.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Історія педагогіки 


Історія педагогіки

ПЛАН                                          (1год)
1.    Предмет і завдання курсу "Історія педагогіки".
2.    Джерела і методи. Дослідження історії педагогіки.


Література
1.    Історія педагогіки (За ред. М,С,Гриценка К., 1983р.).
2.    Хрестоматія до історії зарубіжної літератури педагогіки. Упорядник А.І.Піскунов 2-с, вид.-М., 1961р.(рос. м.).
3.    Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X-поч. XXст.) - К., рад. школа - 1991р.
4.    Міклухо Маклай. Подорож на острови Нової Гвінеї.

Підручники
Швець Володимир Петрович. Історія української школи і педагогіки (навчальний посібник). - Тернопіль, - 1994р.
Історія педагогіки за редакцією Гриценка К. 1973р.

Історія педагогіки - наука, яка вивчає розвиток теорії і практики освіти. Навчання і виховання підростаючого покоління з найдавніших часів, до наших днів.
Історія педагогіки при правильному підході до минулого допомагає вчителю правильно розв’язувати різні педагогічні питання теорії і практики минулого, сприяє розширенню педагогічного кругозору, розвиває педагогічне мислення вчителя, застерігає від вузько утилітарного, рецепторного підходу до виховання.
Щоб правильно зрозуміти закономірності розвитку освіти, навчання і виховання необхідно знати історію розвитку освіти, виховання, школи та педагогічних теорій від найдавніших часів до наших днів.
Історія педагогіки є одночасно педагогічною та історичною наукою.
Виховання виникає з появою людства воно розпочинається в процесі зародження виробництва, в процесі виготовлення знарядь праці.
Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення у практиці навчання, виховання підростаючих поколінь, у меті і завданні школи та в педагогічних теоріях.
Споконвіків була потреба передачі виробничого досвіду і знань старшого покоління молодшому поколінню.
Педагогіка завжди була зв’язана філософією, а до кінця XIXст. вважалось частиною філософії.
Історія педагогіки вивчає історичний досвід навчання і виховання в процесі життя і діяльності людства. Без знання минулого неможливо повністю зрозуміти сучасне суспільство.
Для правильного освідомлення процесу виховання потрібно розглянути як зароджувалось і як воно розвивалось, тоді стане зрозумілим, яким воно є сьогодні…

Завдання
Які ж завдання курсу історії педагогіки?
1.    своїм першочерговим завданням історія педагогіки ставить вивчення історичного досвіду навчання і виховання розвитку школи, освіти педагогічної думки насамперед на Україні.
2.    Наступним завданням - є озброєння вчителя вмінням аналізу педагогічних фактів.
3.    Завдання історії педагогіки є навчити педагога критично і творчо використовувати досвід минулого у практичній діяльності.
4.    Завдання історії педагогіки є ознайомити вчителя на Україні з головними педагогічними творами та ідеями видатних педагогів та культурних діячів.
Для правильного осмислення процесу виховання потрібно розглянути як воно зароджувалось і як розвивалось.
З розвитком навчання і виховання нагромаджувався певний досвід, практика, на основі яких і виникла наука про виховання людини - педагогіка.

Джерела історії педагогіки
Джерелами історії педагогіки є:
-    пам’ятки стародавньої писемності, (рукописи, берестяні грамоти) з питань виховання, навчання, освіти.
-    архівні матеріали з питань виникнення виховання, розвитку писемності, освіти.
-    опубліковані офіційні документи і матеріали з питань освіти (закони, Проекти, доповіді, звіти).
-    підручниками, навчальні посібники, програми, навчальні плани та інші матеріали, які характеризують роботу школи.
-    твори видатних педагогів
-    педагогічна преса.

Методами дослідження історії педагогіки можуть бути:
-    вивчення архівних та інших джерел;
-    методи співставлення;
-    вивчення кращого досвіду;
-    педагогічне наукове спостереження це ціле направлене, систематичне сприймання дослідником досвіду навчально-виховної роботи в природних умовах.
-    Педагогічний експеримент - це науково поставлений метод в галузі навчальної або виховної роботи, вивчення дослідником.

Search:
????????...

Порiвняльна характеристика образiв Христі і Галі.

біологічне забруднення грунтів

трагедія Жульєна Сореля

сила пружності анімація power point

наукова робота з декоративно-прикладного мистецтва

зображення покріпачення україни в "хіба ревуть воли

Порiвняльна характеристика образiв Христі і Галі.

"хиба ревуть воли,як ясла повни" стисло

цитати до характеристики образу гобсека

життя селянина у Давньому Єгипті?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010