.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
загрузка...
План-конспект уроку на тему "Чергування голосних та приголосних звуків" - слова з чергуванням букв 

План-конспект уроку на тему "Чергування голосних та приголосних звуків"

Тема: Чергування голосних та приголосних звуків.
Мета: Засвоєння відомостей про найпоширеніші чергування звуків, вироблення навичок виділяти чергування в коренях слів; правильно вимовляти і писати слова, в яких відбувається чергування.
Виховна мета: Виховання почуття дружби, товаришування.
Обладнання: Таблиця “Чергування голосних” картки, орфографічні словники.

Основний зміст уроку.
І. Мотивація.
Ми самі того не помічаємо, що при розмові, а ще точніше при творенні чи змінюванні слів замість одного звука постійно з’являється інший. Така зміна звуків називається чергуванням. І чергування відбувається як голосних так і приголосних звуків. І з’ясувати особливості чергування – завдання нинішнього уроку.

ІІ. Спостереження над мовним матеріалом.
Скочити – скакати [о] – [а]
Плести – заплітати [е] – [і]
Стелю – застилати [е] – [а]
Брести – бродити [е] – [о]
Сходжу – схід [о] – [і]
Лізти – лазити [і] – [а]
Берег – прибережний [г] – [ж]
Ріка – річний [к] – [ч]
Рух – рушити [х] – [ш]
Книга – книзі [г] – [з]
Річка – річці [к] – [ц]
Муха – мусі [х] – [с]
ІІІ. Вправи, що актуалізують опорні знання і містять пізнавальне значення, завдання яке готує до свідомого сприймання відомостей про чергування звуків.
Картка 1.
Виписати окремо спільнокореневі слова і різні форми одного слова і визначити, які зміни відбуваються в звуковому складі цих слів.
Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й легкі в ці останні дні гірського літа...
Дорога величезною спіраллю опускалася вниз...
При в’їзді в село вершників уже чекали, юрмлячись край доріжки, босоногі діти ...
Козаков пив ясну воду з зелених криниць при дорозі, черпаючи її пригорщами.
Гори – гірський, дорога – доріжки – дорозі.

Завдання 1. До слів з [о] добирають їх форми або спільнокореневі слова з [а].
Допомога, перемогти, ломити, вискочити, захопити, котитися.

Завдання 2. До слів з [е] добирають їх форми або спільнокореневі слова з [і].
Берегти, брехати, чесати, шептати, плести.

Завдання 3. Робота з орфографічним словником. Перевіфритинаписання слів:
Загр..бати, вистр..лити, збер..гти, збер..гати.

1. Гра “Хто більше?” До слів летіти і плести добираються однокореневі слова з [і].
2. Диктант. Виписати слова, в яких чергуються приголосні, голосні звуки.
Смачне, хоч на собак вилий.
Сопе, як ковальський міх.
Співає, як муха в глечику.
Стоїть як на ножах.
Помічник, як коневі заєць.

Завдання 4. Виписати слова, в яких відбувається чергування звуків.
Погані ті люди, які в небезпеці від товаришів тікають. У дружби багато крил, алое закон у неї один – вірність. Справжні друзі... не базікають про дружбу безперестанно, нічого не вимагають один від одного в ім’я дружби, але роблять друг для друга все, що можуть (За В.Белінським). Підганяй коня вівсом, а не батогом. Хвиля одна одну наганяє.

Гра “Хто більше?”. До слів гонити, могти добираються спільнокореневі слова з [а].

ІІІ. Пізнавальне завдання, що мотивує вивчення закономірностей чергування [о], [е] – [і], готує до засвоєння цього матеріалу.
В..ля, в..льний, г..ри, Кан..в, Черні..в, п..р, ос..нь.

