.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
загрузка...
Вступ до фаху. Робота в банку 

Вступ до фаху. Робота в банкуВступ до фаху. Робота в банку.

Вступ
В Україні, як і в більшості країн світу банки є найважливішими фінансовими установами у сфері проведення грошово-кредитної політики, надання матеріально-розрахункових послуг. Однак банківська діяльність ризикова, там завжди слів пам´ятати про те, що крах навіть одного банку може спричинити ланцюгову реакцію банкрутств інших аж до настання системної банківської кризи. Питання повернення депозитних вкладів та ступеня свободи діяльності фінансово-кредитних установ завжди було актуальним для забезпечення нормального функціонування банківської системи країни, оскільки й розвиток і стабільність безпосередньо залежать від довіри вкладників.

Коли я навчалась в школі я школі я багато часу проводила у своєї однокласниці. Там я познайомилася з Шевагою Андрієм. Він багато мені розповідав про економіко-правовий коледж в якому він навчається. Закінчивши 9 клас я не вагаючись вирішила навчатися в коледжі. Серед багатьох професій, які можна здобути я обрала банківську справу.
З дитинства я любила рахунки. Аграрний вік минув, ХХІ ст. - він інформації. Хто володіє інформацією всім, але нічого не можна мати, тобто нічого, не можна отримати без грошей. Сучасне життя, сучасний бізнес це як правило обороти великих сум. В далекому минулому час коли люди отримували гроші готівкою, а саме великі суми. Ні один бізнес в даний час не обходиться без рахунків у банківській системі. Море заробітчан гроші на батьківщину надсилають саме по переказах банківських систем. Система банків функціонує успішно і розвивається з надзвичайною швидкістю. Значна частина пенсіонерів отримує пенсію в банкоматах.
Працівники банків це люди які надають послуги значній частині населення. Я люблю роботу з людьми і хочу розвиватися в цьому напрямку.
На мою думку робота в банку - хороша перспектива на майбутнє.

Етика - система моральних принципів, яка зобов´язує відрізняти правильну поведінку від хибної. А саме розуміння бізнес-етики багато в чому залежить від системи загальних і особистих моральних цінностей менеджерів та виконавців. Важливо розуміти внутрішню етику організації та етику й взаємовідносин у навколишнім середовищі.
Можна навести чимало факторів, які спонукають до неетичної поведінки. Серед них - недостатність законодавчої та нормативно-правової бази і значний обсяг ´тіньової´ економіки, що примушує нехтувати етичними міркуваннями.
Цілком закономірно постає питання про можливості поліпшення етичної поведінки. Такі можливості є і, як свідчить досвід зарубіжних країн, вони доволі значні, адже пов´язані з соціально-політичним життя суспільства. На даний час неможливо уявити собі розвинуту країну без банків. Банки, об´єднуючи як своїх клієнтів виробника, продавця і споживача, значною мірою виступають охоронцями комерційної моралі. Вони природно заохочують чесність, пунктуальність, підприємливість і засуджують безпечність, азарт та марнотратство. Від дій банкіра суттєво залежить ступінь благополуччя всіх учасників економічних відносин.
У своїй професійній щоденній діяльності банків утверджує:
- обов´язковість. Банкір тримає слово. Його слово цінне і надійне;
- чесність. Банкір не бере участі у незаконних та аморальних справах;
- повагу до інтересів клієнтів. Банкір цінує інтереси клієнта яке свої власні. Це - запорука успіху та добробуту всіх;
- надійність у збереженні таємниць. Банкір надійно зберігає конфіденційні відомості, довірені йому іншими особами чи організаціями;
- - коректність. Банкір утримується від дій, що наносять школу будь-кому;
- відповідальність. Банкір несе відповідальність перед людиною, суспільством, природою. Він не керується особистими і груповими чи відомчими інтересами, якщо вони суперечать законам суспільства або загальнолюдським цінностям;
- гуманність. Банків підтримує традиції національного підприємництва, благодійність та милосердя. Він допомагає нужденному;
- єдність і стандартність у міжбанківських відносинах. Банкір дотримується принципів єдності солідарності.
Бізнес-етика тісно пов´язана із соціальною відповідальністю. Йдеться про певне добровільне реагування організації на соціальні проблеми. Соціальна і моральна відповідальність притаманна сучасній моделі бізнесу. Кожен із видів відповідальності має свої критерії та рівні.
Висока соціальна відповідальність сприяє розвитку компаній, і навпаки - нехтування нею звужує можливості їх успіху. Це дає змогу сформулювати ´залізний закон´ відповідальності і згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, то е використовує наявну владу з користю для суспільства, ризикують втратити їх.

Я вважаю, що всі дисципліни потрібні нам для формування інтелігента і спеціаліста. Тому я дам характеристику деяким.
Економічна наука - це сфера розумової діяльності людини. Функцією якої є пізнання та систематизація об´єктивних знань реальної економічної діяльності.
Економічна теорія включає в себе:
´ політекономію - це частина економічної науки, яка розкриває сутність економічних законів і розвиток економічної систем;
´ мікроекономіка вивчає поведінку економічних суб´єктів. Аналізує ціни окремих товарів, витрати на їхнє виробництво, прибуток, заробітну плату, попит і пропозицію на товари;
´ мікроекономіка вивчає закономірності функціонування господарства в цілому, тобто на рівні національної економіки. Об´єктом її дослідження є ВНП, національні багатства, проблеми безробіття.
Економіка - мистецтво ведення господарства. Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво-необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення.
Фінанси - наука, яка відображає відносини, пов´язані з формуванням та рухом фондів грошових коштів. Фінанси призначено для задоволення потреб населення, утримання влади, виконання державою й функцій.
Іноземна мова мені потрібна для того, щоб я легко мала спілкуватися з іноземними клієнтами.
Екологія і БЖД потрібні мені, щоб без проблем надати першу допомогу, створити собі хороші умови праці.
За допомогою вивчення предмету етики і психологія я навчуся правильно вести себе на робочому місці, розмовляти з клієнтами.
Але найбільшу увагу потрібно приділяти дисциплінам, що стосуються банківської справи, таким як банківська звітність, податкова система. Касові операції, бухгалтерський облік в банку та інші.

