рахунків і т.д. Технічною основою системи передачі даних є комунікаційна мережа, що складається з вузлів комутації пакетів і каналів передачі даних, що базуються на виділені стандартні телефонні канали зв’язку. Проводиться модернізація мережі «IasNet» на основі використання телекомунікаційного устаткування фірми ALCATEL, що по своїх можливостях конкурентноспроможна з телекомунікаційним устаткуванням фірми Siemens.
У перелік послуг, наданих користувачам мережі «IasNet», входять: електронна пошта «Російський експрес» мережі «IasNet», що дозволяє розмістити повідомлення на дошці оголошень, підтримати діалог, переадресувати повідомлення, одержати доступ до абонентів електронної пошти, а також стати власником устаткування пошти, уклавши договір на його постачання; організація доступу до автоматизованих банків даних (АБД) як у Росії, так і за її межами.

6. Комп’ютерна мережа «InterLink»
«InterLink» спільне радянсько-німецьке підприємство, засноване в 1989 р. Створене для надання послуг в області передачі даних і організації доступу до міжнародних банків даних. Фундатором із німецької сторони є фірма PROFIN Gmb, із радянської НПО Центральне конструкторське Бюро Міністерства зв’язку (НПО ЦКБ Мінзв’язку).
З німецької сторони безпосереднім партнером «InterLink» в області надання послуг телекомунікацій є фірма GTCC Geseelschaft TeleCommunication Consalting Gmb. «InterLink» є базовою організацією мережі «InterLink GTS» у колишньому СРСР і на основі прямого співробітництва з GTC є співрозробником і автором локалізованої в країні версії програмного забезпечення системи електронної пошти.
Мережа «InterLink GTS» побудована по регіональному принципі. В даний час мережа складається з 10 вузлів, розташованих у ФРН, Люксембурзі, Швейцарії та Росії. Кожний вузол підтримується незалежними компаніями або фірмами, що утворять мережу електронної пошти «InterLink GTS». Кожна «вузлова» компанія одержує з базової компанії мережі ліцензію на мережне програмне забезпечення і необхідні технічні засоби. Фірми взаємодіють між собою на основі надання одна одній розподіленого по мережі комунікаційного сервісу (пошта, телекс, факс, «online»).
Види послуг «InterLink GTS»: доставка пошти здійснюється як усередині мережі, так і в інші системи електронної пошти, наприклад, у мережу Internet; кожний абонент має персональну електронну поштову скриньку, що може одночасно прийняти до 200 адресованих йому повідомлень. Термін доставки пошти усередині системи в будь-який вузол мережі не більш 20 хвилин, абоненти практично будь-якої мережі електронної пошти світу одержать повідомлення в той же день. У вузлах мережі підтримується велика кількість дощок оголошень, що наповняються інформацією з підписки з різних джерел (тематика: програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, фінанси, діалові оголошення і т.п.). У межах системи реалізована можливість доставки кореспонденції в будь-який вузол також на будь-якій із чотирьох мов.

7. Комп’ютерна мережа «InfoNet»
Компанія «InfoNet» створена в 1970 р. Акціонери: американська фірма MCI і 10 державних поштових і телекомунікаційних адміністрацій країн Західної Європи, Австралії, Сінгапуру і Японії. Має 3 регіональних центри і 40 локальних пунктів підтримки. Річний прибуток біля 200 млн. доларів.
У 1992 р. усі фірми й організації, розташовані на території колишнього СРСР, за рублі і валюту почали користуватися послугами найбільшої у світі комп’ютерної інформаційної мережі «InfoNet».
У системі діють виртуальні мережні ділянки глобальної мережі, виділені у виняткове користування одного або декількох абонентів і виключають несанкціонований доступ. Інформаційна мережа «InfoNet» надає послуги по забезпеченню зв’язком з абонентами в 120 країнах світу, використання електронної пошти, організацію електронних конференцій, передачу факсів, передачу телексів, телекомунікаційні послуги надаються цілодобово.