Картка 2.
Виписати групами споріднені слова. Підкреслити у них чергування [о] та  [е] з [і].
Ходити, коло, гора, вечір, коса, корінь, схід, західний, передгір’я, вечірній, корінець, окольцьований, закосичена, кісник, підвечірок, гірський, кільце, вечоріти, кореневище, гірка, вихід, кіска, надвечір’я, кільцевий, нагірний, корінний, кільцювати, гірник, докорінно, кісонька, похід.Картка 3.
Вставити пропущені букви. Слова випишіть у дві колонки:
1)    з вставленими буквами е та є;
2)    з вставленою буквою о.
Осінь – ос..ні, опір – оп..ру, спік – сп..кла, корінь – кор..ня, звів – зв..ла, рокіт – рок..ту, темінь – тем..ні, узвіз – узв..зу, пішохід – пішох..да, Снячів -  Сняч..ва, ремінь – рем..ня.

Картка 4.
Прочитати текст, виписати слова з вивченими орфограмами.
Весняні води ще не зійшли, вони затопили луки, луги. Стовбури грабів чорні. Грона калини мерехтять рубіновою кров’ю, снігурі жаристо квітнуть на кущах, сяє соснова глиця, вітер дихає шпарким морозцем.

Завдання 5. Які букви пропущені в поданих словах.
Кі..ті, ле..ко, боро..ьба, моло..ьба.

Картка 5.
Які звуки є спільними для таких слів: яблучко, щасливий, листячко, літачок?

При зміні слів і при творенні від даних коренів нових слів приголосні чергуються, а саме
Подруга – подрузі [г] – [з]
Ріг – на розі [г] – [з]
Рух – у русі [ч] – [с]
Друк – у друці [к] – [ц]
Бік – на боці [к] – [ц]
Ходити – ходжу [д] – [дж]
Возити – вожу [з] – [ж]    Плакати – плачу [к] – [ч]
Колихати – колишу [х] – [ш]
Графити – графлю [ф] – [фл]
Губити гублю [б] – [л]
Ловити – ловлю [в] – [вл]
Крапати – крапля [п] – [пл]
Гребу – гребля [б] – [бл]
Основні випадки чергування приголосних
[г], [к], [х] з [з], [ц], [с] та з [ж, ч, ш].
Утворити чергування приголосних від даних слів, змінивши форму слів або добрати споріднені слова.
1. Райдуга, берег, ріка, молоко, горох, тихий,
Зразок:     Нозі – ніжка.
Рука – ручці – рученька.
Вухо – у вусі – вушко.
2. Берегти, кликати, носити, садити, приїздити, молотити, захистити.
Зразок:     Берегти – бережу.
Свистіти – свищу.

Творче завдання.
Дібрати слова, від яких утворились іменники: навушники, Побужжя, підручний, ліщина, наконечник, прибічник.

Вибірковий диктант.
Записуються слова, в яких є чергування приголосних, поруч – спільнокореневі, з іншим приголосним звуком.
На Волзі, рука, сніг, ушний, ручний, у воросі, книжний, калач, сонячний, кришити, у крузі, лечу, котять.

Творчий диктант.
Від диктованих слів учні утворюють і записують поряд:
а) певні форми з іншим приголосним у корені, спільнокореневі слова, що ілюструють чергування приголосних: дорога, берег, послуга, муха, горох, кішка;
б) просити, крутити, вухо, радуга, друг, місяць, мостити, порох.

Гра “Хто більше?”. До слів ріг, друг дібрати спільнокореневі слова з іншими кореневими приголосними: наріжний, Криворізький, ріжок, на розі; дружина, дружній, друзі, подружжя, дружба.

IV. Підсумок.
Зв’язна розповідь окремих учнів про чергування голосних та приголосних звуків.

V. Домашнє завдання.
Твір за картиною. Використати слова з відповідним чергуванням.

+++++++++++
Search:
загрузка...
загрузка...

Чи виправдовую я Чіпку?

Украинська мова Собор у Журби

міщанин-шляхтич

пряма мова 9 клас

види професійних навчальних закладів у великобританії

Княгиня ольга встановила уроки

М Старицький Не судилось трикутник стосунків

два трактати про державне правління

відмінність тварин від рослин

М Старицький Не судилось стосункиУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...