Після закінчення коледжу я планую працювати банківським працівником. Я дуже хочу досконало оволодіти банківською справою. Обов´язково мрію мати свою команду працівників, яка буде працювати злагоджено і чітко. Це дасть можливість мати хорошого клієнта. А хороший клієнт у банку - це запорука успіху.
Україна - молода держава, і в процесі її становлення бере участь багато інвестиційних фондів. Інвестується промисловість, медицина, наука, освіта і щоб управляти цим процесом знову ж таки в пригоді стають банки. За нами, за молодим поколінням, майбутнє України, нам її відроджувати і розвивати. Ія горджуся тим, що можу внести свій вклад у цю велику справу. Молодь не може стояти осторонь таких великих звершень. Наше завдання вчитися, розвиватися, удосконалюватися і розвивати державу. Для цього ми маємо прекрасні можливості в нашому рідному коледжі, а на далі в банках міста.
Я знаю точно, що ця робота це моє життя, яке буде наповнене енергією розвитку, енергією успіху і енергією любові.

Основними засадами грошово-кредитної політики на 2004 р схваленим рішенням ради НБУ у вересні 2003 р. закладено середньорічне значення курсу в межах 5.38-5.42 гривні за долар США.
Враховуючи особливості макроекономічної ситуації в Україні на початку 2004 р. та стану міжнародних фінансових ринків у березні, цей показник був скориговано до середньорічного значення 5.33-5.38 грн. за долар.
Враховуючи суттєве збільшення обсягів надходжень валюти в країну та перевищена й пропозиції над попитом, економічно обґрунтовано буде політика банків, спрямована на незначне зміцнення гривні відносно долара США.
До перегляду орієнтовного прогнозу обмінного курсу спонукали такі чинники:
1) зміна стартових умов розрахунку курсу на 2004 р. відносно закладених попередньо-обмінний курс на кінець 2003 р. становив 5.33 порівняно з 5.35 гривні за долар США, очікуваних при підготовці. Основних засад грошово-кредитної політики на 2004 р.
2) істотне перевищення пропозицій іноземної валюти на д попитом на вітчизняному валютному ринку, що фактично створило тиск на курс у бік значної девальвації гривні.
На сучасному етапі, який характеризується нерозвиненістю ринкового середовища та недосконалістю трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, модель здійснення валютної політики може змінюватися несуттєва з огляду на специфічні умови 2004 р. Йдеться про високий ступінь залежності вітчизняної економіки від зовнішніх чинників комп´ютерного характеру та вузкість внутрішнього ринку.
Відтак стабілізація валютного курсу на довгі роки залишатиметься пріоритетом.
Однак орієнтир на незначне зміцнення курсу національної валюти не виключає того, що при появі негативних тенденцій в економіці та на міжнародних фінансових ринках чи політичній дестабілізації банки сприйматимуть вирівнюванню ринку за рахунок зміни курсової політики, дотримуючись при цьому стабілізаційної спрямованості.
Темпи зростання міжнародних резервів залежатимуть головним чином від збереження нинішньої тенденції щодо перевищення пропозиції над попитом на валютному ринку та можливості отримання запланованих урядом зовнішніх позик.
Забезпечити внутрішню та зовнішню рівновагу можна лише в разі комплексної розробки і реалізації загальноекономічних державних програм та програм розвитку у фіксально-бюджетній грошово-кредитній і валютній сферах.
Банк - це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб´єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги.
Банківська система України сформувалась у 1991 р. і складається з двох рівнів. Така побудова пов´язана з різними особливостями насамперед - наглядом держави та перевагою роботи у грошовій сфері.
Завдання банків:
- забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту;
- здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях;
- проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці;
- сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо.
Основні функції:
1. Мобілізація грошових ресурсів на вклади від клієнтів.
2. Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів.
3. Здійснення розрахунків між клієнтами.
Під впливом посилення міжбанківської конкуренції на банківському ринку України проявляється тенденція до розширення продуктового ряду послуг. Адже кожен банк не залишається байдужим до можливості збільшення власних прибутків, мобілізація додаткових ресурсів та розширення бази клієнтів банку, підвищення власного рейтингу на ринку. Саме тому сучасні банкіри вибирають політику розширення продуктивного ряду банківських послуг.
Банківські послуги об´єднують широкий ряд операцій, в тому числі тих, які нехарактерні банківській сфері. До найбільш перспективних послуг можна віднести наступне:
1. Трастові.
а) для фізичних осіб;
б) для юридичних осіб.
2. Послуги зі збереження цінностей з наданням клієнтам у розпорядження сейфа та з прийняттям цінностей клієнта на збереження без їх доступу.
3. Консультаційні та інформаційні послуги зі створенням певної міжбанківської бази даних.
4. Гарантійні та посередницькі послуги.
5. Факторингові та лізингові операції.

+++++++++++
Search:
загрузка...
загрузка...

що таке уроки історії

твір на тему так хто ж такий Чипка розбійний чи правдо шукач

історія виникнення нерівності

цікаве ньютон

складні випадки написання м якого знаку

твір-роздум покріпачення україни в романі панаса мирного хіба ревуть

Скорочена інформація про Мухамеда та виникнення Ісламу.

анкета "Моє здоровя"

продукти енергії

розділ слово конспекти уроків 3 класУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...