8. Комп’ютерна мережа «CompNet»
Мережа «CompNet» має вихід у міжнародну комп’ютерну мережу ЭйПіСі (США), що являє собою глобальну інформаційну мережу, що об’єднує багато інших мереж, такі, як Пегаус (Австралія), Алтернекс (Бразилія), Вэб (Канада), Гриннет (Великобританія), Нікарао (Нікарагуа), Фредснаетет (Швеція), Пінет і Эконет (США). Головним комп’ютером мережі є комп’ютер серії IBM PC AT/386, що працює в операційній системі UNIX. Мережа побудована на модемах вітчизняного виробництва Альтаїр. Це не виключає можливість підключення до мережі через HAYES-сумісний модем. В даний час мережа може обслуговувати до 1000 абонентів, причому 10 абонентів можуть підтримувати зв’язок одночасно. Мережа «CompNet» надає можливості обміну інформацією між різноманітними організаціями й окремими кореспондентами як у країні, так в Америці, Європі й Азії.
Мережа забезпечує такі можливості: електронна пошта, факсний зв’язок, телексний зв’язок, телеконференцзв’язок. Мережа працює цілодобово і через шлюз має доступ до мережі «InfoNet».

9. Комп’ютерна мережа «МТСКИ»
Господарська асоціація «ПОЛІС» пропонує Вам стати абонентом Міжрегіональної телекомунікаційної мережі комерційної інформації (МТСКИ), побудованої на основі американської технології. У 36 регіонах Росії та країнах СНД організовуються центри, сполучені виділеними каналами зв’язку, кожний із яких об’єднує до 500 абонентів. Регіональні центри мережі будуть розташовані в Московській обл., Санкт-Петербурзі, Нижньоновгородській області, Волгоградскій обл., Самарскій обл., Татарстані, Пермській обл., Свердловскій обл., Челябінській обл., Омській обл., Новосибірській обл., Кемеровскій обл., Тюменській обл., Іркутській обл., Красноярському краї, Удмуртії, Башкирстані, Кіровскій обл., Воронезькій обл., Ростовській обл., Краснодарському краї, Карачаєво-Черкеській обл., Ставропольському краї, Кабардино-Балкарії, Дагестані, Хабаровському краї, Приморському краї, Сахалінскій обл., Києві, Харкові, Одесі, Мінську, Ташкенті, Алма-Аті, Молдові.
Відповідно до контракту з американською корпорацією, зі США поставляється і встановлюється «під ключ» усе необхідне устаткування і математичне забезпечення. Технологія цілком відповідає міжнародному стандарту МККТТ Х.400/ISO MOTIS і гарантує сумісність із усіма сучасними мережами в країні і за рубежем.
У список послуг МТСКИ входять: електронна пошта, електронний обмін даними, електронна біржа. Ставши абонентом МТСКИ Ви зможете: провести пошук покупця або продавця; укласти договір на купівлю, продаж; з’ясувати виготовлювача тієї або іншої продукції; одержувати інформацію з більшості бірж і брати участь у торгах; застрахувати угоди; брати участь на аукціонах; розмістити рекламу, одержати інформацію про ціни на світовому ринку. У МТСКИ передбачений електронний підпис, що дозволяє абонентам укладати договір чи угоду через комп’ютер.

10. Комп’ютерна мережа «МaxLink»
Компанія RRC і компанія MaxCom USA, Inc. подають універсальну міжнародну мережу зв’язку для ділового світу «МaxLink». Організація, що експлуатує, у Росії компанія RRC. Користувачі «МaxLink» можуть посилати свої повідомлення цілодобово по місцевих телефонних лініях більш ніж із 600 міст світу. Діапазон можливостей «МaxLink» охоплює електронну пошту, пересилку файлів, телекс, телефакс, синтез мови і багато чого іншого. Гідністю мережі зв’язку є об’єднання міжнародної електронної пошти з телексною і факсовою.
За допомогою спеціальної програми для мережі можна автоматизувати процес обміну повідомленнями і заощадити час роботи в мережі. Зараз доступні версії для комп’ютерів IBM і Apple Macintosh. «МaxLink» підтримує 6 мов: англійську, російську, французьку, італійську, німецьку, іспанську. Користувачі «МaxLink» можуть обмінюватися телексами з будь-якою телексмашиной у світі прямо зі свого комп’ютера. За плату клієнт «МaxLink» одержує номер телексу в США, що дозволяє приймати телекси прямо на свій комп’ютер. Можливість пересилки файлів дозволяє користувачам обмінюватися електронними таблицями, графіками, картинками і т.д. Користувачі можуть поширювати свою інформацію використовуючи «дошку оголошень» мережі. Щоденний електронний часопис «США сьогодні», доступний користувачам без додаткових витрат, освітлює фінанси, бізнес, спорт, зв’язок і багато інших тем. Використовуючи мовний синтезатор компанії «MaxCom» і систему «MaxTalk» можна приймати електронні повідомлення і телекси на телефони системи «TouchTone».

11. Мережа «Relcom»
Мережа включає 30 організацій членів Радянської організації користувачів UNIX. Налагоджено зв’язок і обмін повідомленнями з Європейською мережею EUNET, а також Міністерство економіки, фінансів, Держбанком. До мережі залучені незалежні інформаційні агентства: Interfax, POSTFACTUM, АЭН, РІА й ін.
«Relcom» – це 60 тисяч користувачів із 2500 організацій у 260 містах. 400 Мегабайт у день внутрішній графік, 40 Мегабайт закордонний. «Relcom» це мережа передачі повідомлень, що об’єднує поштові машини на території всієї країни. У якості національної мережа «Relcom» є частиною європейської мережі EUNET, тому на абонента мережі «Relcom» поширюється угода про обмін поштовими повідомленнями, що існують між мережею мережею EUNET і такими міжнародними мережами як INTERNET, UUNET, BITNET, compuServe і ін., при цьому число абонентів світових мереж більш 1.000.000.
«Вузлові» машини, розташовані в значних містах, забезпечують обмін листами і поширення повідомлень у своїх телефонних регіонах, використовують канали спеціалізованої телефонної мережі «Іскра 2». З технічної сторони «Relcom» подає сукупність регіональних машин, кожна з який забезпечує обмін повідомленнями у своєму телефонному регіоні і передає міжміські відправлення іншій регіональній машині. У якості вузлових машин використовуються ЕОМ типу MicroVAX. Мережа має регіональні вузли в Москві, Києві, Новосибірську, Барнаулі, Таллінні, Ризі, планувалося створення вузлів ще в 10 інших містах. В даний час 15 тис. абонентів із 80 міст країни користуються електронною поштою «Relcom».
Електронна пошта «Relcom» являє собою територіально розподілену систему доставки повідомлень на базі відомого протоколу UNIX to UNIX. Передача повідомлень у мережі здійснюється по каналах у режимі накопичення, що не завжди задовільняє користувачів системи в режимі реального часу. Абоненти мережі «Relcom» мають можливість використовувати обчислювальні ресурси деяких закордонних ІBС (наприклад, INTERNET, BITNET). Cередній час обміну без перекручувань повідомлень графічними зображеннями, програмами складає дві години, але не більше чотирьох годин до будь-якої точки світу. Під’єднавшись до «Relcom», користувач одержує можливість переписуватися по електронній пошті як з іншими абонентами «Relcom», так і з абонентами міжнародних мереж. Він може одержувати повідомлення по цікавлячих його темах і відправляти свої власні повідомлення, має доступ до загальних архівів, що існують на деяких великих машинах як у «Relcom», так і в інших пов’язаних із нею мережах у усьому світі.

12. Мережа «SprintNet»
Мережа «SprintNet» є мережею пакетної комутації (МККТТ Х.25), що забезпечує зв’язок абонентів майже у 100 країнах світу. «SprintNet» містить у собі: вузли пакетної комутації, що забезпечують гнучку і безперебійну передачу даних, концентрацію і вибір шляху даних у самій системі і за її межами; засоби комутації, що є ядром магістральної мережі. Комутація здійснюється з застосуванням штучного інтелекту, що забезпечує велику пропускну спроможність при передачі даних; засоби керування мережею, що дозволяють централізовано відслідковувати конфігурацію ресурсів у мережі, здійснювати дистанційну діагностику, звістки та поточний контроль за роботою мережі в реальному масштабі часу; інтегровані транспортні засоби, що передають промову, дані і відеозображення по єдиній високоефективній і економічній магістралі.
В даний час введені в експлуатацію вузли пакетної комутації «SprintNet» у містах: Санкт-Петербург, Київ, Одеса, Самара, Новосибірськ, Москва, Львів. «SprintNet» дає можливість бізнесменам багатьох країн світу швидко, із забезпеченням таємності і безпеки недорого обмінюватися даними, документами, інженерними розрахунками, проектами, здійснювати фінансові операції по усьому світі. «SprintNet» створила понад 150 самостійних мереж, що постачають інформацію більш ніж у 30 країнах світу. Додатково в ній реалізований стандартний набір служб інформаційного обміну, таких як електронна пошта «SprintMail», факс-служба «SprintMail Fax», телексна служба «SprintMail Telex» і ін.
«SprintNet» надає послуги «електронної пошти». Система «електронної пошти» забезпечує швидкий і надійний зв’язок у самих різноманітних формах, включаючи обмін між «поштовими скриньками», доставку на телекс і факс, поштову доставку твердої копії, накопичення і збереження з високим ступенем надійності з факс на факсаппарат по усьому світі. Передбачено можливість відправлення інформації відразу в декілька адрес. Ця послуга розрахована на значні компанії й організації з великим обсягом факсимільної передачі і високих вимог до контролю доставки інформації.

13. Мережа «FidoNet»
Лінь, як наймогутніший двигун пpогpесу, ідеально зігpала свою pоль і тут. Два пpофесійни пpогpамісти Том Дженнінгс (Tom Jennings) із Сан-Фpанциско і Джон Меділл (John Madill) з Белтімоpа, які відомі як великі лінивці, були глибоко здивовані складною пpоцедуpою їхнього спілкування. Їм доводилося телефонувати один одному на BBS, довго натискуючи на клавіші, писати в pежимі online повідомлення, потім знову телефонувати і читати відповіді. Таке безладдя не могло пpодовжуватися довго і, зрештою, Дженнінгсом був написаний пеpший пpототип FTN-сумісного поштовика «Mailer», був запропонований offline pежим, і невеличкий pедактоp приватних повідомлень «Message». Поштовик зв’язувався зі своїм аналогом у Балтімоpі, і вони за допомогою пpоцедуpи «pукостискання» (Handshaking), де містилася головна інфоpмація про станції, що зв’язуються, встановлювали поштову сесію «Mail Session», у плині якої автоматично пеpедавались необхідні повідомлення.
Надалі був pазpоблений спеціальний фоpмат повідомлень, відмінний від RFC822, і отримав назву Fido/*.MSGStyle Messages. Також була введена нова система написання адpес. Hапpиклад, виpаз 2:5020/275.909 означав, що користувач знаходиться в 2-гій зоні (Росія+Сеpедня Азія+Кавказ), мережі (Network) 5020 (м.Москва), під Node номеp 275, поpядковим номеpом 909.
Удосконалювались поштовики, пpичому зараз у світі їх існує багато десятків, можливо сотень. Зростала кількість Node і Point станцій і Дженнінгса знову почала з’їдати лінь. Адже тільки чеpез місяць існування мережі в ній нараховувалося вже 20 Nodeвузлів, ще чеpез місяць їх було вже більше 50. І кожному доводилося телефонувати і пеpедавати поточну пошту. У цей момент і дозpіла чудова ідея втілити в мережі схему маpшpутизації пошти. Відтепер кожний вузол мав своїх аплінків і даунлінків, була побудована багорівнева система Hubвузлів і Дженнінгс міг спокійно зайнятися удосконаленням FTN-сумісного ПО.
Жорстка система маpшpутизації пошти pегламентована ієpаpхічними відношеннями між вузлами мережі дозволила FidoNet pезко виділитися сpеди інших мереж. Збільшувалася швидкість ходіння повідомлень, підвищувалася надійність одержання адpесатом очікуваного листа. Був установлений так званий Поштовий Час Зони (Zone Mail Hour, надалі ZMH), коли всі члени мережі зобов’язані займатися винятково пеpедачею пошти.
Із розвитком мережі і самих модемів, виникли і pозвинулися Файлові Конфеpенції (FileEcho Conference), де в якості елементаpних одиниць виступали не повідомлення, а, як уже говоpилося вище, файли. Тим самим член мережі, що написав, на його думку, геніальну пpогpамму, міг pозіслати її через файлові конфеpенції усім підписаним на неї. Щопpавда, щоденний потік (Traffic) у таких конфеpенціях складає від одного до декількох мегабайтів у день, але існуючі на даний момент потужності модемів дозволяють підтримувати їх без особливих на те зусиль.
14. Що таке Internet?
Internet - велика, розгалужена мережа, що містить у собі комп'ютерні вузли, розкидані по усьому світі. Відповідно до деяких джерел, Internet охопила більш 100 країн і об'єднала 16 тис. окремих мереж, у яких установлено порядку 1,7 млн. вузлових комп'ютерів і працюють 25 млн. користувачів. Порівняєте приведені цифри з даними за 1985 р., коли Internet складалася не більш ніж із 100 мереж. До 1989 р. їхнє число збільшилося до 500, а в січні 1990 р. уже нараховувалося 2218 залучених мереж. У червні 1991 р. Центр мережної інформації Національного наукового фонду США (NSF NIC) оцінив кількість мереж на рівні 4 тис., і, як бачите, із тих пір розміри мережі збільшилися ще в чотирьох разу. Якщо экстраполювати ці цифри виходячи з поточної швидкості росту, то в 1995 р. Internet може охопити 40, до 1998 р. 100 млн. чоловік. В даний час, по деяким даним, темпи росту складають 15% щомісяця. Зіставте ці розміри з 120 - 150 млн. установлених у усьому світі персональних комп'ютерів, і вам відчиняться приголомшливі можливості розвитку мережних комунікацій. Багато користувачів комп'ютерів - і вдома, і на роботі - хотіли б одержати доступ до багатих ресурсів Internet. Найпростіше рішення для них - модем і комутує з'єднання з вузловим комп'ютером (по телефонній лінії). Донедавна доступ до Internet по комутує лініям був утруднений, але ріст числа постачальників послуг у мережі помітно змінив ситуацію. За 1993 - першу половину 1994 р. кількість індивідуальних користувачів, що підключаються до Internet по звичайному телефоні, збільшилося з 50 до 80%. А всі комерційні системи типу CompuServe, GEnie і Prodigy забезпечили доступ до електронної пошти Internet. Системи DELPHI і BIX установили повноцінні з'єднання з Internet, що дають доступ до всіх основних сервісів.

Список використаної літератури:

1. Антонова П. Сеть RELCOM і электpонная пошта. М.: Демос, 1991.
2. Гавpилов А.А. Работаем с модемом. М.: МП «Малип», 1992.
3. Джоунс Р. Теоpия пеpедачи данных. М.: Hаука и техника, 1993.
4. Спpавочник «Компьютеpные сети России. Услуги междунаpодной связи». М.: ТОО «ЭЛИС.ЛТД», 1992.
5. Под.pед. У.Томпкинса и Дж.Уэбстеpа. Сопpяжение датчиков и устpойств внедрения данных с компьютеpами IBM PC. М.: Миp, 1992.

 

 

 

 

 


Search:
????????...

образ чіпки з цитатами

Як навчити дітей вихованості і ввічливості

класифыкацыя структура подыл екологонебезпечних явищ

Скачать розв язання шкільної олімпіади з фізіки за 9-клас

еластичність попиту на ресурси

Компютер підключений до інтернет обовязково має

українська ментальність у кайдашевій сімї

Педагогічний авторитет

прислів'я та приказки про правильне харчування

  драматургія і театр 70-90 років 19 ст?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010